24.08.17 | FTF nyhed

Kurser 2018: Kom fremtiden i forkøbet

Lokal lobbyisme, faglig organisering og politisk lederskab er blot nogle af de kursusemner, der er på dagsordenen i 2018. Tag et kig i det nye kursuskatalog og bliv inspireret af de mange muligheder!

21.08.17 | TR-info

”Alt for mange tillidsrepræsentanter vender ryggen til de strategiske udfordringer”

Forandringer er i dag et grundvilkår på mange arbejdspladser, og det stiller nye krav til tillidsrepræsentanten. Derfor afholder FTF i efteråret kurset ”TR som forandringsagent” med Karsten Brask Fischer, ekstern lektor og rådgiver, som underviser. Vi har i den...

27.09.2018 | Kurser

APV, der rykker

Få nye input til det gode APV-arbejde, så du kan gå hjem til arbejdspladsen og igangsætte tiltag, der rykker.

13.11.2018 | Kurser

Skab en robust arbejdsplads gennem indsigt og samarbejde

Modstandsdygtighed over for arbejdspres bør ikke være den enkelte ansattes problem. Kollegernes evne og vilje til at stå sammen, sige fra og byde ind er afgørende for forebyggelse af stress og for opbygning af organisatorisk robusthed.

14.11.2018 | Kurser

Bortvisning

Bortvisning er den hårdeste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende over for en medarbejder. Derfor skal der være tungtvejende grunde til at bortvise nogen. På kurset gennemgår vi forskellige bortvisningssituationer og juraen bag disse.

28.06.17 | TR-info

VIDEO: Hvorfor pokker er FTF med i Disruptionrådet?

Medarbejderne skal inddrages og efteruddannes løbende, når ny teknologi indføres på arbejdspladsen: Kun på den måde sikres kvaliteten til gavn for borgerne. Det er budskabet fra Bente Sorgenfrey i ny video fra Disruptionrådet.

10.09.2018 | Kurser

Forhandling for TR

Vil du gerne optræde professionelt i en forhandling som TR og opnå de bedst mulige resultater for dine kolleger? På kurset lærer du, hvordan du forbereder, gennemfører og afslutter forhandlinger, så du står stærkt i en forhandlingssituation.

21.06.17 | TR-info

Invitation til konference om fremtidens offentlige styring og ledelse

Mød minister, forskere og beslutningstagere på konference og deltag i workshops om, hvordan der igen kommer hovedfokus på kerneopgaven, faglighed og motivation i det offentlige.

06.02.2018 | Kurser

Alle skal lære den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning stiller nye krav til håndteringen af data om fx medlemmer eller kolleger. Få styr på de love og regler, der kommer til at gælde på området.

05.09.2017 | Kurser

Alle skal lære den nye persondataforordning (ikke flere ledige pladser)

Den nye persondataforordning stiller nye krav til håndteringen af data om fx medlemmer eller kolleger. Få styr på de love og regler, der kommer til at gælde på området.