MED-samarbejde om bedre velfærd

Inddragelse af medarbejderne er afgørende for velfærden og den offentlige innovation. Derfor skal MED-systemet udvikles, så samarbejdet med medarbejdere og faglige organisationer sættes i centrum. Det var udgangspunktet for FTFs temasession på Velfærdens Innovationsdag...

Refusion af transportudgifter

Retningslinjer for refusion af transportudgifter i forbindelse med deltagelse i centrale FTF-aktiviteter. Retningslinjen gælder når FTF-repræsentanter i det kommunale og regionale arbejde (fx MED, LBR og RBR) deltager i centrale FTF-aktiviteter.

Hovedudvalgets opgaver

Hovedudvalget har en særlig rolle i MED-systemet. Det er det eneste udvalg, som i henhold til rammeaftalen skal være i kommunen eller regionen – den øvrige MED-struktur aftales i den lokale MED-aftale på baggrund af principperne i rammeaftalen.