Ledige pædagoger og lærere afskæres fra jobrettet uddannelse

Rigtig godt at regeringen vil give a-kasser ansvaret for arbejdsløse de første seks måneder, mener FTF. Men rigtig skidt, at arbejdsløse lærere, pædagoger og andre med videregående uddannelser ikke kan få jobrettet uddannelse, der kan få dem hurtigt i job, mener FTF. Ny analyse viser, at ledige med videregående uddannelser er hårdest ramt af langtidsledighed.

30.04.14
FTF nyhed

Regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen er især målrettet ufaglærte og faglærte arbejdsløse. Ufaglærte får bl.a. to års uddannelsesorlov på 80 pct. af dagpengesatsen. Derudover får både ufaglærte og faglærte mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse, mens den nuværende regel om seks ugers selvvalgt uddannelse til alle ledige afskaffes.

Til gengæld vil regeringen ikke give personer med videregående uddannelser ret til jobrettede kurser og relevant efteruddannelse, selvom flere analyser viser, at kurser og uddannelser hjælper alle typer arbejdsløse – også personer med videregående uddannelse. Netop denne gruppe er faktisk oftere ramt af langtidsledighed end ufaglærte, viser en ny analyse, der kan læses her.

Regeringen siger, at de vil satse på uddannelse, men nu straffer man reelt dem, der har fået en uddannelse.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Derfor giver det ikke mening, at regeringens udspil afskærer arbejdsløse pædagoger, lærere m.fl. fra relevante kurser, mener FTF, der repræsenterer 450.000 privat og offentlige ansatte.

”Regeringen siger, at de vil satse på uddannelse, men nu straffer man reelt dem, der har fået en uddannelse. Det klinger derfor hult, når regeringen siger, at den vil behandle arbejdsløse individuelt, når man samtidig tager uddannelsesmuligheden fra pædagogen, bygningskonstruktøren, ergoterapeuten og andre med en videregående uddannelse”, siger formand for FTF Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at når man afskære nogle arbejdsløse fra relevant og jobrettet uddannelse alene fordi de tidligere har taget en videregående uddannelse, forværrer man deres chancer for at komme i job igen. ”Det rammer den enkelte ledige og samfundet, at vi forringer deres jobchancer. Derfor bør alle ledige få tilbudt relevant efter- og videreuddannelse, der er målrettet arbejdsmarkedets behov”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Ifølge udspillet fra regeringen vil der lokalt i jobcentrene være et beskedent beløb til at give nogle jobrettede kurser til arbejdsløse med videregående uddannelser, men den hjælp kan man tidligst få efter seks måneders arbejdsløshed. Ifølge FTF er det alt for lidt og for sent: ”Det er absurd, at man først skal holdes seks måneder væk fra arbejdsmarkedet, hvis man kunne komme i job med det samme ved at få et bestemt kort kursus. Jeg fatter ikke regeringen på den punkt”, siger Bente Sorgenfrey.

Væk med masseaktivering
Regeringen vil med sit reformudspil fjerne kontrol og bureaukrati fra indsatsen og stoppe nyttesløs aktivering.
”Det er fremragende og hårdt tiltrængt. I dag er der alt for meget nytteløs masseaktivering. Samtidig er det klogt af regeringen, at den vil give a-kasserne ansvar for indsatsen for dagpengemodtagere de første seks måneder. Det er også positivt, at regeringen samtidig tager klar afstand fra besparelser på indsatsen, som Venstre ønsker det”, siger Bente Sorgenfrey.

DOKUMENTATION: UDDANNELSE HJÆLPER ALLE I JOB

At uddannelse hjælper alle typer ledige i job underbygges af en ny effektanalyse af FTF’s netop afsluttede trainee-projekt, som Mette Frederiksens Beskæftigelsesministerium har betalt. 

Læs analysen her.

Analysen viser, at kurser, coachingforløb og praktik målrettet branchens behov netop kan være helt afgørende for at hjælpe ledige dimittender med en mellemlang uddannelse i arbejde: Blandt grupper som konstruktører, fysio- og ergoterapeuter samt sygeplejersker er det syv ud af 10, der har deltaget, er kommet i job umiddelbart efter forløbet, viser analysen.

I en beskæftigelsesreform bør regeringen prioritere målrettet uddannelse til bl.a. nyuddannede. Selvom de har bestået en videregående uddannelse, kan de netop have brug for et uddannelsestilbud, som kan være adgangen til et job, viser resultaterne.

Trainee-projektets store succes skyldes i høj grad fagforeningernes og a-kassernes store arbejde med at koble arbejdspladsernes aktuelle og konkrete behov med skræddersyede praktik- og uddannelsesforløb til de ledige dimittender. En opgave grunduddannelserne kan have svært ved at løfte.