Det er afgørende, at medarbejderne bliver hørt, når fremtidens ledelses- og styringsdagsorden skal formuleres, sagde FTF’s formand til MED-konference i Høje Taastrup.

 

Kommunaldirektører: MED-systemet skal bruges strategisk

Medarbejdere og topledere i kommunerne er slående enige: Fremtidens kommunale topleder skal kunne inddrage medarbejderne i langsigtede og strategiske drøftelser i HovedMED-udvalget. Og medarbejdernes repræsentanter skal bidrage til de strategiske drøftelser. Det viser ny undersøgelse.

Få indflydelse på budgettet

Få aftalt de pligtige retningslinjer for budgetbehandling. Brug retten til at mødes med den politiske ledelse om budgettet. Foruden det generelle krav om gensidig informationspligt og høring gælder der vedr. behandling af budget nogle særlige bestemmelser.

Hvilke opgaver varetager næstformanden i et hovedudvalg?

På næstformandsmøderne i oktober 2010 blev det drøftet hvilke opgaver en næstformand varetager i et Hovedudvalg. Nedenfor et oplistet en bruttoliste over de opgaver som blev fremført - alene til inspiration.

Revideret vedr. kørselstakst den 21. november 2013. Retningslinjen gælder når FTF-repræsentanter i det kommunale og regionale arbejde (fx MED, LBR og RBR) deltager i centrale FTF-aktiviteter.

19.04.17 | Notat

Med-konferencer 2017

10 år efter kommunalreformen - hvad nu? Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener, at fremtiden for de offentlig ansatte på en gang er kulsort og rosenrød

24.11.16 | FTF nyhed

Medarbejdernes stemme er afgørende

Det er afgørende, at medarbejderne bliver hørt, når fremtidens ledelses- og styringsdagsorden skal formuleres, sagde FTF’s formand til MED-konference i Høje Taastrup.

16.11.16 | FTF analyse

Kommunaldirektører: MED-systemet skal bruges strategisk

Medarbejdere og topledere i kommunerne er slående enige: Fremtidens kommunale topleder skal kunne inddrage medarbejderne i langsigtede og strategiske drøftelser i HovedMED-udvalget. Og medarbejdernes repræsentanter skal bidrage til de strategiske drøftelser. Det viser...

20.07.16 | TR-info

Gør op med tidstyranniet i MED-udvalget

I Gentofte hoved-MED-udvalg bruger de nu blot halvt så lang tid på de faste møder, hvor alle er til stede, på grund af nogle få, men grundlæggende ændringer i kulturen og procedurerne.

20.07.16 | Leder-info

Gør op med tidstyranniet i MED-udvalget

I Gentofte hoved-MED-udvalg bruger de nu blot halvt så lang tid på de faste møder, hvor alle er til stede, på grund af nogle få, men grundlæggende ændringer i kulturen og procedurerne.

13.07.16 | 

Temadage om arbejdet i HovedMED-udvalg

FTF, FOA og OAO afholder tre temadage for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg med fokus på HovedMED-udvalgets særlige rolle og opgaver.

13.07.16 | 

Regionale MED-konferencer i efteråret 2016

FTF, FOA og OAO afholder i år tre regionale konferencer for alle medarbejderrepræsentanter i HovedMED-udvalg

13.07.16 | 

Invitation til netværksmøder for næstformænd i HovedMED

FTF, OAO og FOA inviterer til efterårets møder for næstformænd i HovedMED-udvalgene.

06.04.16 | 

Kommunale budgetter for hovedMED-udvalgsmedlemmer - 8. juni 2016

FTF, OAO og FOA inviterer til temadag om kommunale budgetter. Temadagen afholdes i forlængelse af tidligere temadag om indflydelse på budgettet, som blev afholdt i februar måned.

01.04.16 | FTF nyhed

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

Kom til gå-hjem-møde om tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor, og hør hvordan arbejdspladserne hjælpes til at udvikle en ny tillidskultur