Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster kassen

Dårligt psykisk arbejdsmiljø skaber øget sygefravær: Hver sjette af FTF’erne har været sygemeldt inden for de seneste 12 måneder på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. FTF vil have politikerne til at vedtage nye regler om psykisk arbejdsmiljø.

Politikerne bliver nødt til at vedtage nye tydelige regler om fx balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision af medarbejder, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen, siger Bente Sorgenfrey.

24.05.18
FTF analyse

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører til større sygefravær, viser ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

For personer med lav arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden for at have mere end to ugers sygefravær på et år nede på fem procent. For personer med høj arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden hele 31 procent.

Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Cirka hver sjette FTF’er (16%) angiver, at de har været syge i løbet af det seneste år, hvor årsagen helt eller delvist har været psykisk arbejdsmiljø. Ser man på det samlede antal sygefraværsdage vurderer FTF’erne, at 27 procent helt eller delvist skyldes det psykiske arbejdsmiljø.

Ny Facebookside: #JobUdenStress

DU kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like Facebooksiden her og dele dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook 
og Twitter

FTF-forslag: Nye regler om psykisk arbejdsmiljø

Læs om FTF's nye forslag om en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø i notatet her: FTF-forslag om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

”Jo dårligere det psykiske arbejdsmiljø er, jo større er sandsynligheden for at have mange sygedage. Det koster os alle dyrt, at stress og mistrivsel på jobbet sender folk til tælling. Det er skidt både menneskeligt og økonomisk for os alle sammen”, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

”Alt for mange er stressede og bliver derfor sygemeldt. Det skaber ringere betingelser for samarbejde, engagement og udvikling af gode innovative løsninger i arbejdet”, fastslår Bente Sorgenfrey, der ønsker, at politikerne vedtager en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

”Vi bliver nødt til at have tydelige regler fx om balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision af medarbejdere, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen” siger Bente Sorgenfrey.

3,8 mio. sygefraværsdage som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø
Det totale antal sygefraværsdage blandt danske lønmodtagere, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, er 3,8 mio. dage årligt. Det svarer til, at cirka 17.000 personer hver dag er syge fra deres arbejde som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Det viser beregninger foretaget af FTF på baggrund af rapporten fra COWI.

Blandt FTF’ere er det totale antal sygefraværsdage, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, cirka 840.000 dage årligt. Det svarer til, at cirka 4.000 personer hver dag er syge fra deres arbejde som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

LÆS om FTF's beregninger af 3,8 mio. sygefraværsdage og de 17.000 personer i notat her

FTF-undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø

En ny undersøgelse afslører massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø på FTF-området. Hovedresultaterne er:

  • Arbejdspresset blandt FTF’ere er højt (markant højere end blandt lønmodtagerne generelt). Hver tredje FTF’er (36 %) angiver, at de har en stor eller meget stor arbejdsmængde, og hver femte (22 %) har et højt eller meget højt arbejdstempo.
  • Hver femte FTF’er (22 %) har hele tiden eller ofte været stresset inden for de sidste to uger. Blandt lønmodtagerne generelt er andelen 16 % ifølge både NFA og FTF’s undersøgelse.
  • Arbejdet er den væsentligste årsag til stress: Af de stressramte FTF’ere angiver samlet mere end 9 ud af 10 arbejdet som en væsentlig kilde til stress.
  • Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører til større sygefravær. For personer med lav arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden for at have mere end 2 ugers sygefravær på et år nede på 5 %. For personer med høj arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden oppe på 31 %. Hver sjette FTF’er (16 %) angiver, at de har været syge i løbet af det seneste år, hvor årsagen helt eller delvist har været psykisk arbejdsmiljø. Ser man på det samlede antal sygefraværsdage vurderer FTF’erne, at 27 procent helt eller delvist skyldes det psykiske arbejdsmiljø (blandt lønmodtagere generelt skyldes 20% af sygefraværsdagene helt eller delvist det psykiske arbejdsmiljø).
  • Forandringspresset blandt både FTF’ere og lønmodtagere generelt er stort. Seks ud af ti FTF’ere (59 %) og mere end halvdelen af lønmodtagere generelt (54 %) har oplevet større forandringer indenfor de seneste to år. Det er oftest sammenlægninger, lukninger eller flytninger, fyringer eller andre større organisationsændringer. God ledelsesmæssig håndtering af forandringer er afgørende, men fire ud af 10 vurderer, at ledelsens håndtering af forandringerne har været dårlig eller meget dårlig. FTF foreslår uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø.

OM UNDERSØGELSEN

FTF har gennemført en kortlægning af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø på tværs af faggrupper og brancher. 9.641 personer har deltaget i undersøgelsen blandt FTF-faggrupperne. Der er gennemført en tilsvarende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt et repræsentativt udsnit af alle lønmodtagere i Danmark. Her deltager 1.807 personer. 

COWI udarbejder fire rapporter om resultaterne fra undersøgelsen. Læs den første rapport her

KILDE: "FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær”. Udarbejdet af COWI for hovedorganisationen FTF. Læs rapporten her

LÆS om FTF's beregninger af 3,8 mio. sygefraværsdage og de 17.000 personer i notat her