Nedlæggelse af SKAT løser ikke problemet

Regeringen nedlægger SKAT og erstatter det med 7 styrelser. Styrelserne spredes rundt i landet. Udspillet giver ikke flere ressourcer til opgavevaretagelsen. FTF mener, der gambles med opgavevaretagelsen. Etablering af 7 styrelser kræver ressourcer og overskud, som den...

DI & FTF: Offentlig sektor skal være digital spydspids

Arbejdsgivere og fagbevægelse vil gøre den offentlige sektor til digital spydspids og testlaboratorium for ny teknologi og digitalisering. Det skaber nye job i det private og giver mere plads til kernefagligheden hos offentligt ansatte, mener DI og FTF. Ekspert støtter...

FTF digitaliseringspolitik: Teknologi for mennesker

Teknologien skal være til for mennesker og ikke omvendt. FTF's digitaliseringspolitik har fokus på bl.a. kompetencer og kvalifikationer, krav til ny teknologiudvikling og -implementering, flexicurity som forudsætning og offentlig-privat samarbejde.