20.04.17 | FTF nyhed

Kommunerne underforbruger igen

Kommunerne brugte sidste år 2,9 mia. mindre på serviceudgifter, end de havde budgetteret med. Det fortsatte underforbrug underminerer den offentlige velfærd - juster sanktionssystemet og indfør flerårige budgetter, lyder opfordringen fra FTF.

03.04.17 | FTF nyhed

Godt regeringen vil investere i forebyggende indsats

Positivt at regeringens sammenhængsreform vil styrke sociale investeringer, der kan forebygge og hjælpe udsatte mennesker. Men drop planer om kun 0,3 pct. vækst i offentligt forbrug frem til 2025, mener FTF. Og giv kommunerne lov til at lave flerårige budgetter, så de...

01.03.17 | FTF analyse

Ny forskning: Udlicitering forringer løn- og arbejdsforhold

Udlicitering af offentligt opgaver fører til lavere løn og længere perioder på dagpenge for medarbejderne, viser ny forskning. Regeringen bør droppe ideologiske kæpheste og lytte til ny forskning, mener FTF.

12.01.17 | FTF nyhed

FTF: Lavere kommuneskat vil gøre Danmark endnu skævere

Finansministeren opfordrer de rigeste kommuner til at sænke skatten. En dårligt og kortsigtet idé, mener hovedorganisationen FTF: Lavere skat vil presse velfærden på langt sigt og øge uligheden mellem kommunerne.

23.12.16 | FTF analyse

Så mange ansatte kommer til at mangle i din kommune

Hvis regeringen får væksten i det offentlige forbrug ned på 0,3 procent, vil den offentlige sektor mangle i alt 59.000 ansatte for at kunne levere tidssvarende velfærd i 2025. Københavns Kommune kommer fx mangle ca. 2.300 ansatte, Århus ca. 1.400 og Aalborg knap 1.000....

18.12.16 | FTF analyse

Om ti år vil den offentlige sektor mangle 59.000 par hænder

Hvis velfærden skal følge med befolkningstilvæksten og holde trit med samfundsudviklingen skal det offentlige forbrug vokse med 1,1 procent om året frem til 2025. Det svarer til 59.000 flere offentligt ansatte i 2025, end den nye regering lægger op til i sit...

12.10.16 | FTF nyhed

Usikker gevinst i udliciterings-udspil fra DI

Konkurrenceudsæt 45 pct. af de offentlige driftsopgaver – og høst en gevinst på hele 8,5 mia. kr., lyder et nyt udspil fra DI. FTF peger på, at regnestykket er baseret på et usikkert skøn. Forskningen dokumenterer, at effekterne er blevet mindre de seneste år.

25.08.16 | FTF analyse

Topskattelettelser: Regeringen svigter Udkantsdanmark

Lettelser i topskatten vil blive stærkt koncentreret i Nordsjælland, mens de vil være nærmest usynlige i Udkantsdanmark. Til gengæld rammes hele landet af de besparelser, der skal finansiere skattelettelserne. Derfor har vi ikke brug for topskattelettelser nu, mener...

30.06.16 | FTF nyhed

Dramatisk efterår forude

Skatte- og pensionsreform og regeringens 2025-plan bliver nogle af de store emner på FTF's politiske dagsorden efter sommerferien - sammen med de fortsatte trepartsforhandlinger

22.06.16 | FTF nyhed

Center for Offentlig Innovation fortsætter

Regeringen og KL har aftalt at forlænge centeret for en ny periode i forbindelse med aftalen om den kommunale økonomi for 2017. FTF glæder sig over, at centeret kan fortsætte sit vigtige arbejde.