Offentlige og private skal sammen skabe ny vækst

13.01.11
FTF Dokumentation
AF

Den økonomiske krise ser ud til at have nået bunden, men der er stadig udsigt til lavvækst og betydelig ledighed mange år frem. Behovet for at finde nye veje til vækst er derfor meget presserende. 

En oplagt vej at gå er at satse på den dynamiske sammenhæng mellem den offentlige og private sektor, som altid har været et kendetegn for Danmark. Vi skal udnytte, at vi har en effektiv offentlig sektor med masser af kompetente medarbejdere. Udover at skabe gode rammevilkår for erhvervslivet gennem dagpleje, uddannelse, sundhed, beskæftigelsessystem osv., kan offentlige institutioner nemlig også hjælpe væksten på vej på mere direkte vis.

Et eksempel er offentlig-privat innovation (OPI), som er emnet for denne rapport fra COWI. Det er et ret nyt begreb, som der endnu ikke foreligger megen viden om, men som FTF ser store potentialer i. Ideen ved OPI er nemlig, at medarbejdere i offentlige og private virksomheder går sammen om at udvikle nye produkter og løsninger. Rapporten indeholder fem gode eksempler fra bl.a. en fødeafdeling og en daginstitution, hvor man ved at kombinere medarbejdernes faglighed, ekspertise og kommercielle indsigt i de to sektorer har udviklet nye produkter, som både gavner vækst og velfærd.