08.01.18 | 

Statens satser pr. 1. december 2017.

Satserne for statens forhandlingsområde gældende fra december 2017 er nu tilgængelige på FTF lønsektion

15.12.17 | Notat

Se satser for kørselsgodtgørelse for 2018

Stort set uændrede satser for kørselsgodtgørelse. En enkel enøre ekstra for kørselsgodtgørelse pr. km såvel i bil som på Knallert eller EU-knallert og cykler samt scooter blev resultatet af skatterådets anstrengelser med at beregne satserne gældende for 2018.

14.12.17 | Notat

Statens satser for december 2017 på FTF's hjemmeside

På FTF's lønsektion forefindes satserne for december 2017, såvel lønsatserne som satserne for tjenestemandspension.

10.11.17 | Notat

Statens satser december 2017 kommer først januar 2018

Ved OK15 i statens forhandlingsområde blev aftalt en satsforhøjelse med 1,50 procent fra 1. december. Herudover skal en negativ udmøntning fra reguleringsordningen (kaldet privatlønsværn af ministeriet) indregnes og dermed reducere lønforhøjelsen. Imidlertid kendes...

10.11.17 | Notat

Usikkerhed om lønstigning pr. 1. december 2017 i staten

FTF bestræber sig på at sikre, at de informationer, der står på FTF's hjemmeside, er korrekte og opdaterede. Men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for informationernes korrekthed, og FTF påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler.

18.09.17 | FTF nyhed

Video og billeder: Kig efter OK-mærket og få tjek på lønsedlen

Året igennem hjælper fagforeninger med OK-mærket medlemmer med at få styr på lønsedlen. I de næste uger sætter vi ekstra blus på at fortælle netop det. Se video og billeder fra nogle af aktiviteterne rundt om i landet.

16.09.17 | FTF nyhed

Husk nu at tjekke lønsedlen

Vi ved, at der løbende opstår fejl, når der skal udbetales løn. Derfor er det en rigtig god ide at holde øje med lønsedlen, lyder opfordringen fra LO og FTF før årets landsdækkende løntjek-kampagne.

29.08.17 | Notat

Uændret grundbeløb for tjenestemandspension i regioner 31.03.2018

En arbejdsgruppe om nyt grundbeløb for lønsystemerne i regionerne har afsluttet sit arbejde. Forhandlingsfællesskabet og Danske regioner har i fællesskab udsendt tre orienteringsskrivelser om arbejdet. FTF-K var ved arbejdet repræsenteret af økonom, cand.polit. Poul...

18.08.17 | Notat

Stigende lønudvikling

Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort lønudviklingen for 2. kvartal 2017. Lønudviklingen har en årlig stigningsrate med 2,4 procent. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til 1. kvartal. Såvel funktionærer som arbejdere har en lønudvikling på 2,4...

16.08.17 | FTF nyhed

OK18: Forhandlinger for 750.000 offentligt ansatte i gang

Alle offentligt ansatte skal have fornyet deres overenskomster den 1. april 2018. De faglige organisationer er allerede i fuld gang med at forberede krav om fx løn, pension og arbejdsmiljø