Trepart skal sikre balanceret løsning med flygtninge på arbejdsmarkedet

Kommissoriet for de kommende trepartsforhandlinger byder som ventet på forhandlinger om at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. FTF er klar til at finde balancerede løsninger, der skaber værdi for samfundet, og samtidig tager lønmodtagernes bekymring for egne job...

God start på trepartsforhandlinger

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet var hovedtemaet på første trepartsmøde. FTF: Lad os afklare flygtninges kompetencer i asylperioden.

Lønmodtagere: Flygtninge i job gavner integrationen

Et stort flertal af lønmodtagerne mener, at det vil være nemmere for flygtninge at blive integreret, hvis de hurtigt kommer i arbejde. Ekspert efterlyser mere tværfaglig og intensiv indsats i kommunerne. FTF: Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar.

Lønmodtagere: Der er opgaver til flygtninge hos os

Der er arbejdsopgaver på mit job, som en flygtning kan udføre, siger lønmodtagerne i ny undersøgelse. Men hver tredje frygter, at flygtninge erstatter nuværende ansatte. Vigtigt at en løsning for flygtninge ikke fortrænger ordinært ansatte, fastslår FTF.

Integration er en fælles opgave

Finansministeren bør snarest få indkaldt kommunerne til de forhandlinger - også om økonomi - som han lovede i september, så kommunerne får mulighed for at varetage deres integrationsindsats, uden at det går ud over velfærden.

Arbejdsgiverne må tage et større ansvar for flygtninge

Flere virksomheder må tage et samfundsmæssigt medansvar og ansætte flygtninge. Vilkårene skal være bedre, kommunerne skal være mere opsøgende, men først og sidst er det arbejdsgivernes ansvar med deres mulighed for at ansætte; lønmodtagerne kan ikke ansætte sig selv....