Nye lønsatser for statsansatte 1. april 2016

Pr. 1. april 2016 reguleres lønsatserne for statsansatte med 0,80 procent. Det svarer til det generelt aftalte i forbindelse med OK15 aftalen for statsansatte. Tjenestemandspensionerne bliver tilsvarende forhøjet med 0,80 procent pr. 1. april 2016.

Unge skaffer medlemsfremgang i fagbevægelsen

Det er de unge, der skaffer medlemsfremgang og organiserer nye medlemmer i flere af FTF’s medlemsorganisationer. PROSA er på fem år vokset med 30 % og halvdelen af medlemmerne er i dag under 35 år. I Dansk Sygeplejeråd har man i år sat medlemsrekord, ligesom Dansk...

Delvis opfyldelse af deltidsdirektiv

Med det udsendte forslag til ændring af deltidsloven imødekommer regeringen den ene anstødssten i EU-Kommissionens begrundede udtalelse fra 2013 vedrørende deltidsansatte i den kommunale uddannelsessektor, idet lovens henvisning til de overenskomster og aftaler på det...

Trepart kan sikre reelle løsninger

Trepartsaftaler kan sikre reelle løsninger - også i forhold til at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Og det har samfundet brug for. Det skriver jeg i dag i Altinget.

Respektpakke skal beskytte offentligt ansatte mod vold

FTF’s formand ser frem til den respektpakke, som justitsministeren nu har fremrykket efter en voldsom tumult på Slagelse Sygehus. Pakken skal også handle om at forebygge vold og trusler mod de offentligt ansatte, mener FTF.


FTF notat & dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Ytringsfrihed i en krisetid