Aktuel mangel på FTF’ere og ledige i arbejdskraftreserven

Der er en aktuel mangel på 13 FTF-stillingsbetegnelser samtidig med, at der er ledige i arbejdskraftreserven. Derudover er der en enkelt stillingsbetegnelse med paradoksproblemer, samt to stillingsbetegnelser hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

16.03.17
Notat

Baseret på de nyeste tal fra STAR med data fra arbejdsmarkedsbalancen i forhold til mangelsituationen og antallet af ledige i arbejdskraftreserven fra november 2016, har FTF analyseret arbejdsmarkedssituationen på FTF-områderne. Tabeloversigterne viser dels situationen på landsplan, og i de enkelte regionale arbejdsmarkedsområder (RAR-områder).

13 ud af de 15 FTF-stillingsbetegnelser der fremgår af tabellen på landsplan, er kategoriseret som enten ”omfattende mangel”, ”mangel” eller ”paradoks” i arbejdsmarkedsbalancen.

Definitioner:

Kategorien ”mangel” dækker over stillingsbetegnelser med rekrutteringsproblemer og samtidig lav ledighed. Derudover skal minimum blot to virksomheder i et RAR-område havde givet udtryk for rekrutteringsproblemer i den rekrutteringsundersøgelse, der bliver foretaget to gange årligt. <o:p></o:p>

Kategorien ”paradoks” dækker over stillingsbetegnelser, hvor der er rekrutteringsproblemer og samtidig høj ledighed.

Kategorien ”omfattende mangel” er ny, og kriteriet for denne er, at stillingsbetegnelsen skal være registeret som mangel i mere end fire RAR-områder (eksklusiv Bornholm), i mere end to perioder, samtidig med at der er en ledighed på højest 2,5 pct. på landsplan. Derudover skal det være en stillingsbetegnelse der kræver en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse.

Kategorien ”Gode beskæftigelses muligheder”, består af stillingsbetegnelser uden rekrutteringsproblemer, med lav ledighed og med høj jobomsætning.

Kategorien ”mindre gode beskæftigelsesmuligheder” er stillingsbetegnelser, hvor der ikke er rekrutteringsproblemer, men høj ledighed og lav jobomsætning. Der er dermed overskud af arbejdskraft.

De stillingsbetegnelser der er berørt af en af de tre kategoriseringer med mangelproblematikker (mangel, paradoks og omfattende mangel) er sygeplejersker, pædagoger, IT-området, folkeskolelærer, konstruktører og i et enkelt RAR-område også socialrådgivere. Hertil kommer, at der er ledige, der søger jobs inden for de pågældende stillingsbetegnelser, og som har været ledige i mere end tre måneder, og dermed er en del af arbejdskraftreserven. Inden for finansområdet er der generelt gode beskæftigelsesmuligheder.

Der er enkelte stillingsbetegnelser, der skiller sig ud ved at være kategoriseret som et mangelområde eller omfattende mangelområde, og som samtidig har en vis volumen i antallet i arbejdskraftreserven. Det er følgende stillingsbetegnelser:

·        Pædagog: Pædagog, støttepædagog og socialpædagog. Stillingsbetegnelserne er alle tre kategoriseret som omfattende mangel, og der er på landsplan i alt 1.586 ledige i arbejdskraftreserven, der søger en af disse tre stillingsbetegnelser.

·        IT-området: De tre stillingsbetegnelser inden for IT-området, hvor system- og programmørudviklere er den største stillingsbetegnelse, er der både omfattende mangel, mangel og paradoks udfordringer. Samtidig med, at der i alt er 1.025 ledige i arbejdskraftreserven i hele landet der søger disse stillinger.

Folkeskolelærer: Både folkeskolelærer og efterskolelærer er kategoriseret som omfattende mangel i samtlige otte RAR--områder,  samtidig med at der er 1.059 ledige i arbejdskraftreserven.