Ansatte skal kunne tippe anonymt om snyd og bedrag på jobbet

Det vil være en god idé at langt flere arbejdspladser får ordninger, hvor ansatte anonymt kan anmelde ulovligheder, mener FTF.

22.11.12
FTF nyhed

Når hovedorganisationen FTF i dag har foretræde for Folketingets Retsudvalg, er det bl.a. for at slå et slag for whistleblowing. Langt flere ansatte skal have mulighed for anonymt at tippe en informationstjeneste om grove forhold på arbejdspladsen som snyd, svindel og korruption, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

FTF bakker dermed også op om erhvervs- og vækstminister Anette Wilhelmsens planer om at indføre en dansk særordning om whistleblowing for bankansatte. Sådan en ordning er allerede på vej gennem EU-systemet, men hvis processen trækker ud, er ministeren klar til at gå enegang i EU og indføre en særlig ordning i finanssektoren i Danmark.

Frygter ballade på jobbet

40 procent af de ansatte på FTF-området frygter for deres ansættelse, hvis de ytrer sig offentligt med kritik af arbejdspladsen. Knap 30 procent frygter at få en advarsel. Hele 60 procent frygter at blive kaldt til en ’kammeratlig samtale’.

Kilde: FTF’s undersøgelse af ansattes ytringsfrihed, 2012.

I dag er det kun få arbejdspladser, der har en anonym informations-ordning. Det viser en ny undersøgelse af ansattes ytringsfrihed, som FTF har foretaget. Kun knap otte procent af de ansatte svarer ja til, at deres arbejdsplads har en ordning, hvor ansatte anonymt kan tippe om økonomiske ulovligheder som fx underslæb, bedrageri, tyveri, korruption og bestikkelse. 44 procent svarer nej,og 49 procnt ved ikke, om der findes en sådan ordning.

Ordningen er klart mest udbredt på private arbejdspladser. Her svarer 20 procent svarer ja til, at der er en ordning mod kun tre procent af de ansatte på offentlige arbejdspladser.

På arbejdspladser med en whistleblower-ordning, mener et stort flertal på 85 procent af de ansatte, at en sådan ordning forbedrer mulighederne for at videregive oplysninger.

Gigantisk demokratisk problem
Bente Sorgenfrey mener, at langt flere arbejdspladser – både offentlige og private – med fordel kunne indføre anonyme whistleblowerordninger.

”En stor del af de ansatte frygter at få problemer på jobbet, hvis de ytrer sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det er et gigantisk demokratisk problem, for på den måde går samfundet glip af vigtig viden. Whistleblower-ordninger kan være en måde at få denne viden frem på”, siger hun.

Men Bente Sorgenfrey understreger samtidig, at den slags ordninger ikke løser de grundlæggende problemer, ansatte har med at bruge deres ytringsfrihed.

”Whistleblowerordninger kan helt klart ikke stå alene. Grundlæggende er der et behov for at vi får skabt nogle rammer, hvor det er mere trygt for medarbejderne at ytre sig om forhold på arbejdspladsen”, siger hun.

Beskyt de ansatte mod fyring
FTF mener, at der bør indføres en lovreguleret beskyttelse af de ansatte, så de ikke kan fyres på grundlag af, at de har ytret sig offentligt om forhold på deres arbejdsplads.

”Vi føler os overbevist om, at det vil have en præventiv effekt, hvis arbejdsgiverne ved, at medarbejderne ikke kan fyres på grundlag af ytringer. Det vil bløde op på den tavshedskultur, der i dag er udbredt på mange arbejdspladser, hvor medarbejderne i udstrakt grad censurerer sig selv og brænder inde med kritik”, siger Bente Sorgenfrey.

Whistleblowing i kommuner

Frederiksberg Kommune indførte som den første kommune en anonym informationstjeneste foråret 2012. Københavns Kommune er fulgt efter og har indført en lignende ordning sommeren 2012.

Katrine Lester, 2. viceborgmester i Frederiksberg Kommune: ”Vi har 7000 medarbejdere, hvor det er promiller, der gør noget, de ikke må, så vi skal ikke lave et system, der mistænkeliggør alle medarbejderne. Men vi har behov for en stor værkstøjskasse til at bekæmpe snyd”.

Ordningen adskiller sig fra whistleblower-ordninger i private virksomheder; af hensyn til offentlighedsloven kan data om kommunen ikke lægges et andet end hos kommunen. Derfor behandles sager internt, men man kan få hjælp udefra.
(Kilde: www.kl.dk)

Hun peger på, at der hele tiden kommer nye vidnesbyrd, der taler for en øget beskyttelse af ansatte, der ytrer sig. Fx pegede Farum-kommissionen i sin rapport på, at den manglende beskyttelse af medarbejderne medvirkede til, at sagen udviklede sig så kritisk som den gjorde.

Og senest har socialministeren lanceret ”sladre-telefonen” til beboere, pårørende og de ansatte på baggrund af de ulykkelige historier, der er kommet frem fra en række bosteder for børn og unge.

Hvad er en whistleblower?

Person der følger sin samvittighed og udstøder en fløjtetone for at advare andre mod fare. Personen fortæller om forhold, som vedkommende burde holde skjult, men alligevel røber af hensyn til almenvellet. Fx ved at sikre, at ledelsen på en arbejdsplads på et tidligt tidspunkt bliver bekendt med eventuelle ulovligheder.

En whistleblower-ordning er et internt informationssystem, hvor medarbejdere og ledere kan anmelde ulovligheder og andre kritisable forhold på arbejdspladsen til videre undersøgelse enten direkte til den øverste ledelse i virksomheden eller indirekte gennem et eksternt bureau eller myndighed.