Lønmodtagerne: Stop forskelsbehandling af arbejdsløse

Langt flere arbejdsløse bør have ret til jobrettet uddannelse for at få de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Det foreslår FTF og LO, og danskerne bakker forslaget op. Det giver ikke mening, at store grupper af arbejdsløse i dag ikke har den ret.


Private virksomheder rammes af besparelser i det offentlige

Det skader væksten og betyder færre job i både den offentlige og private sektor, når kommuner underforbruger. Hvis kommunerne havde brugt alle penge på budgettet fra 2011-2014, kunne der være blevet skabt op til 6.000 ekstra private job. Lad kommunerne bruge deres...