> Seneste om pension

12.10.10 | Vigtig EU-dom om aldersdiskrimination [TR-info]

Det er i strid med et EU-direktiv, at opsagte medarbejdere med lang anciennitet og mulighed for alderspension afskæres fra godtgørelse efter funktionærloven, når de ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet.

31.08.10 | Aldersgrænse på midlertidig førtidspension får ringe effekt [Notat]

Op til de politiske forhandlinger om førtidspension er mantraet, at unge med en psykisk lidelse ikke længere skal tilkendes førtidspension varigt. Det har også været fremme, at den midlertidige førtidspension skal tilkendes på...

31.08.10 | Forfejlet klapjagt på unge psykisk syge [Pressemeddelelser]

Regeringen overvurderer stærkt gevinsterne ved at stramme op på unge psykisk syges mulighed for at få førtidspension. Nye tal fra FTF viser, at gruppen af unge er ganske lille, og at de unge er alt for syge.

18.08.10 | FTF vil have skrappere regler for at sikre pensionspenge [FTF nyhed]

Der må en mere stram lovgivning til for at forhindre, at pensionsmæglere ender i uheldig dobbeltrolle, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey. Hun peger på, at danske politikere nu har mulighed for at ændre fælles EU-regler, så...

16.08.10 | Kvinder tror ikke på fremtidig offentlig pension – sparer i stedet selv op [TR-info]

Yngre kvinder ansat inden for den offentlige sektor regner ikke med at have udsigt til en god offentlig pensionsordning, når de engang skal på pension. Halvdelen af offentligt ansatte under PKA-pensionskasserne vil derfor spare...

23.07.10 |  EU-domstolens dom om tyske pensionsaftaler [Notat]

EU-domstolen har dømt Tyskland for overtrædelse af traktaten, idet de tyske kommuner indgik pensionsaftaler med de selskaber mv., der var angivet i en kollektiv overenskomst på det offentlige arbejdsmarked uden først at afholde...

15.07.10 | FTF. EU-dom lægger pres på arbejdsmarkedspensioner [Pressemeddelelser]

EU-dom: Udbudsregler omfatter også tyske arbejdsmarkedspensioner i overenskomster på det offentlige arbejdsmarked.

15.07.10 | FTF. EU-dom lægger pres på arbejdsmarkedspensioner [Notat]

EU-dom: Udbudsregler omfatter også tyske arbejdsmarkedspensioner i overenskomster på det offentlige arbejdsmarked.

15.07.10 | FTF. EU-dom lægger pres på arbejdsmarkedspensioner [Notat]

EU-dom: Udbudsregler omfatter også tyske arbejdsmarkedspensioner i overenskomster på det offentlige arbejdsmarked.

07.05.10 | FTF-høringssvar til lov om ændring af pensionsskatteloven, ligningsloven og... [Høringssvar]

FTF har modtaget høring vedr. lov om ændring af pensionsskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love og har afgivet flg. høringssvar.