Lærer havde ret til at tale med store ord på personalemøde

Lærer Erik Hulmose Schmidt får medhold i Landsretten i sin sag mod kommunen, der gav ham en advarsel for at tale med store ord på et personalemøde. Det var nemlig ikke illoyal opførsel.

Dommen understreger, at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen, mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo. Foto: Shutterstock

29.11.18
FTF nyhed

Landsretten slår nu fast, at det var okay at opponere mod ledelsen ved at kalde den ”lukket” og kritisere de forandringer, Agedrup Skole gennemgik i 2014, og som blev debatteret højlydt på bl.a. et personalemøde på skolen i Odense Kommune. Kritikken kom fra lærer Erik Hulmose Schmidt, der blandt andet råbte, at ”nu må det her vanvid stoppe.”

Cirka en uge efter mødet blev Erik Hulmose Schmidt indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor han fik en advarsel for sin "negative attitude". Det er denne advarsel, der ikke var berettiget, fastslår Landsretten, der i sin dom blandt andet lægger vægt på, at der var tale om et personalemøde, hvor formålet netop var at debattere. Retten lagde også vægt på, at Erik Hulmose Schmidt aldrig i sine 34 år som ansat på Agedrup Skole tidligere har fået nogen form for påtaler.

Rettens afgørelse er ikke kun vigtig for ham, men for ansatte generelt, mener Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF, og som tidligere har talt varmt for at sikre en kultur, der værner om ytringsfriheden blandt ansatte:

”Man skal kunne debattere og kritisere forholdene på sin arbejdsplads uden at frygte for konsekvenserne af det, og det har offentligt ansatte i vidt omfang ret til – både på et internt møde og i offentligheden, når de udtaler sig personligt. Det må blot ikke ske i en urimelig grov tone og form. Derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at læreren og Danmarks Lærerforening har ført denne sag, siger Bente Sorgenfrey og uddyber:

”Sejren er især vigtig, fordi vi ved, at mange af vores medlemmer, der både er offentligt og privat ansatte, i stigende grad frygter negative konsekvenser af at sige deres meninger på arbejdspladsen. Nogle frygter endda at blive fyret, og sådan skal det bare ikke være i et demokratisk samfund, hvor vi kommer meget længere med at kunne debattere åbent.”

Lærerformand glad på fagprofessionelles vegne
Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen kalder ligeledes afgørelsen for en ”sejr for ytringsfriheden,” på fagforeningens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om sagen.

Her udtaler han:

”Dommen understreger, at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen. Det er ekstremt vigtigt, for de fagprofessionelles stemme er med til at kvalitetssikre skolens arbejde og udvikling", siger lærerformanden.

Hvad må du sige som offentligt ansat?

1. Tal på egne vegne. Der er forskel på, om du udtaler dig som privatperson eller på myndighedens vegne. Du skal derfor gøre det klart, at du ytrer dig på egne vegne, og at det er din egen opfattelse, du udtrykker – ikke myndighedens. Du har selv ansvaret for, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt du udtaler dig på egne vegne.

2. Overhold tavshedspligten. Du må ikke krænke din tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger. Bestemmelserne findes bl.a. i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven. Strafbare forhold hos en borger er også som hovedregel omfattet, men her kan man have indberetningspligt overfor sin ledelse. At videregive tavshedsbelagte oplysninger er strafbart, medmindre videregivelsen er sket i en åben egeninteresse eller for andres tarv.

3. Tal sandt. Du må ikke videregive åbenbart urigtige oplysninger om forhold indenfor dit eget arbejdsområde. Vær derfor opmærksom på, at dine oplysninger er korrekte.

4. Tal ordentligt. Alle ansatte har en loyalitetspligt over for arbejdsgiveren. Men den udgør ikke en yderligere begrænsning i ytringsfriheden. Det er fx ikke i strid med loyalitetspligten at udtrykke sig (groft) kritisk om sin arbejdsplads, hvis forholdene giver grund til det. En offentlig arbejdsgiver må tåle, at dens ansatte kritisk bidrager til debatten, også i skarpe eller polemiske vendinger. Men du må ikke udtale dig i en urimelig grov form, fx ved at benytte vendinger, der i urimelig grad er hånende, fornærmende eller latterliggørende over for arbejdsgiveren. Du må heller ikke fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for dit eget arbejdsområde. Hold dine ytringer i en saglig og ordentlig tone. Det er ikke illoyalt at udtale sig på egne vegne!