Aftale om ny overenskomst

Efter forhandlinger denne weekend er DI og CO-Industri blevet enige om en ny overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Mindstelønnen stiger 2,55 procent over de næste to år, og der skal afsættes flere penge til uddannelsesfonde.

Louise K. Pedersen, Kommunikationskonsulent | 12.02.12 16:34

Den laveste timeløn stiger fra 106 kr. til 108,70 kr. over de næste to år, og arbejdsgiverne vil sætte flere penge ind på en fritvalgsordning. Det nogle af resultaterne i den nye overenskomstaftale for medarbejdere i industrien, som DI forhandlingsfællesskabet CO-Industri har indgået forlig om søndag eftermiddag.

I procent er der tale om en lønstigning på 1,27 det første år og 1, 26 det andet år. Lærlinge får 2,25 kr. mere i timen.

De flere penge i fritvalgsordningen kan medarbejderne vælge, om de vil bruge til pensionsopsparing, mere i løn eller mere frihed. Samtidig får ældre medarbejdere bedre mulighed for at gå ned i tid.

Parterne er også blevet enige om, at der skal afsættes flere penge til efteruddannelse af afskedigede medarbejdere. Den såkaldte kompentencefond udvides, så ledige også får mulighed for at søge støtte til videreuddannelse.

50 procent-reglen, som HK ellers har arbejdet for at afskaffe, blev ikke afskaffet. Den siger, at mindst halvdelen af de ansatte inden for HK-området skal være medlem af HK, for at overenskomsten træder i kraft.  

 

Kontaktinformation

Klaus Matthiesen

Klaus Matthiesen

Overenskomstchef

Telefon: 3336 8826

Mobil: 4044 8826

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

04.07.14 | Det venter os efter sommerferien [FTF nyhed]

Finanslov, OK15, tillidsreform, dagpengekommission, videregående uddannelser, jobindsats og måske et folketingsvalg. Det er nogle af de store politiske temaer, som FTF her sætter fokus på.

01.07.14 | Fyret gravid får 425.000 kr. [FTF nyhed]

FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet.

27.06.14 | FTF: Godt med bred kommission om dagpenge [FTF nyhed]

Positivt at regeringen nedsætter en dagpengekommission, som skal foreslå et nyt og bedre dagpengesystem, mener FTF. Specielt positivt er det, at kommissionen er bredt sammensat og blandt andet kommer til at omfatte...

25.06.14 | FTF: Brug for hurtige og store forandringer i Arbejdsskadestyrelsen [FTF nyhed]

Arbejdsskadestyrelsen får i en rapport fra Kammeradvokaten stor kritik af deres behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten....

19.06.14 | Sass: Vækst kræver ansatte uden bindinger [FTF nyhed]

En så fri bevægelighed for alle lønmodtagere som muligt er afgørende for at skabe vækst. Det sagde erhvervs- og vækstministeren på konferencen om ansættelsesklausuler i går.

18.06.14 | Nyt samarbejde om it-overenskomst sikrer medarbejderes vilkår [FTF nyhed]

750 ansatte i it-firmaet CGI har i dag har fået en overenskomst. Det er ellers mere undtagelsen end reglen, at it-arbejdspladser har en overenskomst. Fem organisationer har sammen lavet aftalen med CGI. Aftalen er et gennembrud...

18.06.14 | Skidt og kanel i aftaler om job og vækst [FTF nyhed]

FTF: Vigtig at vækstplanen nu omsættes til job. Og godt med et mere meningsfuldt beskæftigelsessystem – men en mere klar rolle til A-kasserne ville have været bedre for de ledige.

Seneste FTF analyse

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...

04.06.14 | Tillidsledelse – sådan kommer du i gang [FTF analyse]

Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid – både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre...

28.05.14 | Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet [FTF analyse]

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig...

26.05.14 | Private ansætter socialrådgivere, pædagoger og lærere i stor stil [FTF analyse]

Cirka 40.000 bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere er ansat i den private sektor. De udgør ca. 14 pct. af alle professionsbacheloruddannede og er en stigning på tre procent på ti år. De ansatte skaber nu...

15.05.14 | Offentligt-privat samarbejde skaber nye job [FTF analyse]

Sæt skub i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder om nye produkter - det giver arbejdspladser og bonus på bundlinjen. Sådan lyder opfordringen fra FTF til regeringen på baggrund af ny forskning af effekterne af...

14.05.14 | Ansatte bruger fagforeningen som vidensbank [FTF analyse]

Mange lærere, pædagoger, finansansatte og konstruktører går til deres fagforening, når de har brug for ny viden om deres fag, viser ny undersøgelse. Det er fordi, vi har unik viden om fag og efter- og videreuddannelse, som kun...

30.04.14 | Langtidsledighed rammer især ledige med videregående uddannelse [FTF analyse]

Det er en myte, at det mest er ufaglærte, der rammes af langtidsledighed. Faktisk er ledige med en videregående uddannelse den gruppe, der er hårdest ramt af langtidsledighed. 31 procent af de forsikrede ledige med videregående...