EU-parlamentet stemmer om TTIP-anbefalinger

EU-parlamentarikerne stemmer i dag om deres seneste anbefalinger til Kommissionens forhandlinger med USA om frihandelsaftalen TTIP. Heriblandt også det meget omtalte ISDS-system.

Jobbonus til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Regeringen foreslår skattefri jobbonus til langtidsledige kontantjælpsmodtagere, der kommer i arbejde. FTF bakker op om forslaget, men mener at jobbonussen bør suppleres med bl.a. opkvalificering.

Uddannelse og a-kasser i front

LO og FTF’s bemærkninger til udkast til bekendtgørelser og vejledninger som udmønter beskæftigelsesreformen

LO og FTF roser regeringens vækstplan

Vi skal fastholde fokus på vækst og jobskabelse for at komme helt ud af krisen, lyder det fra LO og FTF, der roser regeringens vækstplan.

LO og FTF: Store virksomheder bør screenes for praktikpladser

Danmark kan afhjælpe en stor del af erhvervsuddannelsernes mangel på praktikpladser, hvis vi screener store virksomheder for deres potentiale. Sådan lyder meldingen fra LO og FTF. De to organisationer foreslår derfor en forsøgsordning med screening af store danske...