Kendelse freder betalt frokostpause i hele den offentlige sektor

Arbejdsgivere kan ikke afskaffe betalt frokostpause udenom fagforeningerne. Det er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte, fastslår tre højesteretsdommere i ny kendelse. FTF glæder sig over afgørelsen og forventer, at arbejdsgivere fremover respekterer den...

Fagforeningen ER medlemmerne

Et nyt nyhedsbrev fra FTF vil fremover sætte lys på de drivkræfter, den inspiration og de metoder, der i disse år kendetegner fagbevægelsens store omstillingsprocesser. Målet er at dele viden og handlemuligheder blandt alle FTF’s medlemsorganisationer.

OK17: 3-årig aftale mellem DI og CO-industri

Efteruddannelse og bedre seniorordninger er to af elementerne i den aftale, som CO-industri og Dansk Industri har indgået om nye overenskomster til cirka 230.000 ansatte i industrien.

Ny prognose: lysere økonomiske tider i vente trods stor turbulens

EU-Kommissionen offentliggjorde den 13.2. sin såkaldte vinterprognose for den økonomiske udvikling i medlemslandene i den kommende tid. Den peger på, at der er vækst i sigte i alle medlemslande og faldende arbejdsløshed. Til gengæld er prognosen behæftet med stor...

Uddannelsesloftet bør lempes

Hvorfor spænde ben i seks år for mennesker, der ønsker at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske, som der er stor mangel på? Sæt de to uddannelser på positivlisten, skriver jeg på Altinget.dk i dag.

Social

Vidensbank

Ny prognose: lysere økonomiske tider i vente trods stor turbulens

EU-Kommissionen offentliggjorde den 13.2. sin såkaldte vinterprognose for den økonomiske udvikling i medlemslandene i den kommende tid. Den peger på, at der er vækst i sigte i alle medlemslande og faldende arbejdsløshed. Til gengæld er prognosen behæftet med stor...

Ugen der kommer i EU: Overblikket på fem minutter

Handelsaftalen CETA stemmes igennem i Europa-Parlamentet. Det samme gør parlamentets betænkning om en ny luffartsstrategi for EU. Og så kommer udstationerinsgdirektivet igen på dagsordenen

Central kommissær på besøg hos danske arbejdsmarkedsparter

I dag deltager beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen i et møde med arbejdsmarkedets parter i København. Som kommissær sidder hun med nogle af de helt store sager i EU for tiden, herunder revisionen af udstationeringsdirektivet, spørgsmålet om koordinering af sociale...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Bentes Blog

Nyt fra Bente Sorgenfrey

Bentes Blog
Bente Sorgenfrey
22.02.17 Bentes Blog

Væk med barrierer og benspænd

Dialog og skarpe meninger på Bente
Sorgenfreys side. Blog, Twitter, Facebook mm.

Gå til Bentes Blog