Trainee gav efterspurgte kompetencer

Ina Meyerdierks havde svært ved at finde et arbejde, da hun som nyuddannet ergoterapeut kom tilbage efter barsel. Gennem FTF’s traineekursus fik hun praktik og blev opkvalificeret - og er nu fastansat i Lejre Kommune.

Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads

FTF har modtaget bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet - Forsøg med opfølgningssamtale på sygemeldtes arbejdsplads (Sammen om fastholdelse), hvor der bliver igangsat forsøg med, at den første sygedagpengeopfølgningssamtale...

Nye jobtyper stiller nye krav til fagbevægelsen

Vi skal i fagbevægelsen understøtte og tilbyde nye løsninger og vejledning til det stigende antal personer i nye jobtyper. Vi skal have svar til de mennesker, der tilknyttet arbejdsmarkedet i nye ansættelsesformer. Det skriver jeg på Altinget.dk i dag.

Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde

Aftalen udvider muligheden for at ledige dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt arbejde i frivillige organisationer uden fradrag i dagpenge og efterløn. Aftalen tager mere hensyn til behovet for frivillig arbejdskraft i frivillige organisationer...