”Der er noget, der ligner lidt en bevægelse i gang..”

26.11.18
FTF nyhed

At fagbevægelsen skal blive bedre til at have fokus på organisering og fastholdelse af medlemmer, er der efterhånden ikke meget uenighed om herhjemme. De fleste fagforeninger har en organiseringsstrategi og medlemsudviklingen bliver fulgt nøje.  

Og det er ikke noget nyt. Gennem mere end et årti har diskussionerne om de rette metoder kørt på højtryk. F.eks. sagde arbejdsmarkedsforsker Jørgen Steen Madsen, professor ved Københavns Universitet, tilbage i april 2008 til Ugebrevet A4:

”Mit indtryk er, at man er ved at vende skuden. Det er helt tydeligt, at der i forbundene og de lokale afdelinger er forståelse af vigtigheden af det. Der er noget, der ligner lidt en bevægelse i gang..” udtalte Jørgen Steen ­Madsen d. 28. april.  

Ti år efter er den ’bevægelse’ som Jørgen Steen Madsen talte om, for alvor ved at tage til i størrelse. Lokale succeshistorier dukker frem overalt, og for ganske nyligt er der udkommet en bog med bidrag fra mere end 40 forskellige fagligt aktive. I bogen videregives ideer og inspiration til nysgerrige læsere om, hvordan man involverer sine kolleger i at løse fælles problemer sammen.  

Og der er god grund til at være nysgerrig. For selvom vi har snakket om organisering i mere end et årti, er det først nu resultaterne for alvor begynder at kunne ses. For betragtes medlemsudviklingen, er det kun meget få steder, man kan bryste sig af at have vendt medlemstilbagegang til fremgang.  

Ane Stær Nissen, der til dagligt arbejder som chefkonsulent i DeltagerDanmark, er medforfatter til bogen, som hedder Deltagereffekten. Bogen har undertitlen Skab handlekraftige fællesskaber gennem involvering og organisering i arbejdslivet og udkom d. 9. november.  

Ane Stær Nissen mener, at en af forklaringerne på at vi netop nu ser succeshistorierne pible frem, er at vi i fagbevægelsen for alvor er begyndt at forstå, at organisering og involvering i sidste ende handler om mennesker:  

”Jeg tror, at det gennembrud vi ser rundt om i den danske fagbevægelse skyldes, at vi for alvor er begyndt at forstå, hvor meget det personlige lederskab betyder. Man kan ikke rulle en organiseringsmodel ud fra et landskontor. Tværtimod kræver hele organiseringstanken, at man understøtter lokal motivation og lederskab for at engagere og forpligte flere på at være med,” siger Ane Stær Nissen.  

Hun indrømmer, at det er lettere sagt end gjort at skabe det lokale engagement. Særligt hvis man sidder som ansat konsulent i en fagforening og arbejder med hvervning og rekruttering.  

Hvad gør man i praksis for at understøtte motivation og lederskab lokalt? Her peger Ane Stær Nissen på, at de faglige organisationer blandt andet skal blive bedre til finde, rekruttere og udvikle ”forandringsagenter”, som kan hjælpe udviklingen på vej og at invitere dem til i det små at eksperimentere med nye måder at handle på:

”Når vores organisationer skal omstilles og tænke nyt har vi brug for at skabe små rum, hvor det er muligt at eksperimentere med nye måder at involvere på og understøtte lokale kollegagrupper i at løse deres problemer sammen. Og så skal vi sørge for, at dem der har modet og evnerne til at eksperimentere møder hinanden på tværs af arbejdspladser, afdelinger og organisation. Det giver mulighed for, at ideer og erfaringer kan inspirere og motivere. Og vigtigst af alt giver det organisationen mulighed for at omstille sig langt hurtigere, end hvis forandringerne kun kommer oppefra,” slutter Ane Stær Nissen.

Ane Stær Nissen er underviser på kurset Få hele din fagforening til at arbejde organiserende, som er et eksternatkursus fra d. 22. til 23. maj 2019. Læs mere om kurset og tilmeld dig her