05.10.17 | Bentes Blog

Nedskæringer på uddannelse for 14 mia. kr. er ødelæggende for velfærdssamfundet

Regeringens omprioriteringsbidrag betyder uddannelsesbesparelser på mere end 14 mia. kr. Dertil kommer fald på ca. 10 pct. i taxametertaksterne alene på professionsbacheloruddannelserne. Det skriver jeg og Sana Mahin Doost.

08.08.17 | Høringssvar

Erhvervskandidatuddannelsen skal anvendes til både offentligt- og privatrettede uddannelser

FTF er som udgangspunkt positiv over for ideen om udbud af kandidatuddannelser på deltid, men ordningen bør udvides til også at omfatte kandidatuddannelser, som retter sig mod det offentlige arbejdsmarked. Der er hverken økonomisk eller indholdsmæssigt grund til at...

07.08.17 | Notat

Mødet med virkeligheden: Guide til det gode praktikforløb

Når studerende skal i praktik, er det første gang, de for alvor bliver testet i praksis i deres fag, og det gør praktikken afgørende for deres faglige udvikling. Derfor har FTF udgivet en guide til det gode praktikforløb sammen med en række andre organisationer.

26.06.17 | FTF nyhed

Ny rapport sætter spot på kønsopdelt uddannelsesvalg

Alle drenge og piger skal have lige muligheder for at udfolde deres drømme og potentiale. Ny rapport sætter fokus på kønsopdelt uddannelsesvalg og ligestilling i dagtilbud, skole og uddannelse.

08.06.17 | FTF analyse

Nye tal: Ansatte kommer ikke på relevant efteruddannelse

Problem for vækst, kvalitet og produktivitet, at medarbejdere med en videregående uddannelse ikke får tilbud om efteruddannelse på videregående niveau. Det mener FTF på baggrund af ny analyse fra VEU-ekspertgruppe.

10.05.17 | FTF nyhed

Efteruddannelse er fokuseret på kerneopgaven

Otte ud af ti af de FTF’ere, der har været på efter- eller videreuddannelse, bruger deres nye viden i arbejdet. Det viser en FTF-undersøgelse, som afmonterer en myte om, at FTF’erne uddanner sig ud af faget.

04.05.17 | FTF nyhed

Uddannelser skal have tilskud efter jobudsigt

Regeringen vil ændre på bevillingerne til de videregående uddannelser for at vægte kvaliteten højere. Beskæftigelsen for dimittender skal fx fremover påvirke bevillingen. Positivt, at der ikke er lagt andre kvalitetsparametre ind som fordelingsnøgle, for kvalitet er...

05.04.17 | FTF nyhed

Ny uddannelse vil styrke Skat

Godt for velfærdssamfundet, at der nu kommer en ny professionsuddannelse til skattemedarbejder, mener FTF.

22.02.17 | Bentes Blog

Væk med barrierer og benspænd

Bertel Haarder har ret: Mange af de mellemuddannede, der nu afvises på universiteternes bacheloruddannelser, bør kunne gå direkte ind på en kandidatuddannelse. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

09.02.17 | Bentes Blog

Uddannelsesloftet bør lempes

Hvorfor spænde ben i seks år for mennesker, der ønsker at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske, som der er stor mangel på? Sæt de to uddannelser på positivlisten, skriver jeg på Altinget.dk i dag.