Højt tempo og stor arbejdsmængde skaber konflikt mellem arbejde og privatliv

Højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde skaber konflikt mellem arbejde og privatliv, viser ny undersøgelse. Nye regler bør gøre det klart for arbejdsgiverne, at arbejdsmængden skal tilpasses arbejdstiden og den kvalitet, som opgaverne skal løses til, mener FTF.

21.05.18
FTF analyse

Hele syv ud af ti (72 %) af dem, der har et meget højt arbejdstempo, oplever stor konflikt mellem arbejde og privatliv.

Mens hele seks ud af ti (64 %) af dem, der har en meget stor arbejdsmængde, oplever stor konflikt mellem arbejde og privatliv.

Det dokumenterer ny undersøgelse med svar 9.641 FTF’ere, fx sygeplejersker, lærere, finans- og it-ansatte, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”Der er behov for klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der klart fastsætter reglerne på området og præciserer kravene til arbejdsgivernes forpligtelse til at forebygge psykiske belastninger i arbejdet. siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

FTF-FORSLAG: NYE REGLER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs om FTF's nye forslag om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i notatet her: FTF-forslag om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Ny Facebookside: #JobUdenStress

DU kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like Facebooksiden her og dele dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook og 
Twitter

Regler bør sikre balance mellem krav og ressourcer
FTF foreslår, at politikerne vedtager en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø efter svensk forbillede. En bekendtgørelse skal sikre, at arbejdsgiverne forebygger belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det handler blandt andet om, at der skal sikres balance mellem krav og ressourcer:

- Et af de største problemer i det psykiske arbejdsmiljø i dag er, at mængden af opgaver ikke hænger sammen med den tid, som er til rådighed. Med andre ord er arbejdspresset for højt.

- Efter svensk forbillede skal det derfor være klart for arbejdsgiver, at arbejdsmængden skal tilpasses arbejdstiden og den kvalitet, som opgaverne skal løses til. Ligeledes skal arbejdsgiverne sikre, at de har dialog med medarbejderne om, hvad der forventes af dem og hvilke mål, de arbejder efter. Læs mere om FTF’s forslag her

Ny rapport om psykisk arbejdsmiljø

Ny undersøgelse med svar 9.641 FTF’ere viser bl.a.:

- at sandsynligheden for at have stress hele tiden/ofte er 90 % ved høj psykisk arbejdsmiljøbelastning. Ved middel arbejdsmiljøbelastning er den 20 % og ved lav arbejdsmiljøbelastning er den kun 1 %.

- at der er en klar sammenhæng mellem stress og stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, høje følelsesmæssige krav, lav indflydelse og ringe mulighed for at levere kvalitet i arbejdet.

 - at stress hænger sammen med øget risiko for sygefravær. Uanset arbejdsmiljøbelastning er sandsynlighed for langvarigt sygefravær 30-40 % højere, for personer, der er stressede. 

Kilde: COWI udarbejder fire rapporter om resultaterne fra undersøgelsen. Den anden rapport offentliggøres i dag: Download FTF Dokumentation 2 - 2018: FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – arbejdspres, stress og mulighed for at levere kvalitet i arbejdet

Vil du læse mere? Den første rapport om undersøgelsen kan hentes her