> Seneste om pension

28.02.13 | For tidligt at aflyse pensionsopsparingen [Notat]

Tværtimod. Det bliver endnu vigtigere at spare op til egen pension i fremtiden, hvis man selv vil have styr på sin økonomi i alderdommen.

28.02.13 | For tidligt at aflyse pensionsopsparingen [Notat]

Tværtimod. Det bliver endnu vigtigere at spare op til egen pension i fremtiden, hvis man selv vil have styr på sin økonomi i alderdommen.

19.02.13 | MED og OK 13 [Notat]

Den 16. februar 2013 blev der indgået forlig på det kommunale område mellem KTO og KL. Forliget indeholder flere elementer af betydning for reglerne på MED-området. Der gives her en kort præsentation af de vigtigste ændringer.

19.02.13 | MED og OK 13 [Notat]

Den 16. februar 2013 blev der indgået forlig på det kommunale område mellem KTO og KL. Forliget indeholder flere elementer af betydning for reglerne på MED-området. Der gives her en kort præsentation af de vigtigste ændringer.

29.01.13 | 10 tungtvejende til TR: Sådan får du din kollega med i fagforeningen [TR-info]

Hvad siger du, når dine uorganiserede kollegaer vælger fagforeningskontingentet fra? TR skal spotte kollegaernes personlige behov og få dem med i fællesskabet, mener ekspert. Her får du 10 argumenter, der kan overbevise...

30.11.12 | Lønmodtagerne skal sikres ret til deres pensioner [Høringssvar]

Det er relevant at sikre lønmodtagerne ret til at optjene og bevare deres supplerende pensionsrettigheder, herunder adgang til den relevante vejledning og information.

30.11.12 | Lønmodtagerne skal sikres ret til deres pensioner [Høringssvar]

Det er relevant at sikre lønmodtagerne ret til at optjene og bevare deres supplerende pensionsrettigheder, herunder adgang til den relevante vejledning og information.

13.11.12 | Europæiske parter bekymrede for pensionsudspil [EU-info]

Arbejdsmarkedets parter og pensionsbranchen advarer mod at forhaste ændringer af lovgivningen på pensionsområdet, der beskrives som stærkt politiske og kræver, at parter og branche involveres

07.11.12 | Højt pensionsafkast er vigtigere end frit valg [Notat]

Arbejdsmarkedspensionerne skal først og fremmest sikre lønmodtagerne et fornuftig forsørgelsesgrundlag i alderdommen. Muligheder for frit valg kommer først i anden række

07.11.12 | Højt pensionsafkast er vigtigere end frit valg [Notat]

Arbejdsmarkedspensionerne skal først og fremmest sikre lønmodtagerne et fornuftig forsørgelsesgrundlag i alderdommen. Muligheder for frit valg kommer først i anden række