13.07.16 | Temadage om arbejdet i HovedMED-udvalg

FTF, FOA og OAO afholder tre temadage for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg med fokus på HovedMED-udvalgets særlige rolle og opgaver.

13.07.16 | Regionale MED-konferencer i efteråret 2016

FTF, FOA og OAO afholder i år tre regionale konferencer for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg

13.07.16 | Invitation til netværksmøder for næstformænd i HovedMED

FTF, OAO og FOA inviterer til efterårets møder for næstformænd i HovedMED-udvalgene.

06.04.16 | Kommunale budgetter for hovedMED-udvalgsmedlemmer - 8. juni 2016

FTF, OAO og FOA inviterer til temadag om kommunale budgetter. Temadagen afholdes i forlængelse af tidligere temadag om indflydelse på budgettet, som blev afholdt i februar måned.

01.04.16 | Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer [FTF nyhed]

Kom til gå-hjem-møde om tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor, og hør hvordan arbejdspladserne hjælpes til at udvikle en ny tillidskultur

12.02.16 | Budgetkonsultation for kommuner [Info]

FTF, OAO og FOA tilbyder igen i år en "budgetkonsultation". Budgetkonsultationen er et møde mellem to konsulenter fra de centrale parter og medarbejdersiden i jeres H-MED

12.02.16 | Budgetkonsultation for regioner [Info]

FTF, OAO og FOA tilbyder en "budgetkonsultation"

12.01.16 | Næstformandsmøde for MED-hovedudvalg [FTF nyhed]

FTF, OAO og FOA inviterer igen til netværksmøde for næstformænd i MED-hoveduvalget. Der er mulighed for, at yderligere medarbejderrepræsentanter kan deltage i netværksmødet. Du kan derfor invitere et hovedudvalgsmedlem således, at I repræsenterer henholdsvis FTF, OAO...

12.01.16 | Temadag for lokale MED-forhandlere 3. og 8. marts 2016 [FTF nyhed]

Der er mange facetter, som man skal være opmærksom på, når den lokale MED-aftale skal genforhandles. Temadagen henvender sig således også til MED-hovedudvalgsmedlemmer, som gerne vil være sikre på, at det nye protokollat anvendes korrekt

05.01.16 | Invitation til temadag om budgetindflydelse [TR-info]

Der er mange facetter, som man som HovedMED skal være opmærksom på, når de kommunale budgetter skal vedtages.  FTF og OAO inviterer til temadag om budgetindflydelse for hele landets kommunale HovedMed-repræsentanter. Onsdag den 10. februar 2016 i...