> Seneste om psykisk arbejdsmiljø

10.03.17 | TR-info

Video: Sådan sætter I rammer for grænseløst arbejde

Arbejdet breder sig ind i privatlivet. Du og kollegerne arbejder måske videre i fritiden, fordi der ikke er tid til at løse opgaverne inden for arbejdstiden. Bekymringer for, om opgaverne er løst forsvarligt, fylder i privatlivet. I en ny guide kan du hente inspiration...

14.06.16 | TR-info

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Kender du en arbejdsplads, der fortjener anerkendelse for indsatsen for et bedre arbejdsmiljø? Er det måske din? Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen ’16, og nu er der mulighed for at indstille.

01.06.16 | TR-info

Hold dig opdateret på ny kommunal videnscentral

Viden på Tværs er navnet på KL og Forhandlingsfælleskabets nye fælles hjemmeside. Få nyheder, tips og værktøjer på vigtige kommunale områder som blandt andet ældre, sundhed, beskæftigelse og arbejdsmiljø.

04.01.16 | TR-info

Arbejdsgivere skal beskytte ansatte mod vold i fritiden

Den 1. januar trådte nye regler om vold efter arbejdstid i kraft. Arbejdsgivere skal fra nu af forebygge vold og trusler mod ansatte uden for arbejdstiden med blandt andet retningslinjer og vejledning.

12.05.15 | TR-info

Hjælp din leder til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø

Mange ledere har svært ved at få tid til at prioritere det psykiske arbejdsmiljø i en hektisk hverdag. FTF’s nye kursus giver din leder værktøjerne til at tage hånd om udfordringer i dagligdagen og følge op på f.eks. APV.

07.10.14 | TR-info

Hvordan påvirker resultatmål det psykiske arbejdsmiljø?

Resultatmål påvirker det psykiske arbejdsmiljø vidt forskelligt. Nogle faggrupper motiveres, mens andre oplever det som et indgreb i selvbestemmelsen. Ny bog kan klæde dig som tillidsrepræsentant bedre på om sammenhængen mellem resultatmål og stress.

14.08.14 | TR-info

Sådan måler du den sociale kapital på arbejdspladsen

Nyt spørgeskema kan måle kvaliteten af de sociale relationer på arbejdspladsen – kaldet social kapital. Skemaet er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kan bruges til at målrette arbejdet med social kapital.

09.07.14 | TR-info

Har din arbejdsplads fortjent ArbejdsmiljøPrisen 2014?

I efteråret uddeler Arbejdsmiljørådet fire priser til arbejdspladser, der har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet. Hvis det er din arbejdsplads, kan du indstille den fra nu og frem til 19. september.

18.06.14 | TR-info

Deltag i international kampagne mod stress

Vær med, når det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i år sætter fokus på forebyggelse af stress. Som tillidsrepræsentant kan du bruge anledningen til at kortlægge den psykiske trivsel på arbejdspladsen, sætte ind over for arbejdsrelateret stress, eller du kan indsende...

02.04.14 | TR-info

Sådan sikrer du det psykiske arbejdsmiljø under forandringer

Omstruktureringer og andre forandringer kan gå ud over det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. En ny video fra Arbejdsmiljørådet giver dig inspiration til næste gang, din arbejdsplads står over for store forandringer.