Invitation til temadag: Det særlige ved arbejdet i HovedMED - Kernen i MED er at få indflydelse

FOA, FTF og OAO indbyder dig som medarbejderrepræsentant i HovedMED til en temadag, hvor vi har opmærksomhed på de grundlæggende bestemmelser i MED-systemet set fra din plads i HovedMED.

10.09.18
Notat

Har du ikke tidligere deltage i vores temadag "Kernen i MED", så er her et godt tilbud til dig, som er medarbejderrepræsentant eller suppleant i HovedMED-udvalget.

Du kan vælge mellem

Onsdag den 7. november 2018
FOA Kolding, Agtrupvej 84-86, 6000 Kolding

Torsdag den 8. november 2018
Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Mandag den 12. november 2018
BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup

Du kan tilmelde dig direkte på http://www.oao.dk/arrangementer/ Tilmeldingen skal ske inden tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 12.00

Vi ser frem til at mødes med jer!

Med venlig hilsen

Magnus Bryde OAO, mbr@oao.dk
Lars Kehlet Nørskov FTF, lakn@ftf.dk
Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA, skni@foa.dk