Arbejdet stresser mange lønmodtagere

Arbejdspres sender danskerne til tælling. Hver femte FTF’er er ofte eller hele tiden stresset. Arbejdet er hovedårsagen, viser nye tal fra NFA og FTF. Brug for nye regler om psykisk arbejdsmiljø, mener FTF.

- Vi ønsker klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der klart fastsætter regler og krav til arbejdsgiverne og fx kræver, at alle ledere med personaleansvar har en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

23.01.18
FTF analyse

Danskerne er i stigende grad presset i bund på jobbet, og det betyder øget sygefravær og dårligt arbejdsmiljø. Det dokumenterer nye tal, som offentliggøres samtidig med, at regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø arbejder på at komme med anbefalinger og løsninger til politikerne på de stigende problemer med især psykiske belastninger på jobbet.

Hver femte FTF’er (22 %), fx sygeplejersker, socialrådgivere, finans- og it-ansatte, er stresset ofte eller hele tiden. Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Det er i tråd med den nyeste store undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’ blandt 50.000 beskæftigede på tværs af brancher og fag, der dokumenterer, at 16 procent ofte eller hele tiden indenfor de sidste to uger har oplevet stress.

”Vi ønsker klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der klart fastsætter reglerne på området og krav til arbejdsgiverne og fx kræver, at alle ledere med personaleansvar har en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

Ny Facebookside: #JobUdenStress

DU kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like Facebooksiden her og dele dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook og Twitter

FTF-FORSLAG: NYE REGLER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs om FTF's nye forslag om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i notatet her: FTF-forslag om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Politikerne bør efter svensk forbillede indføre tydeligere regler, der fx sikrer bedre balance mellem krav og ressourcer (arbejdsopgaver og hænder), uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision eller anden faglig sparring ved høje følelsesmæssige krav og håndtering af konflikter og forandringer. Det vil sikre et langt bedre og mere konkret udgangspunkt for indsatsen på arbejdspladsen, viser de svenske erfaringer.

Arbejdspresset blandt FTF’ere er højt, viser FTF’s nye undersøgelse. Hver tredje FTF’er (36 %) angiver, at de har en stor eller meget stor arbejdsmængde, og hver femte (22 %) har et højt eller meget højt arbejdstempo.

Arbejdet er vigtigste årsag til stress
Arbejdet er den væsentligste kilde til stress blandt dem, der indenfor de seneste to uger ofte eller hele tiden har følt sig stresset. Af de stressramte FTF’ere angiver samlet set 9 ud af 10 således arbejdet som en væsentlig årsag.

Det bekræftes af nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der ligeledes viser, at arbejdet er hovedårsagen til stress for dem, der ofte eller hele tiden har følt sig stresset indenfor de seneste to uger.

Når NFA spørger de stressramte om, hvad den vigtigste kilde til deres stress er, svarer halvdelen, cirka 52 procent, at arbejdet er den vigtigste kilde til stress. Mens 43 procent siger, at både arbejde og privatliv er vigtigste kilde til stress. Kun 5 procent angiver privatliv som den vigtigste kilde. Sammenlægger man de 52 procent og de 43 procent, er det mere end 9 ud af 10, der angiver arbejdet som væsentlig medvirkende årsag.

FTF’s nye tal er altså helt i tråd med NFA’s undersøgelse, der viser det samme: At mere end 9 ud af 10 af de stressramte angiver arbejdet som en væsentlig kilde til stress.

”Vi må sammen finde løsninger, der tager udgangspunkt i den fælles interesse hos både arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø”, siger Bente Sorgenfrey, der også har løsninger med til politikerne og arbejdsgivere:

”Vi hører ofte fra ledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, at det psykiske arbejdsmiljø er komplekst, og at det er uklart, hvad der skal til for at forebygge og håndtere problemerne. Derfor foreslår FTF, at politikerne og myndighederne giver arbejdspladserne en håndsrækning ved at præcisere regler og krav om psykisk arbejdsmiljø i en bekendtgørelse.”

FTF undrer sig over, at der i dag helt naturligt er en masse regler og bekendtgørelser om, hvad arbejdsgiverne skal gøre for forebygge røg, støj og møg på arbejdspladserne, men IKKE en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, selv om det er en af de største udfordringer på det danske arbejdsmarked.

Tydelige regler vil være en konkret hjælp til ledelserne og medarbejderne på arbejdspladserne, som ofte står lidt famlende og usikre over for at håndtere udfordringerne i det psykiske arbejdsmiljø. En styrket og konkret forebyggende rådgivning og vejledning til arbejdspladserne vil tilsvarende kunne gøre en afgørende forskel, bekræfter eksperter.

Ny FTF-undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF har gennemført en undersøgelse om FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø på tværs af faggrupper og brancher. 9.641 personer har deltaget i undersøgelsen. COWI udarbejder fire rapporter om resultaterne fra undersøgelsen. Læs den første rapport her

Hovedresultaterne er:

  • Arbejdspresset blandt FTF’ere er højt (markant højere end blandt lønmodtagerne generelt). Hver tredje FTF’er (36 %) angiver, at de har en stor eller meget stor arbejdsmængde, og hver femte (22 %) har et højt eller meget højt arbejdstempo.
  • Hver femte FTF’er (22 %) har hele tiden eller ofte været stresset inden for de sidste to uger. Blandt lønmodtagerne generelt er andelen 16 % ifølge både NFA og FTF’s undersøgelse.
  • Arbejdet er den væsentligste årsag til stress: Af de stressramte FTF’ere angiver samlet mere end 9 ud af 10 arbejdet som en væsentlig kilde til stress.
  • Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører til større sygefravær. For personer med lav arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden for at have mere end 2 ugers sygefravær på et år nede på 5 %. For personer med høj arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden oppe på 31 %. Hver sjette FTF’er (16 %) angiver, at de har været syge i løbet af det seneste år, hvor årsagen helt eller delvist har været psykisk arbejdsmiljø. Ser man på det samlede antal sygefraværsdage vurderer FTF’erne, at 27 procent helt eller delvist skyldes det psykiske arbejdsmiljø (blandt lønmodtagere generelt skyldes 20% af sygefraværsdagene helt eller delvist det psykiske arbejdsmiljø).
  • Forandringspresset blandt både FTF’ere og lønmodtagere generelt er stort. Seks ud af ti FTF’ere (59 %) og mere end halvdelen af lønmodtagere generelt (54 %) har oplevet større forandringer indenfor de seneste to år. Det er oftest sammenlægninger, lukninger eller flytninger, fyringer eller andre større organisationsændringer. God ledelsesmæssig håndtering af forandringer er afgørende, men fire ud af 10 vurderer, at ledelsens håndtering af forandringerne har været dårlig eller meget dårlig. FTF foreslår uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø.

KILDE: "FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær”. Udarbejdet af COWI for hovedorganisationen FTF. Læs rapporten her