23.08.16 | Kurser 2017: Bliv klogere på medlemsorganisering, forhandling & SoMe [Notat]

Kataloget over FTF’s kurser i 2017 er ude nu. Læs mere om vores tilbud særligt til valgte og ansatte i organisationerne her!

11.05.16 | Har du en medarbejder som kan løfte fremtidens lederopgave? [Leder-info]

OAO og FTF udbyder et førlederforløb på diplomniveau med studiestart i september og tilmeldingsfrist 1. juli. Fokus på at forstå ledelsesrollen og –opgaven i både teori og praksis.

14.04.16 | 70 % af lønmodtagerne: Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø [FTF analyse]

I trepartsforhandlingerne ønsker FTF mere efteruddannelse for alle faggrupper – både ansatte og ledere. 70 procent af lønmodtagerne ønsker at efteruddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøet forbedres og færre bliver sygemeldt.

11.04.16 | Når chefen leder på distancen [Leder-info]

Den virtuelle arbejdsplads, hvor lederen og medarbejder sidder hvert sit sted, bliver fremtidens vilkår på godt og ondt for flere og flere typer medarbejdere. Lederen kan være hundredevis af kilometer borte og må i stigende omfang betjene sig at virtuelle værktøjer som...

31.03.16 | Ledernes arbejdsmiljø: Tabu eller tiltrængt eftersyn [Leder-info]

Ledere har også et arbejdsmiljø – men det er sjældent på dagsordenen. Det mener to ledere fra Ledersektionens bestyrelsen er på tide, at det kommer.

01.02.16 | Alle forandringer bliver til faglighed i yderste led [FTF nyhed]

Folkeskolereformen og nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsnet er nogle af de udfordringer, som stiller ledere over for nye faglige opgaver. I en tid med mange politiske krav understregede FTF’s lederråd til Velfærdens Innovationsdag 2016, at faglig ledelse er afgørende.

25.01.16 | Mange ledere er ikke klædt på til at håndtere medarbejderstress [FTF nyhed]

Når ansatte har problemer med stress, føler langtfra alle ledere sig godt rustet til at hjælpe dem med at håndtere det, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Lederne.

18.06.15 | FTF og LO takker politikerne for en forrygende første halvleg [FTF nyhed]

LO og FTF's fælles storstilede kampagne ’Sammen skaber vi værdi’ med 22 konkrete forslag til politikerne har haft en forrygende første halvleg. Overvældende positiv respons fra mange – meget forskellige – sider af samfundet og næsten 50 procent mere presseomtale end...

13.06.15 | Gode tips til bedre ledelse på folkemødet [FTF nyhed]

God ledelse er helt essentielt for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Det herskede der bred enighed om til arrangementet ”Thue og monopolet” i Folkets Hus på folkemødet. Her skulle et panel med Bente Sorgenfrey, Lizette Risgaard, Pernille Knudsen (DA) og forsker...

12.05.15 | Hjælp din leder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø [TR-info]

Mange ledere har svært ved at få tid til at prioritere det psykiske arbejdsmiljø i en hektisk hverdag. FTF’s nye kursus giver din leder værktøjerne til at tage hånd om udfordringer i dagligdagen og følge op på f.eks. APV.