Aftale om ny overenskomst

Efter forhandlinger denne weekend er DI og CO-Industri blevet enige om en ny overenskomstaftale for 240.000 ansatte i industrien. Mindstelønnen stiger 2,55 procent over de næste to år, og der skal afsættes flere penge til uddannelsesfonde.

Louise K. Pedersen, Kommunikationskonsulent | 12.02.12 16:34

Den laveste timeløn stiger fra 106 kr. til 108,70 kr. over de næste to år, og arbejdsgiverne vil sætte flere penge ind på en fritvalgsordning. Det nogle af resultaterne i den nye overenskomstaftale for medarbejdere i industrien, som DI forhandlingsfællesskabet CO-Industri har indgået forlig om søndag eftermiddag.

I procent er der tale om en lønstigning på 1,27 det første år og 1, 26 det andet år. Lærlinge får 2,25 kr. mere i timen.

De flere penge i fritvalgsordningen kan medarbejderne vælge, om de vil bruge til pensionsopsparing, mere i løn eller mere frihed. Samtidig får ældre medarbejdere bedre mulighed for at gå ned i tid.

Parterne er også blevet enige om, at der skal afsættes flere penge til efteruddannelse af afskedigede medarbejdere. Den såkaldte kompentencefond udvides, så ledige også får mulighed for at søge støtte til videreuddannelse.

50 procent-reglen, som HK ellers har arbejdet for at afskaffe, blev ikke afskaffet. Den siger, at mindst halvdelen af de ansatte inden for HK-området skal være medlem af HK, for at overenskomsten træder i kraft.  

 

Kontaktinformation

Klaus Matthiesen

Klaus Matthiesen

Overenskomstchef

Telefon: 3336 8826

Mobil: 4044 8826

Skarpe analyser og hurtige nyheder


Seneste FTF nyhed

02.09.14 | Ingen erstatning efter vold på jobbet er en skandale [FTF nyhed]

Der er akut brug for at finde en løsning, så voldsofre på arbejdspladsen kan få den erstatning, de reelt har krav på. Det er uacceptabelt, at voldsofre snydes for erstatning, fordi der ikke er tegnet en ansvarsforsikring. Det...

29.08.14 | Udvalg overser de jobrettede videregående uddannelser [FTF nyhed]

Der er behov for, at få flere unge til at vælge en jobrettet videregående uddannelse målrettet den private sektor frem for en akademisk universitetsuddannelse. Regeringens Kvalitetsudvalg fokuserer alt for ensidigt på...

26.08.14 | FTF: Regeringen har råd til at hjælpe arbejdsløse [FTF nyhed]

Positivt at regeringen i sit finanslovsudspil afsætter godt 1,5 mia. kr. til forbedring af velfærden. Dermed har regeringen også råd til at hjælpe arbejdsløse bedre, mener FTF.

25.08.14 | Ledige, der er faldet ud, skal have bedre muligheder [FTF nyhed]

Ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, skal kunne arbejde mere uden at få reduceret ydelsen, og arbejdsmarkedsydelsen skal forlænges til efter dagpengekommissionen, mener FTF.

24.08.14 | Ansatte skal beskyttes bedre mod vold efter arbejdstid [FTF nyhed]

Arbejdsgiveres ansvar for ansatte, der udsættes for vold på jobbet, skal udvides til også at omfatte vold uden for arbejdstiden, foreslår regeringen. Meget positivt, mener FTF, der længe har arbejdet for bedre beskyttelse af...

21.08.14 | Nyt stort forskningsprojekt skal lære ledere at motivere [FTF nyhed]

Et forskerhold fra KORA og fem af landets universiteter skal via et storstilet videnskabeligt eksperiment måle effekterne af tre af de mest anerkendte ledelsesstrategier. 700 ledere fra grundskoler, banker, dagsinstitutioner,...

20.08.14 | Vigtigt med hurtig løsning for arbejdsløse [FTF nyhed]

Hurtige løsninger for de arbejdsløse er vigtigere end at slås om, hvorvidt løsningerne skal være permanente, mener FTF. Hovedorganisationen står dog fast på kravet om permanent forbedring af dagpengesystemet, men det kan vente på...

Seneste FTF analyse

31.08.14 | Penge til forskning fordeles ekstremt skævt [FTF analyse]

I regeringens finanslovforslag står universiteterne til at få 26 gange så mange støttekroner til forskning og videnudvikling som de korte og mellemlange videregående uddannelser tilsammen – selv om de to sidstnævnte uddanner...

18.08.14 | Stramme dagpengeregler afskærer ledige fra job [FTF analyse]

Supplerende dagpenge er for svære at få, mener FTF, der vil ændre reglerne, så løst ansatte kan arbejde mere og samtidig modtage supplerende dagpenge i mere end de 30 uger, som er maksimum i dag.

16.08.14 | Flere FTF'ere melder sig i A-kasse [FTF analyse]

Skal det forsat være A-kasserne, der forsikrer folk i arbejdsløshedsperioder? Det er ét af spørgsmålene, som skal diskuteres i den nye dagpengekommission, der holder sit første møde på mandag. FTF’ernes store opbakning til deres...

14.07.14 | Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet [FTF analyse]

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den...

04.06.14 | Tillidsledelse – sådan kommer du i gang [FTF analyse]

Større arbejdsglæde, bedre kvalitet og lavere sygefravær. Der er mange fordele ved mere tillid – både mellem embedsmænd og ledere og mellem ledere og medarbejdere. Men hvordan starter man en proces for mere tillid og mindre...

28.05.14 | Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet [FTF analyse]

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig...

26.05.14 | Private ansætter socialrådgivere, pædagoger og lærere i stor stil [FTF analyse]

Cirka 40.000 bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere er ansat i den private sektor. De udgør ca. 14 pct. af alle professionsbacheloruddannede og er en stigning på tre procent på ti år. De ansatte skaber nu...