Ny analyse: Danmark uddanner alt for få

Vi vil mangle 150.000 personer med en videregående uddannelse i 2020, viser ny analyse. I dag er målet, at 50 procent af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. Men mindst 55 procent er nødvendigt.

24.08.11
FTF analyse

Mindst 55 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, hvis vi skal leve op til fremtidens efterspørgsel på uddannet arbejdskraft. Det viser en ny analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har gennemført for FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, blandt andre pædagoger, finansfolk og sygeplejersker.

Som det ser ud nu, uddanner Danmark alt for få. Selv hvis vi opfylder regeringens aktuelle målsætning om at uddanne 50 procent af en ungdomsårgang, vil der i 2020 mangle cirka 150.000 personer med en videregående uddannelse, viser analysen. Så selv om ledigheden blandt de nyuddannede lige nu er høj, og der fyres skolelærere i stort tal i kommunerne, vil der komme til at mangle uddannet arbejdskraft i fremtiden. Ikke mindst fordi store generationer går på pension.

En mere ambitiøs uddannelsesmålsætning på 55 procent kan bidrage væsentligt til at hæve arbejdsstyrkens uddannelsesniveau på sigt, konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. På langt sigt vil det bidrage med cirka 160.000 flere personer med en videregående uddannelse i arbejdsstyrken. Analysen påpeger også, at der vil gå 50-55 år, inden effekten af en højere uddannelsesmålsætning vil vise sig fuldt ud i arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning.

Vi uddanner for få

Bidrag til antal personer med videregående uddannelse på langt sigt. I 2020 vil vi mangle 152.000 personer med videregående uddannelser.

Kilde: Arbejderbevægelses Erhvervsråd

FTF: Vi skal uddanne flere

Regeringens 50-procentsmålsætning er alt for uambitiøs, mener FTF, som på baggrund af analysen foreslår, at Folketinget sætter sig som mål at uddanne mindst 55 procent. Måske bliver der endda brug for, at hele 60 procent gennemfører en videregående uddannelse. Faktum er, at der skal uddannes mange flere, for at Danmark får skabt den nødvendige økonomiske vækst.

FTF's formand Bente Sorgenfrey påpeger, at der er en klar sammenhæng mellem hvor mange, der her en uddannelse, og et samfunds produktivitet. Jo flere med en uddannelse, jo højere produktivitet, og det er helt nødvendigt, hvis vi skal skabe vækst.

Desuden står det klart, at vi i fremtiden skal klare os i den globale konkurrence netop med vores viden og kompetencer, og så nytter det ikke, at vi slet ikke uddanner nok.

"Analysen viser klart, at regeringens målsætning er alt for uambitiøs, og at vi er nødt til at uddanne mange flere. Vi bør hæve ambitionen til mindst 55 procent, og det kan kun gå for langsomt, for det tager lang tid, før vi mærker effekten af de højere ambitioner", siger Bente Sorgenfrey.

Det er ikke nok med målsætninger, de skal også realiseres. Ifølge FTF er der brug for fortsat at øge optaget på de mellemlange videregående uddannelser. Optaget har været stigende de seneste år, men det er i høj grad også nødvendigt, mener FTF, med en aktiv indsats for at bremse det høje frafald, der i dag betyder, at det i gennemsnit (ifølge UVM) er 25 pct. af de studerende på de mellemlange videregående uddannelser, der falder fra. På nogle uddannelser er tallet endda meget højere.

I dag gennemfører 49,4 procent af en ungdomsårgang en videregående uddannelse. Analysen viser, at en realisering af 50 procents-målsætningen vil i løbet af de næste 50 år kun bidrage med 15.000-20.000 flere personer med en videregående uddannelse, selv om der altså er brug for 150.000 flere allerede i 2020.