FTF's kongres 2012

FTF holder kongres den 14.-15. november 2012. Temaet er "Sammen om samfundet", og op til kongressen lægger FTF op til en debat om målene frem til 2020, og hvordan vi når dem.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt holder tale på kongressens første dag den 14. november. Vi viser både statministerens tale og FTF-formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning live på ftf.dk, så følg med fra kl. 10.00. Vi opdaterer løbende ftf.dk med nyheder  fra kongressen, som du også kan på FTF's facebook-side

I tiden frem til kongressen lægger FTF op til en debat i FTF's medlemsorganisationer og i FTF. Debatten skal sikre, at vi på kongressen får fokus på målene frem mod 2020, og hvad vi skal gøre for at nærme os disse mål.

"For mig at se står fagbevægelsen ved en skillevej. Vi kan vælge at blive en snæver interesseorganisation, der kun er optaget af medlemmernes vilkår og privilegier. Eller vælge også at være en bredere samfundspolitisk aktør, der binder medlemmernes interesser sammen med samfundets. Vi har i mange år været det sidste, og det synes jeg, at vi fortsat skal være", skriver Bente Sorgenfrey i debatoplæggets forord.

Hvordan skal FTF besvare de udfordringer, som samfundet og medlemsgrupperne står overfor frem mod 2020? Hvad skal de politiske mål være? Hvilke muligheder og udfordringer er der? Og hvilken strategi skal FTF lægge for at nå målene?

Det er de grundlæggende spørgsmål, der rejses i dette debatoplæg.

      

FTF 2020: Debatoplæg til organisationerne 

Mundtlig og skriftlig beretning 2009-2011 (fremlagt på repræsentantskabsmødet 2011)

 

Kontaktinformation

Flemming Andersen

Flemming Andersen

Kommunikationschef

Telefon: 3336 8804

Mobil: 4036 8804

Get Adobe Flash player