Forandringer på jobbet slider på medarbejderne

Seks ud af ti FTF’ere har oplevet større forandringer på arbejdspladsen inden for de seneste 2 år. Fire ud af ti vurderer, at ledelsens håndtering af forandringer har været dårlig eller meget dårlig. Dårlig håndtering af forandringer fordobler sygefraværet og tredobler andelen, der føler sig stressede, viser analyse. Vi bliver nødt til at støtte lederne via tydeligere regler og via uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og forandringer, siger FTF-formand.

- Vi ønsker klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der klart fastsætter regler og krav til arbejdsgiverne og fx kræver, at alle ledere med personaleansvar har en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

26.01.18
FTF analyse

Det er ikke kun udflytning af statslige job, der skaber usikkerhed blandt danske lønmodtagere.

De mest udbredte forandringer blandt både FTF’ere og lønmodtagere generelt er sammenlægninger, lukninger eller flytninger og andre større organisationsændringer.

Seks ud af ti FTF’ere (59 %), fx lærere, pædagoger, finans- og it-ansatte, har oplevet en eller flere større forandringer inden for de seneste to år. Det er flere end blandt lønmodtagere generelt (54 %).

Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Ny Facebookside: #JobUdenStress

DU kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like Facebooksiden her og dele dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook 
og 
Twitter

Fire ud af ti vurderer, at ledelsens håndtering af forandringer har været dårlig eller meget dårlig. Det vækker bekymring i FTF, der vil have politikerne til at lave nye klarere regler for psykisk arbejdsmiljø, herunder at ledere med personale ansvar skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø, herunder forandringer.

”Vi bliver nødt til at have tydelige regler fx om balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision af medarbejder, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Tydelige regler vil være en konkret hjælp til ledelserne og medarbejderne på arbejdspladserne, som ofte står lidt famlende og usikre over for at håndtere udfordringerne i det psykiske arbejdsmiljø. En styrket og konkret forebyggende rådgivning og vejledning til arbejdspladserne vil tilsvarende kunne gøre en afgørende forskel”, siger Bente Sorgenfrey.

God ledelse af forandringer giver markant mindre stress og sygefravær
En tidligere analyse og undersøgelse fra FTF viser, at dårlig håndtering af forandringer fordobler sygefraværet og tredobler andelen, der føler sig stressede.

I den nye undersøgelse fra FTF fremgår det, at det bl.a. er FTF’ere inden for myndighedsarbejde, fx socialrådgivere, skatte- og politifolk, der oplever mere grænseløst arbejde i tid og sted, flere forandringer (herunder sammenlægninger, lukninger og flytninger) samt en dårligere ledelsesmæssig håndtering af foran­dringer.

FTF’ere inden for privat service, fx bygningskonstruktører, finans-, it- og forsikringsansatte, har ligeledes i større omfang oplevet forandringer, herunder fyringsrunder, større personalereduktioner og sammenlægninger, lukninger eller flytninger.

FTF-forslag: Ny bekendtgørelse om bl.a. håndtering af forandringer på jobbet

En ny bekendtgørelse skal bl.a. via nye klarere regler gøre det tydeligt for arbejdsgivere og arbejdspladser, hvordan de skal tage hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, når de planlægger og gennemfører forandringer, som eksempelvis fusioner, nedlæggelse af arbejdspladser og fyringsrunder. Det handler f.eks. om at sikre et højt informationsniveau samt at inddrage synspunkter og forslag fra medarbejderne i processen. Ligeledes bør APV opdateres, når der sker store forandringer. Læs mere det nye forslag fra FTF her: FTF-forslag om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Definition: Forandringer og håndtering af forandringer

Forandringer på arbejdspladsen er bl.a. fyringer, outsourcing, konkurser, fusioner, interne omstruktureringer og forretningsudvidelser. Om en for­andringsproces udgør en potentiel gevinst eller belast­ning afhænger af forandringens omfang, konsekven­ser, historik og kontekst. Forskning viser, at oplevelsen af forandringer er afhængig af, om medarbejderne får indflydelse, bliver involveret og får støtte til håndtering af forandringer. Negative konsekvenser af forandrin­ger er øget jobusikkerhed, større jobkrav og dårligere fysisk og mentalt helbred.