Ansatte på sygehuse skal løbe hurtigere

Regeringen og Danske Regioner har netop indgået en aftale, der indebærer en stigning i produktiviteten på to procent. Men hvis de ansatte skal presses yderligere, skal der tages helt anderledes seriøst hånd om deres psykiske arbejdsmiljø end hidtil, mener FTF.

Mette Løvgren, Journalist | 09.06.12 14:30

Den aftale om næste års økonomi, som regeringen netop har indgået med danske regioner, betyder bl.a. at de ansatte i sundhedssektoren skal øge produktiviteten med to procent.

Men hvis de ansatte skal løbe endnu hurtigere, end de gør i dag, er det helt afgørende at der for alvor tages hånd om deres psykiske arbejdsmiljø. Det pointerer formand for FTF, Bente Sorgenfrey. FTF er hovedorganisation for en række faggrupper i sundhedssektoren som fx sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og bioanalytikere.

De ansatte i regionerne har allerede gennem en årrække præsteret en stadigt stigende produktivitet. Lige siden starten af nullerne har de ansatte opfyldt en gentaget produktivitetskrav på to procent, påpeger Bente Sorgenfrey.

"Medarbejderne har i dag så travlt, at det går ud over kvaliteten. Skal de løbe endnu hurtigere, må der skabes et bedre psykisk arbejdsmiljø. Desuden må tid og opgaver passe bedre sammen", siger Bente Sorgenfrey.

Øget arbejdsmængde og færre kolleger
Tre ud af fire FTF'ere i regionerne har oplevet en forøget arbejdsmængde per medarbejder på deres arbejdsplads i de seneste to år. To tredjedele har oplevet, at der er blevet færre medarbejdere på deres arbejdsplads på grund af fyringer, ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden. Det viser en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som FTF har foretaget blandt 24.000 af sine medlemmer.

Samtidig med at medarbejderne har presset produktiviteten op, har et stort flertal af dem skullet manøvrere i et mylder af omvæltninger på arbejdspladserne, viser undersøgelsen.

80 procent af FTF'erne i regionerne har inden for de seneste to år oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger el flytninger. Mere end to tredjedele (67 procent) har inden for de seneste to år oplevet, at der blev færre kolleger som følge af ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden.

Hver tiende plaget af stress
Undersøgelsen viser også, at 15.500 fuldtidspersoner hvert år er helt eller delvist syge pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress.

Bente Sorgenfrey peger på det psykiske arbejdsmiljø som vor tids store udfordring. Her halter indsatsen langt efter indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø - på trods af fakta. Samlet set koster dårligt psykisk arbejdsmiljø på jobbet fx samfundet mere end 30 milliarder kroner om året.

"Det hænger slet ikke sammen, når vi lever i et samfund, hvor medarbejdere oplever store arbejdsmængder, tidspres og frygt for at blive fyret i krisetider, og hvor store faggrupper, der dagligt kommer helt tæt ind på livet af borgere, klienter og kunder, udsættes for høje følelsesmæssige krav. Dårligt arbejdsmiljø skal bekæmpes og forebygges", siger hun.

 

Kontaktinformation

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey

Formand

Telefon: 3336 8801

Mobil: 4045 2645

Lars Granhøj

Lars Granhøj

Konsulent

Telefon: 3336 8878

Mobil: 2672 8878

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

13.10.14 | Nyt kandidatloft risikerer at udelukke professionsbachelorer fra universiteterne [FTF nyhed]

Regeringens plan om at skære tusindvis af kandidatpladser risikerer at holde professionsbachelorer ude fra universiteterne. Universiteternes egne bachelorer har nemlig et retskrav på at komme ind på kandidatdelen. Helt afgørende...

09.10.14 | Højesteret svækker beskyttelsen mod aldersdiskrimination [FTF nyhed]

Højesteret har meget overraskende nedsat godtgørelsen til en række piloter, som blev afskediget pga. alder. FTF finder det dybt betænkeligt, at der dermed udstikkes nye retningslinjer for at sænke et anerkendt ydelsesniveau i...

08.10.14 | Mindre job skal kunne betale sig for arbejdsløse [FTF nyhed]

Et job på fx nogle timer om ugen skal gøre økonomisk forskel for arbejdsløse uden ret til dagpenge. De skal kunne tjene op til dagpengeniveauet uden at blive modregnet, som det sker i dag, foreslår FTF. Målet er at knytte de...

08.10.14 | Udvalg vil fjerne regler om sundhed og sikkerhed på jobbet [FTF nyhed]

Et magtfuldt udvalg under EU-kommissionen – det såkaldte Stoiber-udvalg, foreslår i en ny rapport, at 90 procent af alle virksomheder i EU kan undtages fra en række byrder, fx regler om arbejdsmiljø, sundhed og...

07.10.14 | FTF: Social og balanceret åbningstale [FTF nyhed]

Statsministerens åbningstale var social og balanceret, mener FTF, der blandt andet roser, at regeringen fortsat vil udvikle velfærden og vil gøre meget mere for danskernes arbejdsmiljø.

07.10.14 | Vismænd: Billigt at lempe genoptjeningskravet [FTF nyhed]

Udgifterne til at lempe genoptjeningskravet til dagpenge er begrænsede og kan holdes indenfor regeringens finanslovsforslag, vurderer de økonomiske vismænd i deres seneste rapport. Det bør regeringen udnytte, mener FTF.

02.10.14 | OK15: Bedre psykisk arbejdsmiljø betaler sig [FTF nyhed]

Lavere sygefravær og ordentlig kvalitet i arbejdet. Det er nogle af fordelene ved at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser en ny stor undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø...

Seneste FTF analyse

15.10.14 | Ytringsfrihed vigtig for tillidsreform [FTF analyse]

Hvis vi for alvor skal høste gevinster af tillidsreformen i den offentlige sektor, skal offentligt ansatte kunne tale åbent om de vilkår, der skaber mistillid. Det mener Rasmus Willig, mangeårig forsker i ansattes ytringsfrihed....

06.10.14 | Boom i vold og trusler mod offentligt ansatte [FTF analyse]

I årets første seks måneder var der mere end 1.500 sager om vold og trusler mod offentligt ansatte, viser nye tal. Det er uacceptabelt, at vold og trusler mod offentligt ansatte er eksploderet, mener FTF, der vil styrke...

10.09.14 | Danmark blandt de dårligste til at bryde social arv i uddannelse [FTF analyse]

Danmark ligger i den dårligste tredjedel af OECD-lande, når det gælder andelen af unge, der får en højere uddannelse end deres forældre. Der skal sættes ind allerede i børnehaver og folkeskoler, for dér bliver uligheden...

31.08.14 | Penge til forskning fordeles ekstremt skævt [FTF analyse]

I regeringens finanslovforslag står universiteterne til at få 26 gange så mange støttekroner til forskning og videnudvikling som de korte og mellemlange videregående uddannelser tilsammen – selv om de to sidstnævnte uddanner...

18.08.14 | Stramme dagpengeregler afskærer ledige fra job [FTF analyse]

Supplerende dagpenge er for svære at få, mener FTF, der vil ændre reglerne, så løst ansatte kan arbejde mere og samtidig modtage supplerende dagpenge i mere end de 30 uger, som er maksimum i dag.

16.08.14 | Flere FTF'ere melder sig i A-kasse [FTF analyse]

Skal det forsat være A-kasserne, der forsikrer folk i arbejdsløshedsperioder? Det er ét af spørgsmålene, som skal diskuteres i den nye dagpengekommission, der holder sit første møde på mandag. FTF’ernes store opbakning til deres...

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...