23.08.16 | Notat

Kurser 2017: Bliv klogere på medlemsorganisering, forhandling & SoMe

Kataloget over FTF’s kurser i 2017 er ude nu. Læs mere om vores tilbud særligt til valgte og ansatte i organisationerne her!

11.05.16 | Leder-info

Har du en medarbejder som kan løfte fremtidens lederopgave?

OAO og FTF udbyder et førlederforløb på diplomniveau med studiestart i september og tilmeldingsfrist 1. juli. Fokus på at forstå ledelsesrollen og –opgaven i både teori og praksis.

14.04.16 | FTF analyse

70 % af lønmodtagerne: Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø

I trepartsforhandlingerne ønsker FTF mere efteruddannelse for alle faggrupper – både ansatte og ledere. 70 procent af lønmodtagerne ønsker at efteruddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøet forbedres og færre bliver sygemeldt.

11.04.16 | Leder-info

Når chefen leder på distancen

Den virtuelle arbejdsplads, hvor lederen og medarbejder sidder hvert sit sted, bliver fremtidens vilkår på godt og ondt for flere og flere typer medarbejdere. Lederen kan være hundredevis af kilometer borte og må i stigende omfang betjene sig at virtuelle værktøjer som...

31.03.16 | Leder-info

Ledernes arbejdsmiljø: Tabu eller tiltrængt eftersyn

Ledere har også et arbejdsmiljø – men det er sjældent på dagsordenen. Det mener to ledere fra Ledersektionens bestyrelsen er på tide, at det kommer.

01.02.16 | FTF nyhed

Alle forandringer bliver til faglighed i yderste led

Folkeskolereformen og nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsnet er nogle af de udfordringer, som stiller ledere over for nye faglige opgaver. I en tid med mange politiske krav understregede FTF’s lederråd til Velfærdens Innovationsdag 2016, at faglig ledelse er afgørende.

25.01.16 | FTF nyhed

Mange ledere er ikke klædt på til at håndtere medarbejderstress

Når ansatte har problemer med stress, føler langtfra alle ledere sig godt rustet til at hjælpe dem med at håndtere det, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Lederne.

18.06.15 | FTF nyhed

FTF og LO takker politikerne for en forrygende første halvleg

LO og FTF's fælles storstilede kampagne ’Sammen skaber vi værdi’ med 22 konkrete forslag til politikerne har haft en forrygende første halvleg. Overvældende positiv respons fra mange – meget forskellige – sider af samfundet og næsten 50 procent mere presseomtale end...

13.06.15 | FTF nyhed

Gode tips til bedre ledelse på folkemødet

God ledelse er helt essentielt for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Det herskede der bred enighed om til arrangementet ”Thue og monopolet” i Folkets Hus på folkemødet. Her skulle et panel med Bente Sorgenfrey, Lizette Risgaard, Pernille Knudsen (DA) og forsker...

12.05.15 | TR-info

Hjælp din leder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har svært ved at få tid til at prioritere det psykiske arbejdsmiljø i en hektisk hverdag. FTF’s nye kursus giver din leder værktøjerne til at tage hånd om udfordringer i dagligdagen og følge op på f.eks. APV.