Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2015

Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og for den private sektor, mens lønudviklingen er opgjort til at være uændret indenfor statens område for 2. kvartal 2015 i flg. Danmarks Statistik. Reallønnen har det bortset fra statens område forholdsvis godt, idet...

Nye besparelser gør ytringsfriheden endnu vigtigere

Mange offentligt ansatte tør ifølge en ny undersøgelse stadig ikke bruge deres ytringsfrihed. Men den er vigtigere end nogensinde, mener FTF’s formand: Aftalen om minusvækst i kommunerne lægger et massivt pres på kernevelfærden - det er helt afgørende, at de offentligt...


FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid