COI: Fordomme skader offentlig IT-innovation

Fordomme om det offentliges totalt manglende IT-formåen må ikke få lov til at hæmme lysten til at afprøve nye digitale tiltag, mener analysechef i Center for Offentlig Innovation. Konsekvensen kan blive, at vi går glip af mulige gevinster for hele samfundet.

Den offentlige sektor risikerer at sakke alvorligt bagud, hvis ikke vi giver plads til at fejle, siger COI's analysechef.

04.07.17
FTF nyhed

Håndteringen af nye IT-løsninger i den offentlige sektor er ikke perfekt. Så langt fra endda. Men den er også langt bedre end sit rygte.

Lige nu skævvrider kritiske sager om fx SKAT og Sundhedsplatformen hele mediebilledet, så man næsten skulle tro, at der aldrig er blevet lavet andet end fejltagelser på IT-området i den offentlige sektor - og det er simpelthen forkert.

Sådan lyder det fra analysechef i Center for Offentlig Innovation (COI) Ole Bech Lykkebo, som mener, at fordommene i sidste ende vil kunne sætte den danske offentlige sektor alvorligt bagud. Og lægge gift ud for gode samarbejder med private leverandører.

"Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har ihærdige medier. De kritisable forhold må frem i lyset - også så der kan læres af dem. Men vi andre må ikke lade det kamme over i fastlåste fordomme om den offentlige sektors IT-formåen", siger han og fortsætter:

"Både politikere, topembedsmænd, medarbejdere og private leverandører løber en risiko, når de sætter et nyt IT-projekt i gang. Der vil uundgåeligt blive lavet fejl nu og da. Kunsten er at begå fejlene tidligt og billigt. Hvis alle altid vil fremstå helt fejlfrie, må vi enten helt lade være med at udvikle eller forsøge at skjule fejlene. Begge dele er meget dyrt," siger analysechefen i COI.

Pressens faste prygelknabe er i virkeligheden verdensførende
Ole Bech Lykkebos yndlingseksempel på en organisation, der fejlagtigt opfattes som inkompetent på IT-området, er SKAT.

"I forhold til digitale selvangivelser er SKAT i Danmark verdensførende," siger han og viser en nyhedsartikel fra den tyske delstat Baden Württemberg.

Vi bør starte med de problemer, medarbejderne har i deres hverdag, frem for kun at fokusere på den tekniske løsning.

Ole Bech Lykkebo, analysechef COI

Artiklen er en positiv historie i lokalavisen Badische Zeitung fra i år om, at i 2022 bliver hver anden selvangivelse i den tyske delstat indleveret digitalt - håber man. I Danmark satte SKAT den proces på skinner allerede for 30 år siden, da trykknaptelefonen kom på markedet. Den danske selvangivelse og årsopgørelse er for længst fuldt digitaliseret.

"Tyskland er jo ikke et uland, men Danmark er her mange år foran. De fleste danskere behøver ikke røre en finger. Automatiseringen fungerer så godt, at mange helt har glemt, at de selv skal angive noget som helst. Men selv dette nye 'problem' har SKAT fundet en digital løsning på."

Han henviser her til servicen 'Skat i balance'. Hvis skatteyderne glemmer at ændre forskudsopgørelsen, fx når et nyt boliglån ændrer deres rentefradrag, foreslår SKAT en ny forskudsregistrering. Det har foreløbig sparet over 1 million danskere for ærgrelserne over en restskat.

FTF's digitaliseringspolitik: Teknologi for mennesker

Men når SKAT er verdensførende på ét område og samtidig har så store problemer med at inddrive gæld, har de så ikke prioriteret forkert?

"Ingen er vist uenige i, at meget skulle være gjort anderledes i SKAT. Men netop derfor er eksemplet vigtigt: Alle danskere ved i dag, at noget er gået helt galt i SKAT. Mens ingen tænker over succeserne, selv om alle danskere har fordel af dem. Tankevækkende, ikke?"

Hellere beta end Big Bang
I hver anden innovation i den offentlige sektor spiller ny teknologi en rolle, viser tal fra COI. Og i de tilfælde er der større chance for, at innovationerne giver højere effektivitet. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi trods risikoen for fejl tør sætte nye projekter i gang, mener Ole Bech Lykkebo.

Men det er ikke ligegyldigt, hvordan vi går til opgaven, siger COI's analysechef.

"Når ny teknologi skal udvikles og tages i brug, bør man altid starte i det små i stedet for at indføre hele systemet på en gang. Hvis vi sørger for at lave beta-tests og udvikle i tæt samspil med borgerne og medarbejderne, får vi systemer, der virker, inden de bliver rullet ud. Starter man med et Big Bang i stor skala, er træfsikkerheden mindre og fejlrisikoen større," siger han og fortsætter:

"Jeg ved godt, at dygtige IT-projektledere vil sige, at det er et meget banalt råd. Sådan gør alle professionelle allerede. Min pointe er blot, at rådet desværre ikke er helt overflødigt".

Medarbejdere er nøglen til ny innovation
COI har også dokumenteret, at det er værdifuldt at bruge fagmedarbejdernes viden aktivt til både at identificere problemerne og at udvikle den nye løsning. Faktisk spiller medarbejderne en nøglerolle i 86 procent af de innovationer, som lykkes.

Ny undersøgelse: Teknologi virker bedst, når ansatte inddrages

Medarbejdere, der inddrages og efteruddannes løbende, når ny teknologi indføres på arbejdspladsen, oplever bedre kvalitet, viser nye tal. Lyt til de ansatte og inddrag dem tæt, når ny teknologi skal implementeres, mener FTF. 

Læs FTF nyhed: Teknologi virker bedst, når ansatte inddrages

Netop derfor mener hovedorganisationen FTF, at det er helt afgørende at inddrage og efteruddanne medarbejderne i ny teknologi og implementering af ny digitale løsninger.

"Ligesom SKAT for længe siden satte sig det strategiske mål, at skatteyderne ikke skulle udfylde noget selv - selv om teknologien endnu ikke helt fandtes - er det i dag nogle gange det rigtige at sætte mål, vi ikke kender vejen hen til. Det kan også give medarbejderne gode muligheder for at sætte deres faglighed positivt i spil," vurderer Ole Bech Lykkebo.

Han mener samtidig, at vi kan blive bedre til at bruge den teknologi, som allerede findes:

"Lad os finde de problemer vi vil løse og så - hvor det er relevant - bruge kendt teknologi eller udvikle den teknologi, vi mangler. Digitalisering er ofte et stærkt middel, men sjældent et godt mål i sig selv."

Læs mere om offentlig innovation på: http://www.coi.dk/