Høj prioritet til uddannelse kræver øgede investeringer

Kommissionens udgangspunkt for initiativet om en fornyet EU dagsorden om videregående uddannelse (COM (2017) 247final) er positivt. FTF er enig i at understrege vigtigheden af at give de videregående uddannelser en høj prioritet. Men Kommissionen springer over hvor...

Nye tal: Ansatte kommer ikke på relevant efteruddannelse

Problem for vækst, kvalitet og produktivitet, at medarbejdere med en videregående uddannelse ikke får tilbud om efteruddannelse på videregående niveau. Det mener FTF på baggrund af ny analyse fra VEU-ekspertgruppe.


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger