Sygefravær

04.12.15 | Notat

Kronisk piskesmæld var et handicap

FTF har for Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører ført en sag for et medlem, hvor en kommune ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven § 2a. Medlemmet fik i forbindelse med en arbejdsulykke kronisk...

20.12.13 | Notat

Politisk aftale om reform af sygedagpengesystemet

FTF støtter en tidlig og bedre indsats for sygemeldte. Men den nye aftale kolliderer med, at de selvsamme syge mister deres sygedagpenge allerede efter fem måneder, hvor de skal til et jobafklaringsforløb på kontanthjælpssats. Med den model, betaler de syge en meget...

08.10.13 | Notat

FTF forslag til afskaffelse af varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven og en bedre indsats for sygemeldte

Regeringens model for afskaffelse af varighedsbegrænsningen i sygedagpengeloven rammer nogle syge meget hårdere end andre i forhold til deres forsørgelsesgrundlag. FTF mener det er en urimelig forskelsbehandling af syge borgere og peger alternativt på en mere...

08.10.13 | Notat

Dilemmaer i regeringens udspil til sygedagpengereform

Regeringens udspil til sygedagpengereform medfører at nogle syge efter 26 uger bliver overført til en kontanthjælpslignende ydelse i et ressourceforløb. Andre syge kan fortsat få den langt højere ydelse på sygedagpenge ud over 52 uger eller på livstid. FTF mener det er...

12.04.13 | Notat

Ny dom forbedrer retsstilling for medarbejdere med langvarig sygdom

EU-domstolen er netop kommet med sin afgørelse i sagerne om Ring og Werge. Dermed lægger domstolen endnu en byggesten til reglerne om ikke-diskrimination af handicappede, og forbedrer væsentligt retsstillingen for langvarigt syge som ikke tidligere i fuldt omfang har...

08.02.13 | Notat

Regeringens udspil til sygedagpengereform 2013

FTF er rigtig godt tilfreds med udsigten til en virksomhedsrettet rehabiliteringsindsats for de komplicerede sygedagpengemodtagere, men ser det samtidig som problematisk, at en del sygemeldte skal have en lavere forsørgelsesydelse i et ressourceforløb efter 26 ugers...

25.04.12 | Notat

Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde...

25.04.12 | Notat

Ferieloven ændret: Syge kan få mere ferie

Fra 1. maj i år gælder der nye og forbedrede regler, hvis man bliver syg under sin ferie. I visse tilfælde kan man nemlig kræve erstatningsferie. Lovændringen skyldes EU-Domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. De nye regler er ifølge FTF desværre ikke på højde...

28.02.12 | Notat

Interessant Højesteretsdom freder syge gravide

En dom fra Højesteret fastslår, at arbejdsgivere ikke må fyre gravide på grund af højt sygefravær. Det gælder også, selvom chefen ikke ved, at den fyrede er gravid.

19.05.11 | Notat

Faldende fravær i kommuner og regioner

Fraværet er faldende i 2010 i såvel kommuner som regioner i forhold til årene før.