FTF: EU bør sikre lige vilkår i flybranchen

EU skal sikre lige vilkår og stoppe flyselskabers selskabsspekulation, som bruges til at dumpe de flyansattes løn- og arbejdsforhold. Det mener FTF, der støtter FPU’s kamp for overenskomst med Ryanair. FTF advarer mod social dumping i luften, hvor overenskomster dumpes, og flyselskaber splitter de ansatte op i nye selskaber med ringere løn- og arbejdsforhold til følge. Det er kortsigtet og skader...

Det Sorte Register får ny dom for bagvaskelse

Manden bag hjemmesiden Det Sorte Register er igen blevet dømt for bagvaskelse og injurier mod offentligt ansatte. Han fik en lignende dom sidste år, som han ikke har efterlevet. FTF har opfordret justitsministeren til at forbedre mulighederne for at stoppe den grove netchikane.

Stærkt samarbejde om modernisering af den offentlige sektor

Økonomi- og Indenrigsministeren mødtes i dag med parterne på det offentlige arbejdsmarked for at drøfte tillidsreform. Parterne gav hinanden håndslag på at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde på alle niveauer. FTF glæder sig over politikernes forsatte opbakning til en tillidsreform.

OK15: Regionalt ansatte i mål med ny aftale

De ansatte i regionerne har udsigt til generelle lønstigninger på 5,39 procent over de næste tre år. Overenskomstforliget svarer i hovedtræk til det kommunale forlig.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord