• FTFDokumentation

  Ny offentlig styring og ledelse

  – med borgerne og velfærden i centrum

  FTF Dokumentation

 • FTFDokumentation

  Arbejdspres forringer mulighed for at levere kvalitet i arbejdet

  FTF’erne har et højt arbejdspres. Kun halvdelen vurderer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Det høje arbejdspres forringer muligheden for at levere kvalitet i arbejdet og øger risikoen for stress og konflikter mellem arbejde og...

  Arbejdsmiljø

 • FTFDokumentation

  FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø lider under for højt arbejdspres

  Ny FTF dokumentation viser, at arbejdspresset blandt FTF’ere er højt og markant højere end blandt lønmodtagerne generelt. Hver tredje FTF’er (36%) angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde, og hver femte (22%) har et højt eller meget højt arbejdstempo.

  FTF Dokumentation

 • FTFDokumentation

  Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer

  Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for, at medarbejderne trives på jobbet og har de bedste muligheder for at levere kvalitet og høj produktivitet. Fundamentet for et godt arbejdsmiljø er et godt og velfungerende arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

  FTF Dokumentation

 • FTFDokumentation

  Ny teknologi og nye kompetencer

  Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer. Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning for hele samfundet. Det er små og store skridt, som ændrer måden vi arbejder, kommunikerer, transporterer og lever på.

  FTF Dokumentation

FTF Dokumentation

Ansatte frygter at tage ordet

Ytringsfriheden er en helt nødvendig forudsætning for en bred og demokratisk debat om vores samfund. Medarbejdernes lyst til at deltage i debatten er vigtig.

Læs mere

FTF Dokumentation

Digital Ledelse - hvilket mindset kræver det af dig som leder?

Den øgede digitalisering i og af organisationer sætter allerede nu en ny dagsorden for mange. Både i offentlige og private virksomheder, og for ledere på alle niveauer. IT og digitale teknologier fylder i stigende grad i manges hverdag,...

Læs mere

Beskæftigelse

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området gør for at formidle job til ledige.

Læs mere

FTF Dokumentation

FTF’ernes efter- og videreuddannelse – anvendelse, udbytte og barrierer

Stor undersøgelse peger på, at mange FTF’ere har stort udbytte af efter- og videreuddannelse og at det hæver kvaliteten af arbejdet.

Læs mere

FTF Dokumentation

Ny rapport og guide: Sæt rammer for det grænseløse arbejde

Arbejdet flyder mere og mere ind over grænsen til vores privatliv, viser en ny undersøgelse fra FTF. Vi har fået mere frihed og ansvar – og samtidig æder arbejdet sig i stigende grad ind på vores personlighed og fritid. Det er på høje tid,...

Læs mere

Beskæftigelse

Virksomhedernes sociale ansvar

- en analyse af medarbejdernes holdninger og erfaringer på FTF-området

Læs mere

FTF Dokumentation

APL-hovedrapport: Nye lønmodtagerværdier og interesser

Som opfølgning på lignende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført en ny APL-undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv med data fra 2014. LO og FTF har støttet undersøgelsen.

Læs mere

FTF Dokumentation

Rapport om Forskning i praksis på FTF-området

Ny rapport peger på behov for praksisrettet forskning på FTF-området

Læs mere

OK15

APL: Fællesskab før forskelle

Som opfølgning på lignende undersøgelser i 1992 og 2002 har Aalborg Universitet gennemført denne undersøgelse af Arbejdsliv og Politik set i et lønmodtagerperspektiv. LO og FTF har støttet undersøgelsen. Her offentliggøres delrapport med...

Læs mere

FTF Dokumentation

Præstationsledelse i en krisetid

Vi ved at topstyring er effektiv i den første akutte krisefase, hvor der skal handles under tidsmæssig pres, med manglende tillid...

Læs mere

Uddannelse

Undersøgelse af FTF’ernes arbejde med ny viden i praksis

Ny viden er en forudsætning for, at arbejdsprocesser og produkter mv. til stadighed er af høj faglig kvalitet. Det stiller krav...

Læs mere

FTF Dokumentation

Hvad er den nye lederrolle?

Hvor er den nye lederrolle på vej hen? Hvad bliver den næste ledelsestrend?

Læs mere