Netværkskursus om organisering

04.05.2017
Kurser

Få ny viden om organisering og udvikling af fagbevægelsen fra forskere og ildsjæle inden for området.

Fire stærke kursusdage i 2017, der blandt andet byder på temaerne sociale bevægelser og aktivt medborgerskab i relation til organiseringen af fremtidens medlemmer.

FTF’s netværkskursus om organisering løber over fire kursusgange i 2017 med start i februar og afslutning i maj.

Kursusdagene er bygget op om et eller flere debatskabende oplæg fra inspirerende forskere og praktikere. Vi arbejder aktivt med de metoder og tilgange, som præsenteres, og tilstræber, at kursusdagene faciliteres, så deltagernes ressourcer og erfaringer bliver bragt i spil gennem medlevende diskussioner.

7. februar: Fagbevægelsen som moderne social bevægelse
Hvad kan fagbevægelsen lære af de nye sociale bevægelser, der i disse år mobiliserer folk og danner koalitioner på tværs af traditionelle grænser og sektorer? Vi åbner den aktivistiske værktøjskasse og ser på fagbevægelsens muligheder.
Underviser: Silas Harrebye

28. februar: Alt om unge
Vi stiller skarpt på unges forventninger til fremtidens fagbevægelse og ser nærmere på, hvordan de i stigende grad tænker kollektivt og globalt og skaber fællesskaber på nye måder.
Undervisere: Laust Høgedahl og Søren Schultz Hansen

29. marts: Engagement gennem involvering
Hvordan bliver vi bedre til at arbejde med aktiv medlemsinvolvering og nye meningsgivende fortællinger med medlemmerne i centrum? Vi henter inspiration i adfærdsdesign, dramaturgi og moderne hjerneforskning og ser på nye tilgange til involvering.
Undervisere: Ask Agger og Kristin Staveli Pettersen

4. maj: Fagbevægelsens engagement i lokalsamfundet
Hvordan kan fagbevægelsen engagere sig i lokalsamfundet og styrke båndene til andre fællesskaber og skabe forandringer lokalt? Vi giver en introduktion til ”community organising”, som er kunsten at organisere lokale borgere og fællesskaber og få dem til at arbejde sammen.
Undervisere: Andreas Lloyd og Natasha Al-Hariri

Læs mere om de enkelte kursusdage og underviserne

Pris – få flere med til halv pris!
Prisen for deltagelse i det samlede kursusforløb er 13.200 kr. 

Det er også muligt at melde sig til enkelte kursusdage. Prisen er 4.500 kr. pr. dag.
Hvis du kun ønsker at deltage på enkelte kursusdage, bedes du skrive det i feltet "Kommentarer", når du tilmelder dig kurset. 

Hvis samme organisation melder to deltagere til hele forløbet, vil anden deltager få 50 % i rabat – altså giver én fuldt betalende deltager mulighed for, at en anden deltager fra samme organisation deltager til halv pris. Tilmeld fx en politisk valgt og en konsulent fra samme organisation eller en repræsentant fra studenterorganisationen og optimér udbyttet.

Der er mulighed for at udskifte deltagere henover kursusdagene, hvis hensyn til interesser og tid kræver det.

Tilmeld kursus