Dyrt for samfundet at afskaffe revalidering

Regeringen vil fjerne revalidering for folk med nedsat arbejdsevne. Men ordningen får næsten 60 procent af revalidenderne ud af langvarig offentlig forsørgelse, viser helt nye tal fra FTF. Ordningen er dermed langt mere effektiv end de ressourceforløb, som regeringen...

Regeringen vil spare 8,6 mia. kr. på uddannelsesområdet

Det er varm luft, når regeringen i sin 2025-plan påstår, at den løfter kvaliteten af uddannelserne med en mia. kr. årligt via ny kompetencepulje. Regeringen fastholder samtidig besparelser på uddannelsesområdet på i alt 8,6 mia. kr. frem til 2019.

A-kasser formidler medlemmer i arbejde

De fire a-kasser på FTF-området giver økonomisk forsikring til medlemmerne og har gennem deres særlige kendskab til medlemmernes fag og brancher også succes med at formidle jobs. Ny folder fra FTF giver et overblik over a-kassernes jobformidling.

Usikker gevinst i udliciterings-udspil fra DI

Konkurrenceudsæt 45 pct. af de offentlige driftsopgaver – og høst en gevinst på hele 8,5 mia. kr., lyder et nyt udspil fra DI. FTF peger på, at regnestykket er baseret på et usikkert skøn. Forskningen dokumenterer, at effekterne er blevet mindre de seneste år.

Ph.d.-studerende bør beholde dagpengeret

FTF tilslutter sig forenkling vedr. satsskifte for unge, der fylder 25 år men afviser, at ph.d.-studerende skal miste ret til dagpenge ifm. færdiggørelse af afhandling. I stedet må der lægges en plan for, hvordan Ph.d.-studerende kan færdiggøre afhandlingen i...

TTIP: fremdrift i forhandlingerne men ingen tiltro til aftale i år

Den 15. forhandlingsrunde om TTIP, den mulige handelsaftale mellem EU og USA, er netop afsluttet. Den bød på fremdrift på en række punkter inden for især de afsnit af handelsaftalen, som skal gøre handelsreguleringen på en række områder mellem USA og EU mere smidig....

2025-plan: Reform af boligbeskatning

Regeringen har fremlagt forslag til en ny boligbeskatning. Forslagene sænker skattesatserne på både grundskyld og ejendomsværdiskatten og giver skatterabat for nuværende boligejere. Der indføres en type skattestop, der omfatter beskatningen af bolig og arbejdsindkomst,...

CETA-erklæring: Turistbrochure eller solid redningsplanke?

I slutspillet om CETA-aftalen, den planlagte handelsaftale mellem Canada og EU, gøres meget for at lukke de sidste politiske huller, så aftalen kan falde på plads inden den 27. oktober, hvor Canadas premierminister efter planen sætter sig på et fly mod Bruxelles med...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Bentes Blog

Nyt fra Bente Sorgenfrey

Dialog og skarpe meninger på Bente
Sorgenfreys side. Blog, Twitter, Facebook mm.

Gå til Bentes Blog