Ansatte skal beskyttes bedre mod vold efter arbejdstid

Arbejdsgiveres ansvar for ansatte, der udsættes for vold på jobbet, skal udvides til også at omfatte vold uden for arbejdstiden, foreslår regeringen. Meget positivt, mener FTF, der længe har arbejdet for bedre beskyttelse af ansatte mod arbejdsrelateret vold.

24.08.14
FTF nyhed

Hvert år bliver ca. 160.000 offentligt og privat ansatte udsat for vold, og 245.000 udsættes for trusler.

Derfor er det meget positivt, at regeringen nu foreslår at udvide arbejdsgivernes ansvar for ansatte, der udsættes for vold og trusler som følge af deres arbejde. Ansatte i udsatte jobs har brug for al den beskyttelse, de kan få. Det mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Arbejdsgivere skal fremover have pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold for deres ansatte uden for arbejdstid, foreslår regeringen. Det udvidede ansvar skal også omfatte pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i, hvordan medarbejderne skal håndtere vold og trusler uden for arbejdstid.

I dag gælder arbejdsgiverens forpligtelser primært for vold og trusler, der udøves direkte i forbindelse med arbejdets udførelse, dvs. indenfor arbejdstiden.

Desuden får arbejdsgiveren pligt til at lave en opfølgning på vold uden for arbejdstid, fx ved at hjælpe den ansatte med politianmeldelse, planlægning af den skadelidtes arbejde og en eventuel revision af den generelle forebyggelse.

Stadig stort behov for at beskytte medarbejderne
FTF kan varmt støtte forslaget om at udvide arbejdsgiveransvaret til at omfatte vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

”Selv om vi i dag har stor viden om, hvordan vold og trusler på jobbet kan forebygges, er der tilsyneladende stadig et stort behov for at sikre, at det rent faktisk også sker. Det er grundlæggende uacceptabelt, at man skal udsættes for vold, når man passer sit arbejde. Så alt hvad der kan være med til at dæmme op for problemet, er et skridt i den rigtige retning”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF er hovedorganisation for en række af de faggrupper, der gennem deres arbejde med mennesker er særligt udsat for vold og trusler fx sygeplejersker, politibetjente og socialrådgivere.

Ni procent af ansatte på FTF-området har været udsat for vold, og 12 procent har været udsat for trusler i forbindelse med deres arbejde, viser en undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø fra 2012.

Pjecer fra FTF - råd om vold og trusler

FTF har sammen med de øvrige parter på arbejdsmarkedet i samarbejde med Arbejdstilsynet udgivet pjecen ’Undgå vold på arbejdspladsen’. Pjecen indeholder bl.a.  ti gode råd til hvordan man undgår vold på arbejdet.

Hent pjecen 'Undgå vold på arbejdspladsen' på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

FTF har udgivet en idékatalog og en guide til håndtering af chikane på sociale medier.

Læs mere på temasiden Chikane af medarbejdere på sociale medier – et idékatalog fra FTF

Læs mere på FTF.dk: chikane af medarbejdere på sociale medier - et idékatalog fra FTF