Målrettet praktik og uddannelse får nyuddannede i job

Bredt samarbejde mellem a-kasser, fagforeninger og arbejdsgivere får nyuddannede i arbejde. Det viser et omfangsrigt FTF-projekt. Erfaringerne bør vække opmærksomhed i Carsten Koch-udvalget og hos beskæftigelsesministeren, mener FTF.

20.12.13
FTF nyhed

Det lyder paradoksalt, men en af de nyuddannedes største barrierer for at komme ind på arbejdsmarkedet er, at de mangler uddannelse. Det forklarer Tina Nør Langager fra Ergoterapeutforeningen. Som trainee-koordinator har hun oplevet, hvordan kurser af få dages varighed ofte kan være det eneste, der står imellem den nyuddannede og ønskejobbet. Det er dog langt fra ligegyldigt, hvilket kursus den ledige får. For at få den ledige i beskæftigelse, skal kurset give den ledige de faglige kompetencer, som arbejdsgiverne på den lediges fagområde efterspørger. En opgave FTF’s trainee-projekt har haft stor succes med at løse.

Erfaringerne med trainee-projektet er særligt aktuelle for medlemmerne af Carsten Koch-udvalget, der efter årsskiftet kommer med anbefalinger til en reform af beskæftigelsespolitikken. Udvalget undersøger bl.a., hvordan arbejdsløse bliver klædt bedre på til at møde arbejdsgivernes specifikke behov, og det er derfor oplagt, at udvalget tænker de gode resultater fra trainee-projektet med ind i anbefalingerne til regeringen, mener FTF.

Tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og fagforening
Som trainee-koordinator har Tina Nør Langager tilrettelagt individuelle kursusforløb for 47 nyuddannede ergoterapeuter og koblet dem sammen med relevante arbejdsgivere. Ud af de 47 er 32 nu færdige med deres trainee-forløb, og bortset fra én i løntilskud og én på barselsorlov er alle hun har hørt fra efterfølgende kommet i fast arbejde. Ifølge Tina Nør Langager skyldes trainee-ordningens store succes i høj grad samspillet mellem fagforeningen, a-kassen, arbejdsgiveren – og selvfølgelig den ledige.

 ”Vores tre regionsformænd kender de arbejdsgivere, der ansætter ergoterapeuter, og de har derfor været rigtig gode til at finde ud af, hvilke kompetencer arbejdsgiverne efterspørger, og som de nyuddannede mangler,” forklarer Tina Nør Langager.

Ergoterapeutforeningens store succes med trainee-ordningen er ikke kommet af sig selv. Alle trainee-forløb har været mere eller mindre skræddersyede til den enkelte ledige og den enkelte arbejdsplads, og det har naturligvis krævet både tid og kræfter.

”Vi har foreslået kurser til den ledige, men det har hele tiden været et samarbejde mellem den ledige, os som fagforening og arbejdsgiveren. I nogle tilfælde har traineen ønsket et bestemt kursus – i andre tilfælde er det arbejdsgiveren, der er kommet med et specifikt ønske” siger Tina Nør Langager.

Uddannelse og praktik går godt i spænd
Tine Saabye er en af dem, der har haft stor gavn af trainee-ordningen. Hun blev uddannet ergoterapeut i januar 2012 og har været i løntilskud to gange inden hun begyndte sit trainee-forløb hos Nyborg Kommune 1. juni i år. Modsat de to foregående løntilskudsjob begyndte hun som trainee først i virksomhedspraktik, hvor hun lærte arbejdspladsen at kende og sammen med ledelsen besluttede sig for, hvilket kursus der ville passe bedst til det efterfølgende løntilskudsjob. Valget faldt på en grunduddannelse for visitatorer og sagsbehandlere, der løb over tre gange tre dage.

”Kurset har passet godt med mit arbejde hos Nyborg Kommune. Der går et par uger mellem hver gang, og i de uger løser jeg så en lille opgave i forhold til arbejdspladsen,” siger Tine Saabye.

Med visitatorkurset i hånden er hun blevet attraktiv arbejdskraft. Så attraktiv at hun efter nytår begynder i et etårigt vikariat som sagsbehandlende ergoterapeut i Nordfyns Kommune. Et arbejde hun sandsynligvis ikke havde fået uden trainee-forløbet.

”Jeg synes, kombinationen af virksomhedspraktik, kursus og løntilskud har fungeret rigtig godt. Det er genialt først at begynde i virksomhedspraktik, hvor man kan se hinanden an, før man fortsætter i løntilskud. At man har tid til at finde ud af, hvor man passer ind og sammen finde det rigtige kursus for en selv og arbejdspladsen, det har været rigtig godt,” siger Tine Saabye.

Væk fra pipfugle-kurserne
FTF's trainee-projekt udspringer af en bevilling på 10 millioner kroner til et forsøg med en ny indsats og nye aktører, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) tog initiativ til kort tid efter, den nye regering var tiltrådt.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, er glad for de gode erfaringer med at inddrage de faglige organisationer og a-kasserne i at hjælpe nyuddannede i arbejde inden for deres fagområde. Hun understreger, at den lediges muligheder for at inddrage sin fagforening i arbejdet med at finde et nyt job ikke er gode nok på nuværende tidspunkt. Der er brug for en meget mere individuel indsats, der sammensætter uddannelses- og praktikforløb ud fra den lediges faglighed og målrettet de kompetencer, som arbejdsgiverne på deres fagområder efterspørger. Og det er fagforeningerne og a-kasserne rigtig gode til, forklarer hun.

”Vi ved, at arbejdsgivere på mange fagområder efterspørger helt konkrete kompetencer og kurser. Skoleledere efterspørger eksempelvis lærere, der har kurser i inklusion på CV’et, ligesom ergoterapeuter med valideringskurser står højt på arbejdsgivernes ønskeseddel,” siger Bente Sorgenfrey.

Erfaringerne fra trainee-projektet understøtter LO og FTF’s fælles udspil til en ny arbejdsmarkedspolitik. Udspillet fremhæver en individuel indsats, en styrket rolle til a-kasserne, mere kontakt til virksomhederne og faglig opkvalificering af de ledige. Alt i alt en arbejdsmarkedspolitik der gør op med de såkaldte pipifugle-kurser, hvor ledige bliver sat til at finde deres indre fugl eller tegne et kort over deres drømme.

”Kurser, hvor ledige skal bygge deres indre totemdyr i legoklodser, er måske billigere, men man får altså mere for pengene i det lange løb ved at give de ledige kurser, der direkte kvalificerer dem til et job inden for deres fag,” siger Bente Sorgenfrey.  

Fakta om FTF's trainee-projekt

  • Forløbene består af et opkvalificerende uddannelsesforløb og et eller to praktiske forløb på en arbejdsplads – eksempelvis løntilskud, jobrotation og/eller virksomhedspraktik
  • Modsat mange andre forløb for foregår et trainee-forløb inden for den lediges fagområde
  • Projektet er målrettet ledige nyuddannede under 30 år
  • 10 faglige organisationer under FTF deltager i projektet
  • Målet er, at 1000 nyuddannede på FTF’s område kommer igennem et trainee-forløb