Ansatte på sygehuse skal løbe hurtigere

Regeringen og Danske Regioner har netop indgået en aftale, der indebærer en stigning i produktiviteten på to procent. Men hvis de ansatte skal presses yderligere, skal der tages helt anderledes seriøst hånd om deres psykiske arbejdsmiljø end hidtil, mener FTF.

Mette Løvgren, Journalist | 09.06.12 14:30

Den aftale om næste års økonomi, som regeringen netop har indgået med danske regioner, betyder bl.a. at de ansatte i sundhedssektoren skal øge produktiviteten med to procent.

Men hvis de ansatte skal løbe endnu hurtigere, end de gør i dag, er det helt afgørende at der for alvor tages hånd om deres psykiske arbejdsmiljø. Det pointerer formand for FTF, Bente Sorgenfrey. FTF er hovedorganisation for en række faggrupper i sundhedssektoren som fx sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og bioanalytikere.

De ansatte i regionerne har allerede gennem en årrække præsteret en stadigt stigende produktivitet. Lige siden starten af nullerne har de ansatte opfyldt en gentaget produktivitetskrav på to procent, påpeger Bente Sorgenfrey.

"Medarbejderne har i dag så travlt, at det går ud over kvaliteten. Skal de løbe endnu hurtigere, må der skabes et bedre psykisk arbejdsmiljø. Desuden må tid og opgaver passe bedre sammen", siger Bente Sorgenfrey.

Øget arbejdsmængde og færre kolleger
Tre ud af fire FTF'ere i regionerne har oplevet en forøget arbejdsmængde per medarbejder på deres arbejdsplads i de seneste to år. To tredjedele har oplevet, at der er blevet færre medarbejdere på deres arbejdsplads på grund af fyringer, ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden. Det viser en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som FTF har foretaget blandt 24.000 af sine medlemmer.

Samtidig med at medarbejderne har presset produktiviteten op, har et stort flertal af dem skullet manøvrere i et mylder af omvæltninger på arbejdspladserne, viser undersøgelsen.

80 procent af FTF'erne i regionerne har inden for de seneste to år oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger el flytninger. Mere end to tredjedele (67 procent) har inden for de seneste to år oplevet, at der blev færre kolleger som følge af ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden.

Hver tiende plaget af stress
Undersøgelsen viser også, at 15.500 fuldtidspersoner hvert år er helt eller delvist syge pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress.

Bente Sorgenfrey peger på det psykiske arbejdsmiljø som vor tids store udfordring. Her halter indsatsen langt efter indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø - på trods af fakta. Samlet set koster dårligt psykisk arbejdsmiljø på jobbet fx samfundet mere end 30 milliarder kroner om året.

"Det hænger slet ikke sammen, når vi lever i et samfund, hvor medarbejdere oplever store arbejdsmængder, tidspres og frygt for at blive fyret i krisetider, og hvor store faggrupper, der dagligt kommer helt tæt ind på livet af borgere, klienter og kunder, udsættes for høje følelsesmæssige krav. Dårligt arbejdsmiljø skal bekæmpes og forebygges", siger hun.

 

Kontaktinformation

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey

Formand

Telefon: 3336 8801

Mobil: 4045 2645

Lars Granhøj

Lars Granhøj

Konsulent

Telefon: 3336 8878

Mobil: 2672 8878

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

19.09.14 | Højere fradrag får unge til at melde sig i fagforening [FTF nyhed]

Flere unge vil melde sig ind i en fagforening, hvis fradraget for fagforeningskontingent bliver hævet, viser en undersøgelse. Økonomien må ikke afholde de unge fra at være med, og derfor er det vigtigt, at forslaget bliver...

17.09.14 | Kort dagpengeperiode skubber flere arbejdsløse væk fra job [FTF nyhed]

Færre arbejdsløse får job i løbet af den nye forkortede dagpengeperiode - flere lander i stedet på anden offentlig forsørgelse eller selvforsørgelse uden indtægt, viser SFI-rapport. Politikerne bør handle på det åbenbare lovsjusk...

17.09.14 | Brug for fælles kamp for løn- og arbejdsforhold i EU [FTF nyhed]

Der er brug for mere sammenhold mellem europæiske fagforeninger, hvis lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU. Vi skal stå sammen i kampen mod løndumping og kæmpe for flere investeringer i job. Det var hovedbudskabet...

15.09.14 | Dansk barometer for offentlig innovation bliver verdens første [FTF nyhed]

Måling af innovation er nu også på vej til den offentlige sektor – ligesom det længe har været kendt for den private sektor. Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation gået i gang med at udvikle et helt nyt...

11.09.14 | Midlertidig hjælp til arbejdsløse bør forlænges indtil ny reform [FTF nyhed]

Ny rapport fra SFI slår fast, at kortere dagpengeperiode ikke får flere i arbejde. Det understreger behovet for, at arbejdsløse kan genoptjene ret til dagpenge hurtigere, og at arbejdsmarkedsydelsen forlænges indtil en ny reform,...

11.09.14 | Topmøde: Europæisk fagbevægelse viser vej ud af krisen [FTF nyhed]

Vækst og beskæftigelse, en social dimension i EU, social dumping og ret til velfærdsydelser er nogle af de centrale emner, der skal diskuteres, når toppen af europæisk fagbevægelse mødes i København i næste uge. FTF vil som en af...

10.09.14 | Skandaløs forskel på erstatning for psykiske og fysiske mén [FTF nyhed]

Den ringe erstatning til krigsveteraner med psykiske mén er kommet i mediernes søgelys. Debatten bør få politikerne til at ligestille psykiske skader med fysiske – ikke bare for soldater men også for de tusinder af ansatte, der...

Seneste FTF analyse

10.09.14 | Danmark blandt de dårligste til at bryde social arv i uddannelse [FTF analyse]

Danmark ligger i den dårligste tredjedel af OECD-lande, når det gælder andelen af unge, der får en højere uddannelse end deres forældre. Der skal sættes ind allerede i børnehaver og folkeskoler, for dér bliver uligheden...

31.08.14 | Penge til forskning fordeles ekstremt skævt [FTF analyse]

I regeringens finanslovforslag står universiteterne til at få 26 gange så mange støttekroner til forskning og videnudvikling som de korte og mellemlange videregående uddannelser tilsammen – selv om de to sidstnævnte uddanner...

18.08.14 | Stramme dagpengeregler afskærer ledige fra job [FTF analyse]

Supplerende dagpenge er for svære at få, mener FTF, der vil ændre reglerne, så løst ansatte kan arbejde mere og samtidig modtage supplerende dagpenge i mere end de 30 uger, som er maksimum i dag.

16.08.14 | Flere FTF'ere melder sig i A-kasse [FTF analyse]

Skal det forsat være A-kasserne, der forsikrer folk i arbejdsløshedsperioder? Det er ét af spørgsmålene, som skal diskuteres i den nye dagpengekommission, der holder sit første møde på mandag. FTF’ernes store opbakning til deres...

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...

04.06.14 | Tillidsledelse – sådan kommer du i gang [FTF analyse]

Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid – både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre...

28.05.14 | Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet [FTF analyse]

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig...