03.06.10 | Pressemeddelelser

FTF efterlyser seriøse forhandlinger om reformer

Rapporten fra det Det økonomiske råd (DØR) viser, at regeringens spareplan ikke fjerner behovet for reformer på længere sigt. Også derfor bør regeringen få en seriøs dialog med fagbevægel-sen om arbejdsmarkedsreformer. Vi vil gerne være med til at finde pengene, hvis...

19.05.10 | Pressemeddelelser

Regeringen losser til dem, der ligger ned

Regeringens genopretningsplan losser til dem, der ligger ned, når den fastfryser overførselsindkomsterne, men det er god idé at udskyde skattelettelserne, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey. Nulvækst i det offentlige sektor er lig med forrin-get velfærd, da planen...

12.11.09 | Pressemeddelelser

Vækstpakke meget mindre end vismænds anbefaling

Regeringens vækstpakke er mikroskopisk i forhold til anbefalingen fra de økonomiske vismænd, mens ledigheden nu stiger hurtigere i Danmark end andre lande. For lidt og for sent, mener FTF om de 5 mia. kr. over 4 år.

12.11.09 | Pressemeddelelser

Vækstpakke meget mindre end vismænds anbefaling (kopi 1)

Regeringens vækstpakke er mikroskopisk i forhold til anbefalingen fra de økonomiske vismænd, mens ledigheden nu stiger hurtigere i Danmark end andre lande. For lidt og for sent, mener FTF om de 5 mia. kr. over 4 år.

22.10.09 | Pressemeddelelser

Ny kommission skal sikre penge til sundhed

FTF foreslår en sundhedskommission, der kan sikre finansiering til sundhedsområdet. Også DØR’s analyse i dag viser, at sundhedsområdet styrer mod en finansiel krise, der enten vil begrænse sundhedsydelserne eller presse velfærden i bund på andre vigtige områder.

17.04.09 | Pressemeddelelser

Stadig uklar og skæv multimedieskat

Regeringen og DF har aftalt at bløde op på forslaget til en ny multimedieskat. Men selv med den nye, lave sats vil en kompensation for skatten, sådan som flere fagforbund har lagt op til, svare til en lønstigning på mindst 0,6 procent.

01.03.09 | Pressemeddelelser

Underfinansieret reform bringer borgernes velfærd i fare

Skattereformen er blevet bedre undervejs, men kan ikke i sig selv løse manglen på arbejdskraft, mener FTF, der også frygter, at underfinansieringen af reformen vil forringe borgernes velfærd.

24.02.09 | Pressemeddelelser

Let skatten mere for de faggrupper, der er mangel på

Regeringens skatteudspil flytter ikke nok for de faggrupper, der er mest mangel på. Og det er uansvarligt at øge skatten på at være medlem af a-kasse og fagforening, mener FTF.

30.01.09 | Pressemeddelelser

Forslag vil skade arbejdsmarkedet under krisen

Regeringens skattekommission ventes at foreslå, at fradraget for fagforeningskontingent og a-kasse sættes ned. Det skader arbejdsmarkedet yderligere i den økonomiske krise, mener LO og FTF. De foreslår, at man tværtimod øger fradraget og belønner lønmodtagere for at...

08.12.08 | Pressemeddelelser

Fremrykning af offentlige investeringer kan afbøde krisen

Den økonomiske krise kommer til at sætte sig dybe spor i dansk økonomi, hvis vi ikke udviser rettidig omhu, mener FTF. Næste år vil overskuddet på de offentlige finanser være forsvundet, og i 2010 kan danskerne se frem til et stort underskud på 23 mia. kr., viser...