Danmark vil blive et rigere land, hvis vi arbejder mere sammen

Offentlig-privat samarbejde (OPS) befinder sig lige nu i et sort hul, hvor gode idéer, erfaringer, viden om effekt og eksportmuligheder forsvinder. Tiden er inde til at sætte mere skub i samarbejdet, skriver Jens Klarskov (Dansk Erhverv) og jeg i et indlæg i...

Giv uddannelsesloftet en tænkepause

Det giver ikke mening, at begrænse folk i at tage en ny videregående uddannelse med bedre jobmuligheder. Det er den forkerte retning for vores uddannelsespolitik, skriver Morten Østergaard og jeg i Politiken.

SU-nedskæringer kan skabe øget frafald for 300 mio. kr. årligt

Cirka 4.000 flere studerende risikerer at falde fra en videregående uddannelse hvert år, hvis regeringens plan om SU-forringelser gennemføres. Det vil koste samfundet ekstra 300 mio. kr. årligt i spildte taxametertilskud, viser beregning fra FTF.

Ombudsmanden: Ytringsfriheden trumfer loyalitetspligt

De offentlige chefer forstår ikke reglerne for de ansattes ytringsfrihed, sagde Ombudsmanden til en høring om de ansattes ytringsfrihed – en ansat behøver fx ikke have forelagt en kritik for sin ledelse før en offentlig ytring.

EU-landene dybt splittet i UBER-retssag

I dag var der retsmøde i sagen mellem UBER og et spansk taxiselskab ved EU-domstolen. En række medlemslande havde sendt advokater til Luxemburg for at give deres syn på sagen. Det tegner til en splittelse mellem medlemslandene.

Friere, rigere og mere trygt?

Regeringsgrundlaget lægger op til en særdeles stram styring af den offentlige velfærd. Konsekvensen er reelt besparelser. Samtidig planlægges der stadig med skattelettelser i både top og bund selvom nye væksttal har vist, at reformbehovet er aftaget. FTF hilser...

Forkert prioritering i finansloven 2017

Med finanslovsaftalen sænkes registreringsafgiften med 250 mio. kr. i 2017 og grundlaget for grundskylden fastfryses samtidig med, der fortsat skal ske massive besparelser på vigtige, jobrettede uddannelser. Det er positivt, at finanslovsaftalen afsætter ekstra penge...

Så starter slaget om sociale ydelser

Skal man kunne tage børnepenge eller dagpenge med sig over grænserne? Det er et af de spørgsmål, som kommer op på den politiske dagsorden, når Kommissionen efter planen fremlægger sit udspil til koordinering af social sikring den 13. december.

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Bentes Blog

Nyt fra Bente Sorgenfrey

Dialog og skarpe meninger på Bente
Sorgenfreys side. Blog, Twitter, Facebook mm.

Gå til Bentes Blog