FTF: Brug hver en krone på at skabe job

Arbejdsløse har først og fremmest brug for et job. Derfor må regeringen sikre, at hele det offentlige budget bliver brugt, mener FTF. Alene i 2013 kostede underforbruget i det offentlige mere end 15.000 job. FTF roser, at finansloven sikrer midlertidig hjælp til arbejdsløse og styrker den danske aftalemodel.


FTF: Hvorfor forskelsbehandler beskæftigelsesreformen ledige med samme uddannelse?

Datamatikere, finansøkonom eller andre med en kort videregående uddannelse (KVU) har ikke nødvendigvis de samme rettigheder som deres fagfæller, hvis de er så uheldige at blive arbejdsløse. Beskæftigelsesreformen giver arbejdsløse KVU’ere ret til jobrettet uddannelse – men ikke hvis de har en gymnasial baggrund. Den forskelsbehandling giver ingen mening, skriver jeg i et indlæg på Altinget...

Beskæftigelsesreform forskelsbehandler ledige med samme uddannelse

FTF peger på et åbenlyst hul i beskæftigelsesreformen: Arbejdsløse med en kort videregående uddannelse har kun ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis de oprindeligt har en erhvervsfaglig baggrund. Deres fagfæller med nøjagtig samme uddannelse - men som kom ind på uddannelsen med en gymnasiebaggrund - har ikke ret til uddannelsestilbuddet, der skal bringe de arbejdsløse tættere på...

Flere skal ha’ job i socialøkonomiske virksomheder

Det bør både være lettere at etablere socialøkonomiske virksomheder og at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne i virksomhederne. Det mener LO og FTF, der har en række konkrete forslag på området, bl.a. bedre muligheder for socialøkonomiske virksomheder til at låne penge til opstart.Emneord