Næsten ens lønudvikling i alle sektorer

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014 for ansatte i den private sektor. Tidligere er udkommet tal for den offentlige sektor, stat, kommuner og regioner. Dansk Arbejdsgiverforening har også udsendt sin konjunkturstatistik for 1. kvartal 2014.

Folkemøde: Svigter fagbevægelsen de løst ansatte arbejdere?

I Tyskland vælter det frem med projektansatte og vikarer uden overenskomst. I Danmark er det særligt de unge, der rammes hårdt af usikre arbejds- og ansættelsesforhold, viser ny analyse. Cirka 60 procent af de ”atypisk ansatte” i Danmark får ikke pension, feriefridage, tilbud om kurser og uddannelse og har ikke en tillidsrepræsentant. Kom til debat om atypisk ansatte på Folkemødet på Bornholm...

It-ansatte hos CSC tilkendt tocifret millionbeløb

CSC Danmark A/S skal efterbetale et tocifret millionbeløb til it-ansatte organiseret i PROSA. Det fastslår en faglig voldgift. Stor sejr for medlemmerne, mener FTF, der har ført sagen på vegne af PROSA.

Faglig voldgift: CSC skal efterbetale løn til ansatte

CSC Danmark A/S skal efterbetale løn til ansatte efter tab af overenskomster i 2011. FTF har ført sagen på vegne af PROSA og er meget tilfreds med afgørelsen.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord