Nyt udspil: Drop overflødige samtaler og skab målrettet jobindsats

Gør a-kassen til anker i de første seks måneders ledighed og drop overflødige samtaler. Det er et af en række konkrete forslag, som FTF har sendt til beskæftigelsesministeren op til regeringens nye beskæftigelsesudspil. Forslagene skal sikre en mere meningsfuld indsats...

Regeringens forslag til flere år på arbejdsmarkedet er utilstrækkelige

Der er gode og mindre gode forslag i regeringens buket, der skal understøtte et længere arbejdsliv. Samspilsproblemerne mellem arbejdsmarkedspension og folkepension løses kun i begrænset omfang. Samlet set er forslagene utilstrækkelige til at understøtte et længere...

FTF: 11 forslag til bedre vilkår for et længere arbejdsliv

Rammerne på arbejdsmarkedet og lovgivningen skal forbedres, så seniorer kan blive flere år i job. FTF foreslår ny lovgivning om beskatning, arbejdsmiljø, beskæftigelsesindsats, seniorfleksjobs, seniorførtidspension og sygedagpenge for at fastholde seniorerne i job.