Danmark vil blive et rigere land, hvis vi arbejder mere sammen

Offentlig-privat samarbejde (OPS) befinder sig lige nu i et sort hul, hvor gode idéer, erfaringer, viden om effekt og eksportmuligheder forsvinder. Tiden er inde til at sætte mere skub i samarbejdet, skriver Jens Klarskov (Dansk Erhverv) og jeg i et indlæg i...

Kontanthjælpsloft sparker til dem, der allerede ligger ned

Borgerlige debattører og politikere fremfører igen og igen det synspunkt, at vi skal have lavere lønninger og ydelser til dem, der har mindst, men det undergraver vores samfund på den lange bane. Det skriver jeg i Ræson i dag.

Revalidering bringer folk i arbejde

Regeringen foreslår i sin 2025-planen at afskaffe revalidering og begrunder forslaget med, at personer med nedsat arbejdsevne kan modtage den samme indsats i bl. a. ressourceforløb. Men forslaget er ineffektivt, mener FTF. Revalidering er langt bedre end...

Friere, rigere og mere trygt?

Regeringsgrundlaget lægger op til en særdeles stram styring af den offentlige velfærd. Konsekvensen er reelt besparelser. Samtidig planlægges der stadig med skattelettelser i både top og bund selvom nye væksttal har vist, at reformbehovet er aftaget. FTF hilser...