Højesteret svækker beskyttelsen mod aldersdiskrimination

Højesteret har meget overraskende nedsat godtgørelsen til en række piloter, som blev afskediget pga. alder. FTF finder det dybt betænkeligt, at der dermed udstikkes nye retningslinjer for at sænke et anerkendt ydelsesniveau i sager om forskelsbehandling.

OK15: Bedre psykisk arbejdsmiljø betaler sig

Lavere sygefravær og ordentlig kvalitet i arbejdet. Det er nogle af fordelene ved at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser en ny stor undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er et centralt tema i overenskomstforhandlingerne i kommuner og regioner.

Fagforeninger laver stort, koordineret løntjek

Det er vigtigt at have tjek på sin løn, men mange tjekker sjældent deres lønsedler. En OK-fagforening kan hjælpe medlemmerne med at tjekke lønsedlen – og i uge 45-46 samler en masse fagforeninger kræfterne og inviterer medlemmerne til løntjek. Du kan være med.

OK15-kampagne skudt i gang: Vores aftaler. Din styrke

De offentligt ansattes overenskomstforhandlinger med KL og Regionerne er omdrejningspunktet for en ny kampagne fra 34 organisationer, der skydes i gang i dag. Tre temaer er i spil: Overenskomsternes betydning for en moderne offentlig sektor, styrkelse af tillidsrepræsentanterne og MED-systemet og bedre psykisk arbejdsmiljø.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord