18.09.17 | FTF nyhed

Video og billeder: Kig efter OK-mærket og få tjek på lønsedlen

Året igennem hjælper fagforeninger med OK-mærket medlemmer med at få styr på lønsedlen. I de næste uger sætter vi ekstra blus på at fortælle netop det. Se video og billeder fra nogle af aktiviterne rundt om i landet.

16.09.17 | FTF nyhed

Husk nu at tjekke lønsedlen

Vi ved, at der løbende opstår fejl, når der skal udbetales løn. Derfor er det en rigtig god ide at holde øje med lønsedlen, lyder opfordringen fra LO og FTF før årets landsdækkende løntjek-kampagne.

29.08.17 | Notat

Uændret grundbeløb for tjenestemandspensi-on i regioner 31.03.2018

En arbejdsgruppe om nyt grundbeløb for lønsystemerne i regionerne har afsluttet sit arbejde. Forhandlingsfællesskabet og Danske regioner har i fællesskab udsendt tre orienteringsskrivelser om arbejdet. FTF-K var ved arbejdet repræsenteret af økonom, cand.polit. Poul...

18.08.17 | Notat

Stigende lønudvikling

Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2017. Lønudviklingen har en årlig stigningsrate med 2,4 procent. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal. Såvel funktionærer som arbejdere har en lønudvikling på 2,4...

16.08.17 | FTF nyhed

OK18: Forhandlinger for 750.000 offentligt ansatte i gang

Alle offentligt ansatte skal have fornyet deres overenskomster den 1. april 2018. De faglige organisationer er allerede i fuld gang med at forberede krav om fx løn, pension og arbejdsmiljø

12.06.17 | Notat

FTF’s lønkort 1. oktober 2017 er på vej

FTF's lønkort for 1. oktober 2017 er nu sendt til bogtrykkeren og udsendes til abonnementerne i sidste halvdel af august måned 2017. Lønkortet indeholder satserne for kommuner og regioner. Næste lønkort vil være dateret december 2017 og vil indeholde satserne for...

27.03.17 | Notat

OK17: Mæglingsforslag er nu fremsat

Mandag den 27. marts fremsatte forligsmanden mæglingsforslag omfattende langt de fleste forlig, der er indgået i forbindelse med OK17-forhandlingerne, med fornyelse 1. marts 2017. Undtaget er dog Pengeinstitutter og Forsikring, som har 1. april 2017, som...

27.03.17 | FTF analyse

OECD: Flere usikre job skaber øget ulighed og skader væksten

OECD, IMF, Verdensbanken og FN er enige om, at økonomisk ulighed skader vækst og velfærd. Flere usikre job for freelancere, vikarer, der har ringe løn- og arbejdsvilkår, er skadeligt og øger uligheden, fastslår OECD nu. Ny dagpengeløsning for freelancere er en del af...

10.03.17 | Notat

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende...

10.03.17 | Notat

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende...