FTF: EU bør sikre lige vilkår i flybranchen

EU skal sikre lige vilkår og stoppe flyselskabers selskabsspekulation, som bruges til at dumpe de flyansattes løn- og arbejdsforhold. Det mener FTF, der støtter FPU’s kamp for overenskomst med Ryanair. FTF advarer mod social dumping i luften, hvor overenskomster...

Funktionærlovens § 2a, stk. 2, udgjorde ikke forskelsbehandling på grund af alder

Østre Landsret spurgte i september 2013 EU-Domstolen, om den dagældende funktionærlovs § 2a, stk. 2, er i strid med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Ifølge Domstolens dom afsagt den 26. februar 2015 var § 2a, stk. 2, ikke i strid med...

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid