Aktuel mangel på FTF’ere og ledige i arbejdskraftreserven

Der er en aktuel mangel på 13 FTF-stillingsbetegnelser samtidig med, at der er ledige i arbejdskraftreserven. Derudover er der en enkelt stillingsbetegnelse med paradoksproblemer, samt to stillingsbetegnelser hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

FTF: Tiltrængt med rettigheder for syge borgere

Den nye initiativpakke, der skal forbedre ressourceforløb for syge borgere, er et skridt i den rigtige retning, mener FTF. Pakken gør op med, at borgere kan sendes i absurde arbejdsprøvninger på trods af et dårligt helbred. Godt - men langt fra tilstrækkeligt, mener...

Dansk fagbevægelse støtter fair fri bevægelighed

En lang række ledere fra europæisk fagbevægelse er i disse dage samlet på Malta, der for tiden har EU-formandskabet. Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og vicepræsident i EFS (Europæisk Faglig Sammenslutning) vil sammen med sine faglige kolleger i EFS’...

Forslag til justering af ressourceforløb

Jobeffekten af ressourceforløb skal være bedre og flere skal hurtigere og mere direkte have tilkendt førtidspension. FTF foreslår en række justeringer og forbedringer af ressourceforløb som beskæftigelsesindsats.

Trainee – en vej til job for nyuddannede ledige

FTF’s medlemsorganisationer og a-kasser skal de næste to år sørge for, at mindst 1000 ledige dimittender gennemfører et traineeforløb. I en ny serie, der løber hen over året, viser vi en række konkrete traineehistorier fra forskellige fagområder.

EU-domstolen: Ok at afskedige medarbejdere, der bærer religiøse symboler

EU-domstolen kom i dag med afgørelser i to domme, om kvinder, som ønskede at bære tørklæde på deres arbejdspladser. Domstolen slår fast, at er der en bred personalepolitik på området, så er det i orden at afvise tørklæder og andre religiøse beklædninger. Men samtidig...