FTF: Midlertidige løsninger på dagpengeområdet er nødvendige

Dagpengeproblemet kan ikke udskydes til politisk behandling af anbefalinger fra dagpengekommission i 2016. Finansloven for 2015 bør derfor iværksætte foranstaltninger i 2015, der midlertidigt indfører et lavere genoptjeningskrav og som sikrer forsørgelse, bedre økonomi, stærkere indsats for ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet.


FTF: Regeringen har råd til at hjælpe arbejdsløse

Positivt at regeringen i sit finanslovsudspil afsætter godt 1,5 mia. kr. til forbedring af velfærden. Dermed har regeringen også råd til at hjælpe arbejdsløse bedre, mener FTF.

Ledige, der er faldet ud, skal have bedre muligheder

Ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, skal kunne arbejde mere uden at få reduceret ydelsen, og arbejdsmarkedsydelsen skal forlænges til efter dagpengekommissionen, mener FTF.

Vigtigt med hurtig løsning for arbejdsløse

Hurtige løsninger for de arbejdsløse er vigtigere end at slås om, hvorvidt løsningerne skal være permanente, mener FTF. Hovedorganisationen står dog fast på kravet om permanent forbedring af dagpengesystemet, men det kan vente på dagpengekommissionen.Emneord