Ytringsfrihed i en krisetid

Krisen med stram økonomi, fyringsrunder og høj ledighed har gjort mange medarbejdere mere bange for at bruge deres ytringsfrihed om forhold på jobbet. Og frygten for at blive fyret, hvis man offentligt kritisereforhold på arbejdspladsen, er vokset markant i de senere år. Det viser FTF's nye store undersøgelse blandt 4.000 FTF'ere.

13.11.12
FTF Dokumentation

Bedre beskyttelse af medarbejderne er mere nødvendig end nogensinde, mener FTF. Ytringsfriheden er en helt nødvendig forudsætning for en bred og demokratisk debat om vores samfund. Ytringsfriheden bidrager til at udvikle og kvalificere velfærdssamfundet.

Trods de senere års fokus på ansattes ytringsfrihed ved to tredjedele af de ansatte fortsat ikke, hvornår de må udtale sig om forhold på deres arbejdsplads.

I de senere år er FTF gået i front med at sætte medarbejdernes ytringsfrihed højt på den politiske dagsorden, og i henholdsvis 2006 og 2010 offentliggjorde FTF to store undersøgelser om såvel offentligt som privat ansattes ytringsfrihed.

Download hele FTF dokumentation 7: Ytringsfrihed i en krisetid

FTF Dokumentation 7 som iPaper