Uddannelse og a-kasser i front

LO og FTF’s bemærkninger til udkast til bekendtgørelser og vejledninger som udmønter beskæftigelsesreformen

LO og FTF roser regeringens vækstplan

Vi skal fastholde fokus på vækst og jobskabelse for at komme helt ud af krisen, lyder det fra LO og FTF, der roser regeringens vækstplan.

LO og FTF: Store virksomheder bør screenes for praktikpladser

Danmark kan afhjælpe en stor del af erhvervsuddannelsernes mangel på praktikpladser, hvis vi screener store virksomheder for deres potentiale. Sådan lyder meldingen fra LO og FTF. De to organisationer foreslår derfor en forsøgsordning med screening af store danske...

LO og FTF foreslår investeringer i job og vækst

LO og FTF foreslår den kommende regering at lægge ud med en jobrettet investeringsplan. Planen skal, inden for den økonomiske ramme, skabe nye job via fx renovering af bygninger og boliger, så de bliver mere energivenlige, der skal investeres i offentlig transport, og...

Jobrettet uddannelse kan hjælpe flere i arbejde

Arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse har samme risiko som faglærte og ufaglærte for at blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Derfor foreslår LO og FTF, at ordningen med jobrettet uddannelse udbredes til en større gruppe af arbejdsløse.