Drop tvungne måltal for udlicitering

I stedet for tvang og måltal, der skaber mere bureaukrati, bør vi fokusere på et bedre offentligt-privat-samarbejde og kvalitet i velfærden. Det skriver jeg i Politiken i dag.

26.04.17
Bentes Blog

Der skal udliciteres markant mere i kommunerne, og redskabet er tvungne måltal. Så klart er budskabet fra økonomi- og indenrigsminister fra Simon Emil Ammitzbøll i flere medier. Men i stedet for tvang og måltal, der skaber mere bureaukrati, bør vi fokusere på et bedre offentligt-privat-samarbejde og kvalitet i velfærden.

Det er rart at læse, at Ammitzbøll nu har en langt mere afbalanceret holdning til udlicitering. Hvor LA tidligere har krævet mere udlicitering for at spare milliarder af velfærdskroner, hører vi nu en minister, der mener, at udlicitering også skal fokusere på kvalitet, og der skal gøres en indsats for at undgå de mange konkurser, der er set ikke mindst hos private plejefirmaer.

Ammitzbøll argumenterer for sin udliciteringsglæde med, at han støtter sig til forskningen på området. Men hans hukommelse er selektiv og glemmer et par vigtige mellemregninger.

For det første ønsker han mere udlicitering på de bløde velfærdsområder, hvor gevinsterne er mindst. For det andet henviser han til tal fra tidligere tiders gevinster, som ikke kan overføres til i dag. Professor Ole Helby Petersen, der står bag den forskning, Ammitzbøll henviser til, konkluderer:

"Der er dokumenteret økonomiske besparelser ved udlicitering - især på det tekniske område. Men forskning fra ind- og udlandet giver også ret klare indikationer på, at man over længere tid høster gradvist mindre økonomiske gevinster ved udlicitering. Den offentlige sektor har formentlig udliciteret, hvor der umiddelbart var størst potentiale. Dermed er der efterhånden tyndet ud i de mest oplagte opgaver”, siger Ole Helby Petersen, forskningsleder af forskningsprojektet EffektDoku og leder af det nyoprettede Center for forskning i offentlig-privat samspil (COPS) til ftf.dk her.

De store gevinster er altså høstet, og det offentlig private samarbejde bør derfor også gå ind i en ny tidsalder, hvor fokus er på mere end pris. Kun derved styrer vi kvaliteten og undgår de mange konkurser, der rammer borgerne i kommunerne.

Hvis vi skal øge kvaliteten gennem offentligt-privat-samarbejde, skal vi bl.a. udnytte de mange muligheder i de nye digitale teknologier. Svaret er mere viden og koordination på tværs af landet og ikke ideologisk betingede måltal for udlicitering.

FTF og Dansk Erhverv har længe slået til lyd for oprettelsen af en national enhed for offentligt-privat-samarbejde. Her skal viden og udbud koordineres på tværs af landet. På den måde skabes der bedre udbud, så konkurser undgås. Der kan deles og puljes udbud, og der kan lægges vægt på innovation, hvor fx kunstig intelligens kan overtage rutineprægede dokumentationsopgaver, så medarbejderne får mere tid til kernefaglighed. Det kan være med til at udvikle den offentlige sektor og skabe nye vækst og eksportmuligheder for virksomheder.

Bragt i Politiken d.d.