Aftale om ny overenskomst

Efter forhandlinger denne weekend er DI og CO-Industri blevet enige om en ny overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Mindstelønnen stiger 2,55 procent over de næste to år, og der skal afsættes flere penge til uddannelsesfonde.

Louise K. Pedersen, Kommunikationskonsulent | 12.02.12 16:34

Den laveste timeløn stiger fra 106 kr. til 108,70 kr. over de næste to år, og arbejdsgiverne vil sætte flere penge ind på en fritvalgsordning. Det nogle af resultaterne i den nye overenskomstaftale for medarbejdere i industrien, som DI forhandlingsfællesskabet CO-Industri har indgået forlig om søndag eftermiddag.

I procent er der tale om en lønstigning på 1,27 det første år og 1, 26 det andet år. Lærlinge får 2,25 kr. mere i timen.

De flere penge i fritvalgsordningen kan medarbejderne vælge, om de vil bruge til pensionsopsparing, mere i løn eller mere frihed. Samtidig får ældre medarbejdere bedre mulighed for at gå ned i tid.

Parterne er også blevet enige om, at der skal afsættes flere penge til efteruddannelse af afskedigede medarbejdere. Den såkaldte kompentencefond udvides, så ledige også får mulighed for at søge støtte til videreuddannelse.

50 procent-reglen, som HK ellers har arbejdet for at afskaffe, blev ikke afskaffet. Den siger, at mindst halvdelen af de ansatte inden for HK-området skal være medlem af HK, for at overenskomsten træder i kraft.  

 

Kontaktinformation

Klaus Matthiesen

Klaus Matthiesen

Overenskomstchef

Telefon: 3336 8826

Mobil: 4044 8826

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

21.08.14 | Nyt stort forskningsprojekt skal lære ledere at motivere [FTF nyhed]

Et forskerhold fra KORA og fem af landets universiteter skal via et storstilet videnskabeligt eksperiment måle effekterne af tre af de mest anerkendte ledelsesstrategier. 700 ledere fra grundskoler, banker, dagsinstitutioner,...

20.08.14 | Vigtigt med hurtig løsning for arbejdsløse [FTF nyhed]

Hurtige løsninger for de arbejdsløse er vigtigere end at slås om, hvorvidt løsningerne skal være permanente, mener FTF. Hovedorganisationen står dog fast på kravet om permanent forbedring af dagpengesystemet, men det kan vente på...

18.08.14 | FTF: Brug for ny dagpengereform [FTF nyhed]

FTF vil som medlem af Dagpengekommissionen have fokus på ændring af genoptjeningskravet, et mere fleksibelt og konjunkturbestemt dagpengesystem og bedre vilkår for freelancere, kunstnere m.fl., der bl.a. skal kunne få supplerende...

04.07.14 | Det venter os efter sommerferien [FTF nyhed]

Finanslov, OK15, tillidsreform, dagpengekommission, videregående uddannelser, jobindsats og måske et folketingsvalg. Det er nogle af de store politiske temaer, som FTF her sætter fokus på.

01.07.14 | Fyret gravid får 425.000 kr. [FTF nyhed]

FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet.

27.06.14 | FTF: Godt med bred kommission om dagpenge [FTF nyhed]

Positivt at regeringen nedsætter en dagpengekommission, som skal foreslå et nyt og bedre dagpengesystem, mener FTF. Specielt positivt er det, at kommissionen er bredt sammensat og blandt andet kommer til at omfatte...

25.06.14 | FTF: Brug for hurtige og store forandringer i Arbejdsskadestyrelsen [FTF nyhed]

Arbejdsskadestyrelsen får i en rapport fra Kammeradvokaten stor kritik af deres behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten....

Seneste FTF analyse

18.08.14 | Stramme dagpengeregler afskærer ledige fra job [FTF analyse]

Supplerende dagpenge er for svære at få, mener FTF, der vil ændre reglerne, så løst ansatte kan arbejde mere og samtidig modtage supplerende dagpenge i mere end de 30 uger, som er maksimum i dag.

16.08.14 | Flere FTF'ere melder sig i A-kasse [FTF analyse]

Skal det forsat være A-kasserne, der forsikrer folk i arbejdsløshedsperioder? Det er ét af spørgsmålene, som skal diskuteres i den nye dagpengekommission, der holder sit første møde på mandag. FTF’ernes store opbakning til deres...

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...

04.06.14 | Tillidsledelse – sådan kommer du i gang [FTF analyse]

Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid – både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre...

28.05.14 | Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet [FTF analyse]

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig...

26.05.14 | Private ansætter socialrådgivere, pædagoger og lærere i stor stil [FTF analyse]

Cirka 40.000 bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere er ansat i den private sektor. De udgør ca. 14 pct. af alle professionsbacheloruddannede og er en stigning på tre procent på ti år. De ansatte skaber nu...

15.05.14 | Offentligt-privat samarbejde skaber nye job [FTF analyse]

Sæt skub i samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder om nye produkter - det giver arbejdspladser og bonus på bundlinjen. Sådan lyder opfordringen fra FTF til regeringen på baggrund af ny forskning af effekterne af...