Skidt og kanel i aftaler om job og vækst

FTF: Vigtig at vækstplanen nu omsættes til job. Og godt med et mere meningsfuldt beskæftigelsessystem – men en mere klar rolle til A-kasserne ville have været bedre for de ledige.


Ny kurs i beskæftigelsespolitikken

Regeringens aftale med Venstre, Konservative og DF sikrer en ny og tiltrængt kurs i beskæftigelsespolitikken. Aftalen udnytter dog ikke det potentiale, der ligger i at inddrage a-kasserne fuldt ud. Reformen åbner alt i alt op for en bedre beskæftigelsesindsats til gavn for de ledige, virksomhederne og samfundet.

Ledigheden på FTF-området - maj 2014

Den generelle ledighed har været faldende siden juli 2012. I maj 2014 var der dog en svag stigning i antallet af ledige, men ledighedsprocenten er uændret 5,0 pct. På FTF-området er faldet i ledighed indtrådt senere og har en svagere karakter. Ledigheden på FTF-området er 2,8 pct. i maj 2014. Det svarer til 9.950 fuldtidsledige.

Ledige med en videregående uddannelse har størst risiko for langtidsledighed

Det er en myte, at ufaglærte og faglærte har en højere risiko for langtidsledighed. Det viser en ny analyse fra FTF. Næsten hver tredje med en videregående uddannelse bliver langtidsledige. Blandt ufaglærte og faglærte gælder det for mere end hver fjerde.Emneord