Hovedkrav til OK15: Sikring af realløn og psykisk arbejdsmiljø

I dag har fagforeninger for i alt 573.000 offentligt ansatte vedtaget fælles krav til overenskomstforhandlingerne i det nye år og sendt til de offentlige arbejdsgivere.

Sådan gik det med TR-universitet i Fredensborg Kommune

Bør kommuner også uddanne TR-folk? Nej, mente nogle af deltagerne på en kommunal TR-uddannelse i Fredensborg. Men for dem viste uddannelsen sig efterfølgende at være et nyttigt supplement til fagforeningernes egne uddannelser.

Ingen udsigt til bedre EU-regler om barsel

EU-kommissionen lægger op til at skrotte et direktiv, der ellers ville give bedre vilkår til barslende. Europæisk fagbevægelse har sendt et brev til institutionerne i EU og understreget nødvendigheden af et nyt barselsdirektiv, der yderligere beskytter gravide og ammende.

Ny lov: Vold og trusler i fritiden er også arbejdsgivers ansvar

Arbejdsgiverne skal forebygge, håndtere og indføre retningslinjer, så ansatte ikke udsættes for jobrelateret vold og trusler i deres fritid, fastslår nyt lovforslag. Meget positivt, mener FTF, der længe har arbejdet for, at ansatte skal beskyttes bedre mod vold, chikane og trusler, som er et stort problem, også på internettet og de sociale medier.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord