FTF: Højtuddannede udlændinge er velkomne på danske løn- og arbejdsvilkår

Højtkvalificerede udlændinge med fx en lang videregående uddannelse er velkomne, men de skal sikres danske løn- og arbejdsvilkår, mener FTF, der roser regeringen nye udspil, der sikrer bedre kontrol med udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår.

Brug Statistikken

KL, KTO og SHK har sammen udarbejdet "Brug statistikken!", som er en vejledning i udarbejdelse af Kommunal lønstatistik til de lokale lønforhandlinger i kommunerne.

Arbejdsgivere til tillidsfolk: Forny jer - vi har brug for jer

Arbejdsgivere efterspørger tillidsfolk med nye kompetencer: hurtighed, større handlekraft og bedre evne til at færdes uden for de formaliserede møder. Og en anderledes samarbejdende attitude end den, de har med fra den traditionelle kampkultur. Det viser en ny stor, europæisk undersøgelse.

OK14: Bankkonflikt afblæst

Ny treårig ovenskomstaftale på pengeinstitut- og realkreditområdet sikrer forbedringer på i alt 5,15 procent over tre år og en række afbødeforanstaltninger ved større afskedigelser.

FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid

Emneord