Det er der brug for kandidatuddannelser på deltid

FTF er positiv over for muligheden for at gennemføre kandidatuddannelser på deltid. Det er der brug for, både når de er målrettet et privat og et offentligt arbejdsmarked. FTF foreslår, at bekendtgørelsen rummer ændres, så det sikres, at studerende ikke udelukkes fra at søge optagelse på en erhvervskandidatuddannelse, alene fordi de først søger ind efter nogle år på arbejdsmarkedet.

05.12.17
Høringssvar

FTF er fortsat positiv overfor muligheden for at gennemføre en kandidatuddannelse på deltid, sideløbende med relevant beskæftigelse på deltid.

Det er beklageligt, at denne ordning fortsat er målrettet kandidater, som uddannes til det private arbejdsmarked. FTF appellerer til, at ministerens beslutning om godkendelse eller ikke-godkendelse af erhvervskandidatuddannelser træffes på grundlag af en helhedsvurdering som også indeholder et hensyn til professionsbachelorer, som efter en kortere eller længere årrække i job har lyst til eller brug for at videreuddanne sig på kandidatniveau. Det kan fx være ved at tilkendegivelser fra arbejdsmarkedsorganisationer, jf. § 7, stk. 1, nr.5, tillægges særlig betydning i helhedsvurderingen.

Hele arbejdsmarkedet vil kunne have glæde af, at bachelorer og professionsbachelorer går i gang med kandidatuddannelser, der matcher konkrete kompetencebehov.

Af samme grund foreslår FTF, at bestemmelsen i § 11 ændres. Der kan fx tilføjes et nyt stk. 2:

"Perioden fra afslutning af adgangsgivende bacheloruddannelse til optagelse på erhvervskandidatuddannelsen kan ikke fastsættes til mindre end 5 år for så vidt angår studerende, der søger optagelse på baggrund af en professionsbacheloruddannelse eller tilsvarende, og som har været i relevant beskæftigelse i hovedparten af perioden."

Formålet er at give mulighed for, at professionsbachelorer kan arbejde nogle år i den profession, de er uddannet til, uden at de derved forspilder muligheden for at søge optagelse på en erhvervskandidatuddannelse. Uddannelsesinstitutionen bør derfor ikke kunne fastsætte en frist som er kortere end 5 år fra afslutningen af den adgangsgivende bacheloruddannelse.