Flertal ved ikke, hvornår de må udtale sig

Trods de senere års fokus på ansattes ytringsfrihed, ved to tredjedele af de ansatte stadig ikke, hvornår de må udtale sig offentligt om forhold på arbejdspladsen. Det viser en ny undersøgelse fra FTF.

11.11.12
FTF analyse

Ytringsfrihed er stadig en hvid plet på landkortet på mange arbejdspladser. Hele 66 procent af medlemmerne af hovedorganisationen FTF ved ikke, hvornår de har ret til at udtale sig offentligt om forhold på jobbet. Det viser en undersøgelse, som FTF har foretaget blandt 4.000 medlemmer. Andelen, der ikke kender til reglerne, er dermed lige så stor som for to år siden, da FTF foretog en tilsvarende undersøgelse.

Det fastfrosne billede bekymrer FTF’s formand, Bente Sorgenfrey. Med den opmærksomhed der har været på ansattes ytringsfrihed i medierne de seneste år, burde det være sket en forbedring, mener hun.

”Vi har oplevet en række bankkrak, hvor medarbejdere gerne ville have haft en whistleblower-ordning, så de kunne videregive deres viden om kritisable forhold. Vi har set Farum-kommissionens rapport, som også omtaler medarbejdernes viden. Og vi ser en offentlig sektor, hvor kvaliteten bliver presset af besparelser, men hvor medarbejderne ikke tør fortælle om det”, siger Bente Sorgenfrey.

Tema om ytringsfrihed

FTF sætter fokus på ansattes ytringsfrihed med en række artikler, der tager afsæt i en ny, stor undersøgelse fra FTF. Tallene viser bl.a. at andelen af ansatte der frygter at blive fyret, hvis de ytrer sig offentligt om forhold på jobbet, er steget markant i løbet af bare to år.

Rasmus Willig, forsker ved Roskilde Universitet, påpeger, at tavshed og selvcensur ikke bare skader den enkelte, men også samfundet og dermed os alle sammen, fordi vi går også glip af den udvikling, der ligger i debat og kritik: ”Som samfund kan vi ikke være tjent med, at ressourcerne ikke udnyttes ordentligt. Men hvis noget skal ændres, kan det være nødvendigt at nogen i fuld offentlighed sætter fingere på det ømme punkt. Kritik er en motor for kvalitetsforbedring”.

Læs også: Tavshedskultur trives i SKAT og Jobusikkerhed bremser ytringsfriheden og Statsansatte mest bange for at ytre sig og Sådan er reglerne.

Vejledning samler støv
Hun mener, at der er et stort behov for, at ansatte får bedre kendskab til reglerne. Og det har arbejdsgiverne hovedansvaret for, pointerer hun.

Et enigt udvalg under Justitsministeriet opfordrede tilbage i 2006 direkte arbejdsgivere og myndigheder til at informere offentligt ansatte om ytringsfrihed og meddeleret. Udvalgets arbejde førte til en betænkning og en vejledning, der beskriver reglerne og giver nogle gode råd. Men den lever tilsyneladende et stille liv.

”Det er vores klare indtryk, at den vejledning får lov at samle støv på hylderne. Men en forudsætning for, at ansattes ytringsfrihed kan fungere i praksis er, at der gælder klare regler, og at de ansatte kender dem. Det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar at sætte sig ordentligt ind i reglerne og udbrede dem på arbejdspladsen”, siger Bente Sorgenfrey.

Foruden et bedre kendskab til reglerne, mener hun også, at der er behov for større tryghed for de ansatte gennem bedre ansættelsesretlig beskyttelse og mulighed for at bruge sin meddeleret via whistleblower-ordninger.

Når man udtaler sig på virksomhedens vegne
Man kan som ansat udtale sig på enten egne eller på virksomhedens vegne. Nogle arbejdspladser har skriftlige retningslinjer for at udtale sig på virksomhedens vegne – men det er i så fald noget, som kun de færreste FTF’erne kender til: Kun 15 procent svarer i FTF’s undersøgelse ja til, at arbejdspladsen har skriftlige retningslinjer for, hvad de ansatte må udtale sig om til offentligheden. Næsten halvdelen (48 procent) ved det ikke. Nogenlunde det samme gælder retningslinjer for, hvad man må udtale sig om. Kun 22 procent kan svare ja, og 42 procent ved det ikke.

Især på kommunale arbejdspladser er retningslinjer tilsyneladende fraværende. Kun syv procent af de kommunalt ansatte FTF’ere svarer ja, til at der er skriftlige retningslinjer for, hvad de ansatte må ytre sig om. Næsten halvdelen svarer nej.

Grænserne for loyalitet - sagen fra Tøjhusmuseet

Folketingets ombudsmand fastslog i september i år, at man som offentligt ansat har ret til at skrive debatindlæg om forhold på arbejdspladsen, hvis det sker som privatperson. Sagen drejer sig om en medarbejder på Tøjhusmuseet i København, der skrev et debatindlæg i en avis, hvor hun kritiserede at danske museer fokuserer for meget på at skabe oplevelser frem for forskning. Kort efter blev medarbejderen kaldt til samtale hos ledelsen om hendes loyalitet. Men det var i strid med reglerne.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fastslog:
”Offentligt ansatte har fuld ret til at ytre sig i fx debatindlæg, også om deres fagområde”. Han understregede, at en sådan samtale skaber usikkerhed hos de ansatte, og det er i strid med anbefalingerne fra Justitsministeriet.