Usikkerhed om lønstigning pr. 1. december 2017 i staten

FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF's hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.

10.11.17
Notat

Ved overenskomstfornyelsen 2015 blev der aftalt en generel lønstigning år. 1. december 2017 på 1,5 pct. Det er det samme tidspunkt, hvor reguleringsordningen (privatlønsværnet) udmøntes.  

Resultatet af privatlønsværnet indregnes i den generelle lønstigning og kan bevirke, at den faktiske lønstigning kan blive mindre end 1,5 pct. Dette sker, hvis lønudviklingen i staten har oversteget lønudviklingen i den private sektor for perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017.  

Imidlertid kan resultatet af lønudviklingen i 3. kvartal tidligst opgøres ved årsskiftet, og dette giver udfordringer med beregningen af lønstigningen pr. 1 december. 

Moderniseringsstyrelsen har valgt at udgive foreløbige pensionstabeller til regulering af tjenestemandspensioner samt løntabeller pr. 1. december 2017, men angiver samtidig, at en eventuel ny reguleringsprocent kun vil have virkning fremadrettet. 

Fremgangsmåden er dog ikke uden komplikationer for fx pensioneret tjenestemænd. CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg har derfor rettet henvendelse til moderniseringsstyrelsen. 

FTF afventer en afklaring og har derfor valgt ikke at udgive løn- eller pensionstabeller for staten pr. 1. december 2017, og vil informere igen, når der foreligger nyt. 

Moderniseringsstyrelsens løntabeller kan findes her : https://modst.dk/om-os/publikationer/2017/december/finansministeriets-loenoversigt-1-december-2017/ 

Moderniseringsstyrelsens pensionstabeller kan findes her: https://www.modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/oktober/finansministeriets-loenoversigt-pr-1-december-2017-foreligger-nu/