09.06.17 | Notat

Rigide produktivitetskrav til regioner fastholdes

Regeringen og Danske Regioner har med aftalen om økonomien for 2018 givet et lille løft til finansiering af sundhedsområdet, men de rigide krav om årlige stigning i aktiviteten finansieret ved produktivitetsstigning fastholdes. FTF mener, at de fortsat opskruede...

07.06.17 | FTF nyhed

Produktivitetskrav presser ansatte i regionerne

Aftalen om regionernes økonomi for 2018 gentager det udskældte krav om en stigning i produktiviteten på to procent. Det fortsatte pres på sygehusenes medarbejdere går ud over patienterne, advarer FTF’s formand.

01.06.17 | FTF nyhed

Kommuneaftale en milliard under demografien

Økonomiaftalen for kommunerne giver 300 mio. kr. ekstra til velfærd set i forhold til 2017. Det er bedre end forventet - men alene demografien med flere børn og ældre kræver 1,3 mia. kr. til næste år, påpeger FTF. Mens opgaverne vokser, er der siden 2010 blevet 36.400...

30.05.17 | FTF nyhed

Flere børn og ældre kræver mere og bedre velfærd!

Med en vækst i offentligt forbrug på kun 0,3 % vil regeringens 2025-plan forringe velfærden. I 2025 vil der være cirka 246.000 flere børn og ældre end i dag. Hvis den offentlige sektor skal følge med demografi og velstandsudvikling, kræves en vækst på 1,1. Det fastslår...

30.05.17 | FTF nyhed

Kommuner: Regeringens sparekrav forringer velfærden

Vi vil opleve forringet service og velfærd i årene frem pga regeringens krav om effektiviseringer og nedsættelse af servicerammen, vurderer halvdelen af landets kommunaldirektører i ny undersøgelse. I 2025 er der ca. 246.000 flere børn og ældre end i dag, og de...

20.04.17 | FTF nyhed

Kommunerne underforbruger igen

Kommunerne brugte sidste år 2,9 mia. mindre på serviceudgifter, end de havde budgetteret med. Det fortsatte underforbrug underminerer den offentlige velfærd - juster sanktionssystemet og indfør flerårige budgetter, lyder opfordringen fra FTF.

03.04.17 | FTF nyhed

Godt regeringen vil investere i forebyggende indsats

Positivt at regeringens sammenhængsreform vil styrke sociale investeringer, der kan forebygge og hjælpe udsatte mennesker. Men drop planer om kun 0,3 pct. vækst i offentligt forbrug frem til 2025, mener FTF. Og giv kommunerne lov til at lave flerårige budgetter, så de...

01.03.17 | FTF analyse

Ny forskning: Udlicitering forringer løn- og arbejdsforhold

Udlicitering af offentligt opgaver fører til lavere løn og længere perioder på dagpenge for medarbejderne, viser ny forskning. Regeringen bør droppe ideologiske kæpheste og lytte til ny forskning, mener FTF.

12.01.17 | FTF nyhed

FTF: Lavere kommuneskat vil gøre Danmark endnu skævere

Finansministeren opfordrer de rigeste kommuner til at sænke skatten. En dårligt og kortsigtet idé, mener hovedorganisationen FTF: Lavere skat vil presse velfærden på langt sigt og øge uligheden mellem kommunerne.

23.12.16 | FTF analyse

Så mange ansatte kommer til at mangle i din kommune

Hvis regeringen får væksten i det offentlige forbrug ned på 0,3 procent, vil den offentlige sektor mangle i alt 59.000 ansatte for at kunne levere tidssvarende velfærd i 2025. Københavns Kommune kommer fx mangle ca. 2.300 ansatte, Århus ca. 1.400 og Aalborg knap 1.000....