06.10.17 | Leder-info

Regina, Karina og Steffen er på vej mod ledelse

OAO og FTF udbyder for tredje gang uddannelsen "På vej mod ledelse" for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Deltagerne på det første hold er afklarede: De vil gerne være fremtidens offentlige ledere.

22.06.17 | Leder-info

Video: Spot fremtidens ledertalent

For at udvikle organisationen skal du ikke kun udvikle dig selv som leder – du skal også spotte nye ledertalenter, der i fremtiden kan løfte ledelsesopgaven. FTF og OAO udbyder kursus for fremtidens offentlige ledere.

30.03.17 | FTF nyhed

Lederråd: Sæt ledere og ansatte fri!

Mere respekt for ansatte og ledernes faglighed og dømmekraft. Større fagligt ledelsesrum og mere tillid til ledere, ansatte og borgerne bør stå øverst på ledelseskommissionens dagsorden, mener FTF’s Lederråd.

23.08.16 | Notat

Kurser 2017: Bliv klogere på medlemsorganisering, forhandling & SoMe

Kataloget over FTF’s kurser i 2017 er ude nu. Læs mere om vores tilbud særligt til valgte og ansatte i organisationerne her!

11.05.16 | Leder-info

Har du en medarbejder som kan løfte fremtidens lederopgave?

OAO og FTF udbyder et førlederforløb på diplomniveau med studiestart i september og tilmeldingsfrist 1. juli. Fokus på at forstå ledelsesrollen og –opgaven i både teori og praksis.

14.04.16 | FTF analyse

70 % af lønmodtagerne: Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø

I trepartsforhandlingerne ønsker FTF mere efteruddannelse for alle faggrupper – både ansatte og ledere. 70 procent af lønmodtagerne ønsker at efteruddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøet forbedres og færre bliver sygemeldt.

11.04.16 | Leder-info

Når chefen leder på distancen

Den virtuelle arbejdsplads, hvor lederen og medarbejder sidder hvert sit sted, bliver fremtidens vilkår på godt og ondt for flere og flere typer medarbejdere. Lederen kan være hundredevis af kilometer borte og må i stigende omfang betjene sig at virtuelle værktøjer som...

31.03.16 | Leder-info

Ledernes arbejdsmiljø: Tabu eller tiltrængt eftersyn

Ledere har også et arbejdsmiljø – men det er sjældent på dagsordenen. Det mener to ledere fra Ledersektionens bestyrelsen er på tide, at det kommer.

01.02.16 | FTF nyhed

Alle forandringer bliver til faglighed i yderste led

Folkeskolereformen og nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsnet er nogle af de udfordringer, som stiller ledere over for nye faglige opgaver. I en tid med mange politiske krav understregede FTF’s lederråd til Velfærdens Innovationsdag 2016, at faglig ledelse er afgørende.

25.01.16 | FTF nyhed

Mange ledere er ikke klædt på til at håndtere medarbejderstress

Når ansatte har problemer med stress, føler langtfra alle ledere sig godt rustet til at hjælpe dem med at håndtere det, viser en ny spørgeskemaundersøgelse fra Lederne.