Undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø

FTF gennemførte i 2011-2012 for fjerde gang en stor undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 24.000 tilfældigt udvalgte medlemmer af 21 FTF medlemsorganisationer.

Svarprocenten er 65 procent.

Lignende undersøgelser er gennemført i 1993, 2001 og 2006. Undersøgelsen giver en omfattende beskrivelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø på blandt andet følgende dimensioner:

  • Krav i arbejdet
  • Arbejdets organisering og indhold
  • Samarbejde og ledelse
  • Tilfredshed og utryghed i arbejdet
  • Samspillet mellem arbejdsliv og privatliv 
  • Helbred og trivsel
  • Sygefravær og sygenærvær 

De forskellige aspekter i arbejdsmiljøet afdækkes gennem deltagernes besvarelse af en række spørgsmål og skalaer som måler det psykosociale arbejdsmiljø. Skalaerne er udviklet og afprøvet i en række undersøgelser af psykisk arbejdsmiljø gennemført af de nordiske arbejdsmiljøinstitutter. De er bredt anerkendt og anvendt i arbejdsmiljøforskning og -undersøgelser i en lang række lande.

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort i fire rapporter:

Psykisk arbejdsmiljø og helbred - Undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 (maj 2012)

Jobusikkerhed i en krisetid - Undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 (september 2012)

Vold, mobning og chikane - Undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 (oktober 2012)

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet - Undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 (december 2012)