Dokumentationskrav svækker offentlige ledere

Næsten hver anden leder i det offentlige oplever ifølge en ny, stor undersøgelse, at dokumentationskrav begrænser deres muligheder for at opnå resultater. Hvis bureaukrati-åget skal lettes, må politikerne give plads til styring efter lokale vilkår på institutionerne,...

Bente Sorgenfrey: Ny social søjle sætter rigtig kurs for EU

På EU-topmødet i morgen proklamerer regeringscheferne den nye sociale søjle i EU. ”Godt at sætte en social og ikke kun økonomisk kurs for EU. Nu skal de pæne ord omsættes til handling”, det siger Bente Sorgenfrey, når hun i dag på fagbevægelsens EU-topmøde taler på...

FTF: Tiltrængt oprydning i regelmylder for ledige

Regeringen vil forenkle reglerne for kommunernes jobindsats. Godt og tiltrængt med mindre bureaukrati og færre pligt-samtaler. Brug de frigjorte ressourcer til en mere grundig indsats, der får ledige i job – ikke på kortsigtede besparelser på jobcentrene, mener FTF.

Indsats for beskæftigelse skal forenkles

Regeringens udspil imødekommer væsentlige dele af FTF’s forslag til ministeren om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Der er stadig forbedringsmuligheder især vedr. kontaktforløbet for arbejdsløshedsforsikrede ledige. De økonomiske forventninger om besparelser som...

Regeringen vil smadre dagpengesystemet for de unge

Markante nedskæringer af dagpenge for unge skal finansiere beskatning af aktiehandel. Det fremgår af et lækket udkast fra regeringen. Uhørt uansvarligt og urimeligt, mener FTF.

Vidensbank

Indsats for beskæftigelse skal forenkles

Regeringens udspil imødekommer væsentlige dele af FTF’s forslag til ministeren om forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Der er stadig forbedringsmuligheder især vedr. kontaktforløbet for arbejdsløshedsforsikrede ledige. De økonomiske forventninger om besparelser som...

Guide: Sådan giver du feedback på tværs af generationer

Nyansatte og erfarne medarbejdere har behov for forskellig feedback fra deres leder. Læs chefkonsulent René Krieger Christensens gode råd til, hvordan du giver aldersbestemt respons.

Iværksættelse af VITAS 1. januar 2018

Der er fortsat praktiske barrierer for arbejdsgivernes brug af VITAS. Derfor bør papirblanketterne som undtagelse fortsat kunne bruges i overgangsperiode.

Frikommuneforsøg går for vidt

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Europa-Parlamentet: Der er brug for bedre beskyttelse af whistleblowers

Parlamentet stemte i dag en betænkning igennem, som lægger pres på Kommissionen for at komme med initiativer om bedre beskyttelse af whistleblowers.

FTF-vurdering af FGU: God aftale om bedre veje til uddannelse og job

FTF hilser aftalen om en ny forberedende grunduddannelse velkommen og glæder sig over, at staten får hovedansvaret for uddannelsen og at der er fundet en stærk institutionsstruktur. Det danner grobund for en ensartet høj kvalitet. FTF er bekymret for kvaliteten på...

FTF dokumentation tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Bentes Blog

Nyt fra Bente Sorgenfrey

Bentes Blog
Bente Sorgenfrey
17.11.17 Bentes Blog

Vi har brug for et partnerskab

Dialog og skarpe meninger på Bente
Sorgenfreys side. Blog, Twitter, Facebook mm.

Gå til Bentes Blog