Ansatte på sygehuse skal løbe hurtigere

Regeringen og Danske Regioner har netop indgået en aftale, der indebærer en stigning i produktiviteten på to procent. Men hvis de ansatte skal presses yderligere, skal der tages helt anderledes seriøst hånd om deres psykiske arbejdsmiljø end hidtil, mener FTF.

Mette Løvgren, Journalist | 09.06.12 14:30

Den aftale om næste års økonomi, som regeringen netop har indgået med danske regioner, betyder bl.a. at de ansatte i sundhedssektoren skal øge produktiviteten med to procent.

Men hvis de ansatte skal løbe endnu hurtigere, end de gør i dag, er det helt afgørende at der for alvor tages hånd om deres psykiske arbejdsmiljø. Det pointerer formand for FTF, Bente Sorgenfrey. FTF er hovedorganisation for en række faggrupper i sundhedssektoren som fx sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre og bioanalytikere.

De ansatte i regionerne har allerede gennem en årrække præsteret en stadigt stigende produktivitet. Lige siden starten af nullerne har de ansatte opfyldt en gentaget produktivitetskrav på to procent, påpeger Bente Sorgenfrey.

"Medarbejderne har i dag så travlt, at det går ud over kvaliteten. Skal de løbe endnu hurtigere, må der skabes et bedre psykisk arbejdsmiljø. Desuden må tid og opgaver passe bedre sammen", siger Bente Sorgenfrey.

Øget arbejdsmængde og færre kolleger
Tre ud af fire FTF'ere i regionerne har oplevet en forøget arbejdsmængde per medarbejder på deres arbejdsplads i de seneste to år. To tredjedele har oplevet, at der er blevet færre medarbejdere på deres arbejdsplads på grund af fyringer, ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden. Det viser en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, som FTF har foretaget blandt 24.000 af sine medlemmer.

Samtidig med at medarbejderne har presset produktiviteten op, har et stort flertal af dem skullet manøvrere i et mylder af omvæltninger på arbejdspladserne, viser undersøgelsen.

80 procent af FTF'erne i regionerne har inden for de seneste to år oplevet omorganiseringer, sammenlægninger, lukninger el flytninger. Mere end to tredjedele (67 procent) har inden for de seneste to år oplevet, at der blev færre kolleger som følge af ansættelsesstop, naturlig afgang eller frivillig fratræden.

Hver tiende plaget af stress
Undersøgelsen viser også, at 15.500 fuldtidspersoner hvert år er helt eller delvist syge pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Næsten hver tiende medarbejder er plaget af stress.

Bente Sorgenfrey peger på det psykiske arbejdsmiljø som vor tids store udfordring. Her halter indsatsen langt efter indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø - på trods af fakta. Samlet set koster dårligt psykisk arbejdsmiljø på jobbet fx samfundet mere end 30 milliarder kroner om året.

"Det hænger slet ikke sammen, når vi lever i et samfund, hvor medarbejdere oplever store arbejdsmængder, tidspres og frygt for at blive fyret i krisetider, og hvor store faggrupper, der dagligt kommer helt tæt ind på livet af borgere, klienter og kunder, udsættes for høje følelsesmæssige krav. Dårligt arbejdsmiljø skal bekæmpes og forebygges", siger hun.

 

Kontaktinformation

Bente Sorgenfrey

Bente Sorgenfrey

Formand

Telefon: 3336 8801

Mobil: 4045 2645

Lars Granhøj

Lars Granhøj

Konsulent

Telefon: 3336 8878

Mobil: 2672 8878

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

04.07.14 | Det venter os efter sommerferien [FTF nyhed]

Finanslov, OK15, tillidsreform, dagpengekommission, videregående uddannelser, jobindsats og måske et folketingsvalg. Det er nogle af de store politiske temaer, som FTF her sætter fokus på.

01.07.14 | Fyret gravid får 425.000 kr. [FTF nyhed]

FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet.

27.06.14 | FTF: Godt med bred kommission om dagpenge [FTF nyhed]

Positivt at regeringen nedsætter en dagpengekommission, som skal foreslå et nyt og bedre dagpengesystem, mener FTF. Specielt positivt er det, at kommissionen er bredt sammensat og blandt andet kommer til at omfatte...

25.06.14 | FTF: Brug for hurtige og store forandringer i Arbejdsskadestyrelsen [FTF nyhed]

Arbejdsskadestyrelsen får i en rapport fra Kammeradvokaten stor kritik af deres behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten....

19.06.14 | Sass: Vækst kræver ansatte uden bindinger [FTF nyhed]

En så fri bevægelighed for alle lønmodtagere som muligt er afgørende for at skabe vækst. Det sagde erhvervs- og vækstministeren på konferencen om ansættelsesklausuler i går.

18.06.14 | Nyt samarbejde om it-overenskomst sikrer medarbejderes vilkår [FTF nyhed]

750 ansatte i it-firmaet CGI har i dag har fået en overenskomst. Det er ellers mere undtagelsen end reglen, at it-arbejdspladser har en overenskomst. Fem organisationer har sammen lavet aftalen med CGI. Aftalen er et gennembrud...

18.06.14 | Skidt og kanel i aftaler om job og vækst [FTF nyhed]

FTF: Vigtig at vækstplanen nu omsættes til job. Og godt med et mere meningsfuldt beskæftigelsessystem – men en mere klar rolle til A-kasserne ville have været bedre for de ledige.

Seneste FTF analyse

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...

04.06.14 | Tillidsledelse – sådan kommer du i gang [FTF analyse]

Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid – både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre...

28.05.14 | Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet [FTF analyse]

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner...

26.05.14 | Private ansætter socialrådgivere, pædagoger og lærere i stor stil [FTF analyse]

Cirka 40.000 bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere er ansat i den private sektor. De udgør ca. 14 pct. af alle professionsbacheloruddannede og er en stigning på tre procent på ti år. De ansatte skaber nu...

15.05.14 | Offentligt-privat samarbejde skaber nye job [FTF analyse]

Sæt skub i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder om nye produkter - det giver arbejdspladser og bonus på bundlinjen. Sådan lyder opfordringen fra FTF til regeringen på baggrund af ny forskning af effekterne af...

14.05.14 | Ansatte bruger fagforeningen som vidensbank [FTF analyse]

Mange lærere, pædagoger, finansansatte og konstruktører går til deres fagforening, når de har brug for ny viden om deres fag, viser ny undersøgelse. Det er fordi, vi har unik viden om fag og efter- og videreuddannelse, som kun...

30.04.14 | Langtidsledighed rammer især ledige med videregående uddannelse [FTF analyse]

Det er en myte, at det mest er ufaglærte, der rammes af langtidsledighed. Faktisk er ledige med en videregående uddannelse den gruppe, der er hårdest ramt af langtidsledighed. 31 procent af de forsikrede ledige med videregående...