Forslag til justering af ressourceforløb

Jobeffekten af ressourceforløb skal være bedre og flere skal hurtigere og mere direkte have tilkendt førtidspension. FTF foreslår en række justeringer og forbedringer af ressourceforløb som beskæftigelsesindsats.

14.03.17
Notat

Som led i reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, blev der indført et ressourceforløb, hvor intentionen var at begrænse tilgangen til førtidspension og i stedet forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Samtidig blev der indført en ressourceforløbsydelse som forsørgelsesgrundlag, der er betydelig mindre end ydelsen på førtidspension. Efter fire år med ressourceforløb viser erfaringer og analyser, at der er behov for en række forbedringer og justeringer af reformerne, hvis de i større udstrækning skal medvirke til at flere kan udvikle arbejdsevnen og overgå fra overførselsindkomst til job med større grad af selvforsørgelse.

Reformen af førtidspension og fleksjob skal evalueres i 2017. I det følgende redegøres for FTF`s forslag til justeringer af især ressourceforløb.