Retssikkerheden for udsatte arbejdsløse halter

Kommunernes indsats for de svageste ledige fungerer langt fra efter loven, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Meget bekymrende - netop en forbedring af selve indsatsen for de udsatte ledige udgør et kernepunkt i sidste års reform af førtidspension og fleksjob. Det mener FTF, som foreslår en række konkrete forbedringer.

Lettere at være frivillig

Regeringen har i oktober fremlagt 10 initiativer, som skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. De er blevet til på baggrund af indspil fra den frivillige verden. I notatet giver FTF sin vurdering af de 10 initiativer.

Har du penge til gode hos din arbejdsgiver?

Kun halvdelen af lønmodtagerne tjekker hver gang deres lønseddel, for at se om de har fået, hvad de skulle. Særligt slemt ser det ud blandt unge. Kun hver tredje 15-29 årige tjekker hver gang, om tallene er rigtige, viser en ny Gallupundersøgelse.

Ligebehandling i erstatningsudbetalinger

Arbejdsskadestyrelsen bør snarest ændre deres brug af forskellige kapitaliserings-faktorer for mænd og kvinder. Uanset, at EU-domstolen allerede i 2011 fastslog, at mænd og kvinder skal behandles ens ved erstatningsudbetalinger, har Arbejdsskadestyrelsen fortsat en praksis, hvor mænd får udbetalt mindre, når en erstatning kapitaliseres.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord