FTF roser Koch-udvalgets forslag til et nyt integrationsprogram

Carsten Koch-udvalget har i dag offentliggjort sine anbefalinger til et nyt integrationsprogram. Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, kalder anbefalingerne stærke og tiltrængte, og roser udvalgets fokus på tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet, danskuddannelse på arbejdspladsen og en grundig og tidlig kompetenceafklaring af de nyankomne flygtninge.


Ros til fagforeningers indsats for arbejdsløse dimittender

Ros til fagforeningers indsats for arbejdsløse dimittender

Rambøll fremhæver i en evaluering af trainee-ordningen, at især kombinationen af faglige organisationers professionsviden og a-kassernes viden om den enkelte ledige på FTF-området har ført til målrettede kursus- og praktikforløb. Succesen har resulteret i, at ordningen fortsætter de næste to år.

FTF: Brug hver en krone på at skabe job

Arbejdsløse har først og fremmest brug for et job. Derfor må regeringen sikre, at hele det offentlige budget bliver brugt, mener FTF. Alene i 2013 kostede underforbruget i det offentlige mere end 15.000 job. FTF roser, at finansloven sikrer midlertidig hjælp til arbejdsløse og styrker den danske aftalemodel.

FTF: Hvorfor forskelsbehandler beskæftigelsesreformen ledige med samme uddannelse?

Datamatikere, finansøkonom eller andre med en kort videregående uddannelse (KVU) har ikke nødvendigvis de samme rettigheder som deres fagfæller, hvis de er så uheldige at blive arbejdsløse. Beskæftigelsesreformen giver arbejdsløse KVU’ere ret til jobrettet uddannelse – men ikke hvis de har en gymnasial baggrund. Den forskelsbehandling giver ingen mening, skriver jeg i et indlæg på Altinget...Emneord