Mindre job skal kunne betale sig for arbejdsløse

Et job på fx nogle timer om ugen skal gøre økonomisk forskel for arbejdsløse uden ret til dagpenge. De skal kunne tjene op til dagpengeniveauet uden at blive modregnet, som det sker i dag, foreslår FTF. Målet er at knytte de dagpengeløse tættere til arbejdsmarkedet og forbedre deres trængte økonomi.


Samtaler gavner også dem på arbejdsmarkedsydelse

Det mildt sagt underligt, at arbejdsløse, som får arbejdsmarkedsydelse, er overladt til sig selv uden ret eller pligt til samtaler med jobcentret. Det skriver jeg i et læserbrev i Berlingske Tidende i dag.

Forslag om indtægt uden modregning for personer på ar-bejdsmarkeds- eller uddannelsesydelse

Forslag om indtægt uden modregning for personer på ar-bejdsmarkeds- eller uddannelsesydelse

FTF forslår, at der gives mulighed for arbejdsindtægt op til dagpengeniveauet uden modregning for personer, der modtager særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarksydelse.

Bedre hjælp til arbejdsløse, der er langt fra arbejdsmarkedet

De ikke-arbejdsmarkedsparate ledige skal have bedre hjælp, mener LO og FTF, der vil have mere revalidering, flere fleksjob og bedre samarbejde mellem de offentlige instanser. LO og FTF har sendt en række forslag til Carsten Koch-udvalget, der er gået i gang med anden del af sit arbejde.Emneord