Retssikkerheden for udsatte arbejdsløse halter

Kommunernes indsats for de svageste ledige fungerer langt fra efter loven, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Meget bekymrende - netop en forbedring af selve indsatsen for de udsatte ledige udgør et kernepunkt i sidste års reform af førtidspension og fleksjob. Det mener FTF, som foreslår en række konkrete forbedringer.

Ligebehandling i erstatningsudbetalinger

Arbejdsskadestyrelsen bør snarest ændre deres brug af forskellige kapitaliserings-faktorer for mænd og kvinder. Uanset, at EU-domstolen allerede i 2011 fastslog, at mænd og kvinder skal behandles ens ved erstatningsudbetalinger, har Arbejdsskadestyrelsen fortsat en praksis, hvor mænd får udbetalt mindre, når en erstatning kapitaliseres.

Højesteret svækker beskyttelsen mod aldersdiskrimination

Højesteret har meget overraskende nedsat godtgørelsen til en række piloter, som blev afskediget pga. alder. FTF finder det dybt betænkeligt, at der dermed udstikkes nye retningslinjer for at sænke et anerkendt ydelsesniveau i sager om forskelsbehandling.

OK15: Bedre psykisk arbejdsmiljø betaler sig

Lavere sygefravær og ordentlig kvalitet i arbejdet. Det er nogle af fordelene ved at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser en ny stor undersøgelse blandt 2.700 offentligt ansatte. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø er et centralt tema i overenskomstforhandlingerne i kommuner og regioner.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord