Ansatte bruger fagforeningen som vidensbank

Mange lærere, pædagoger, finansansatte og konstruktører går til deres fagforening, når de har brug for ny viden om deres fag, viser ny undersøgelse. Det er fordi, vi har unik viden om fag og efter- og videreuddannelse, som kun medlemmer har adgang til, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.

14.05.14
FTF analyse

For mange faggrupper er deres fagforening meget mere end overenskomst, løn- og arbejdsforhold. Fagforeningen er det første sted udenfor arbejdspladsen, som mange eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, finansansatte og konstruktører går til, når de har brug for ny viden om deres fag.

Cirka 40 procent af FTF’erne, der søger faglig viden udenfor deres arbejdsplads, henvender sig til deres faglige organisation. Dermed er fagforeningen mere brugt end universiteter, professionshøjskoler og videnscentre. Det viser en ny undersøgelse, hvor medlemmer af FTF-organisationer har svaret på, hvordan de opdaterer sig om deres fag.

”Modsat de gule foreninger tilbyder de fagligt afgrænsede organisationer under FTF masser af gratis fyraftensmøder, workshops og undervisning, hvor medlemmer får fyldt viden på eller diskuteret emner, som til daglig giver problemer for den enkelte faggruppe”, forklarer FTF's formand, Bente Sorgenfrey.

Netsider, databaser, fagblade og tidsskrifter er kun for medlemmer af FTF-organisationerne.

”Mange af netsiderne og fagbladene indeholder vigtige forskningsbaserede artikler, som i høj grad er med til at styrke fagidentitet og fag for det enkelte medlem”, siger Bente Sorgenfrey, der samtidig understreger, at de faglige organisationer hvert år støtter forskning og konferencer for millioner af kroner. Det styrker fagets udvikling og kommer medlemmerne til gavn.

Undersøgelsen viser, at de ansatte først og fremmest orienterer sig mod fagkolleger på jobbet samt faglitteratur og databaser, når de har brug for ny faglig viden. Men udenfor arbejdspladsen er det fagforeningen, som er det foretrukne sted for faglig sparring og videndeling, viser undersøgelsen.

Professor: Styrker karriere
Professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet mener, at det har stor betydning for karrieren, om du har et fagligt fællesskab i ryggen til at understøtte dine ønsker over for ledelsen.

”Den solidaritet, der er i det faglige fællesskab, kan du bruge aktivt i din karriereudvikling - fordi din organisation og tillidsrepræsentant altid er villige til at hjælpe dig videre”, siger Flemming Ibsen.

Derudover har fagbevægelsen stor betydning for uddannelsessystemet, påpeger han.

Sammen med arbejdsgiverorganisationer sidder fagbevægelsen i de udvalg, der udvikler uddannelser og kurser. Hvis ikke det var for blandt andet fagforeningerne, ville arbejdsmarkedets forskellige fagområder altså ikke blive udviklet til glæde for arbejdspladserne og medarbejderens egen karriere.

”Derfor har de enkelte fagforeninger et indgående kendskab til forskellige karriereveje. Den indsigt finder medlemmer af de såkaldt gule fagforeninger, såsom Krifa og Det Faglige Hus, ikke i deres bagland,” forklarer Flemming Ibsen.

Fagforening sikrer videreuddannelse
Julie Fogemann, 27 år, børnefysioterapeut, forklarer, at hendes faglige organisation, Danske Fysioterapeuter, var afgørende for, at hun kunne starte som selvstændig.

"Da jeg blev bachelor i fysioterapi i 2011, fik jeg job på en privatklinik, der behandler nakke, ryg og skuldre. Jeg havde dog altid drømt om at blive specialiseret inden for børnefysioterapi, og hvis det ikke havde været for min fagforening, Danske Fysioterapeuter, kunne jeg nemt være blevet fanget i en behandlingsform, som ikke har noget at gøre med den karrierevej, jeg ønskede at gå,” siger Julie Fogemann.

”Alle de 15 efteruddannelseskurser, jeg har taget for at opnå mit speciale, findes nemlig kun, fordi min fagforening udbyder dem. Niveauet er højt, for vi bliver undervist af forskere, læger og andre erfarne fysioterapeuter. Nu har jeg valgt selv at undervise på nogle af de samme kurser, fordi det er vigtigt for mig at videregive viden til mine kolleger."

Netop Danske Fysioterapeuter tilbyder en lang række kurser og har en hjemmeside, der fungerer som vidensbank for medlemmerne med formidling af videnskabelige resultater og erfaringer fra praksis inden for hele det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

Det samme har mange andre FTF-organisationer, der arbejder meget målrettet med at skabe stærke, videntunge fællesskaber.

”De faglige organisationer spiller en vigtig rolle for udvikling og formidling af ny faglig viden. Det siger også noget om, at der er en vigtig funktion her, som ikke bliver løftet uden for de faglige organisationer,” siger Bente Sorgenfrey.
FTFs formand understreger, at du som medlem af en faglig organisation, der tegner overenskomster, er sikret ret til hjælp og rådgivning omkring løn, pension og ikke mindst uddannelse.

”Er du ikke medlem af det faglige fællesskab på arbejdspladsen, har du heller ikke en tillidsrepræsentant på stedet, der kan promovere dig over for ledelsen, når der skal aftales karriereforløb, tildeles efteruddannelseskurser, og når attraktive stillinger skal besættes internt”, siger Bente Sorgenfrey.