18.08.17 | Notat

Stigende lønudvikling

Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2017. Lønudviklingen har en årlig stigningsrate med 2,4 procent. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal. Såvel funktionærer som arbejdere har en lønudvikling på 2,4...

16.08.17 | FTF nyhed

OK18: Forhandlinger for 750.000 offentligt ansatte i gang

Alle offentligt ansatte skal have fornyet deres overenskomster den 1. april 2018. De faglige organisationer er allerede i fuld gang med at forberede krav om fx løn, pension og arbejdsmiljø

12.06.17 | Notat

FTF’s lønkort 1. oktober 2017 er på vej

FTF's lønkort for 1. oktober 2017 er nu sendt til bogtrykkeren og udsendes til abonnementerne i sidste halvdel af august måned 2017. Lønkortet indeholder satserne for kommuner og regioner. Næste lønkort vil være dateret december 2017 og vil indeholde satserne for...

27.03.17 | Notat

OK17: Mæglingsforslag er nu fremsat

Mandag den 27. marts fremsatte forligsmanden mæglingsforslag omfattende langt de fleste forlig, der er indgået i forbindelse med OK17-forhandlingerne, med fornyelse 1. marts 2017. Undtaget er dog Pengeinstitutter og Forsikring, som har 1. april 2017, som...

27.03.17 | FTF analyse

OECD: Flere usikre job skaber øget ulighed og skader væksten

OECD, IMF, Verdensbanken og FN er enige om, at økonomisk ulighed skader vækst og velfærd. Flere usikre job for freelancere, vikarer, der har ringe løn- og arbejdsvilkår, er skadeligt og øger uligheden, fastslår OECD nu. Ny dagpengeløsning for freelancere er en del af...

10.03.17 | Notat

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende...

10.03.17 | Notat

OK17: Forligsmanden sætter frist til den 16. marts 2017

Forligsmand Ole Hasselgaard har i dag modtaget en status fra de overenskomstparter, der endnu ikke har indgået forlig om fornyelse af overenskomsterne. Endvidere har Ole Hasselgaard på ny rådført sig med DA og LO om situationen i forbindelse med igangværende...

04.03.17 | Notat

Forlig for 35.000 mennesker i transportsektoren

Så blev der indgået forlig om fornyelse af overenskomsten mellem 3f og Dansk Industri for transportsektoren. Udover chauffører omfatter forliget bl.a. havnearbejdere. Forliget omfatter ca. 35.000 personer.

01.03.17 | FTF analyse

Ny forskning: Udlicitering forringer løn- og arbejdsforhold

Udlicitering af offentligt opgaver fører til lavere løn og længere perioder på dagpenge for medarbejderne, viser ny forskning. Regeringen bør droppe ideologiske kæpheste og lytte til ny forskning, mener FTF.

16.02.17 | EU-info

Europa-Parlamentet: stop ræset mod bunden i flybranchen

I dag vedtog Europa-Parlamentet en betænkning, som sender et klart signal til Kommissionen: nu skal der strammes op på reglerne i luftfartsbranchen. Kun på den måde kan ræset mod bunden stoppes