Temamøde: Integration i praksis

Forårets trepartsaftale skal få flere flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. De faglige organisationer har et medansvar for, at det lykkes, men hvordan kan medarbejderne bedst bidrage til integration i praksis? Hør bl.a. om de svenske erfaringer og de bedste danske...

Unge udvikler den danske model version 2.0

Fagbevægelsen skal møde de unge dér, hvor de er. 40 unge gav deres bud på fagbevægelsens fremtid til Finansforbundets innovationsweekend. De vil have udvikling i arbejdet – ikke stilstand.

Dyrt for samfundet at afskaffe revalidering

Regeringen vil fjerne revalidering for folk med nedsat arbejdsevne. Men ordningen får næsten 60 procent af revalidenderne ud af langvarig offentlig forsørgelse, viser helt nye tal fra FTF. Ordningen er dermed langt mere effektiv end de ressourceforløb, som regeringen...

A-kasser formidler medlemmer i arbejde

De fire a-kasser på FTF-området giver økonomisk forsikring til medlemmerne og har gennem deres særlige kendskab til medlemmernes fag og brancher også succes med at formidle jobs. Ny folder fra FTF giver et overblik over a-kassernes jobformidling.

Det vil Kommissionen (ikke) lave næste år

I går præsenterede næstformand Frans Timmermans Kommissionens arbejdsprogram for næste år. Blandt de centrale punkter af faglige interesse er søjlen for sociale rettigheder, nye initiativer i forhold til opkvalificering, tiltag på ligestillingsområdet, en mulig...

Ph.d.-studerende bør beholde dagpengeret

FTF tilslutter sig forenkling vedr. satsskifte for unge, der fylder 25 år men afviser, at ph.d.-studerende skal miste ret til dagpenge ifm. færdiggørelse af afhandling. I stedet må der lægges en plan for, hvordan Ph.d.-studerende kan færdiggøre afhandlingen i...

TTIP: fremdrift i forhandlingerne men ingen tiltro til aftale i år

Den 15. forhandlingsrunde om TTIP, den mulige handelsaftale mellem EU og USA, er netop afsluttet. Den bød på fremdrift på en række punkter inden for især de afsnit af handelsaftalen, som skal gøre handelsreguleringen på en række områder mellem USA og EU mere smidig....

2025-plan: Reform af boligbeskatning

Regeringen har fremlagt forslag til en ny boligbeskatning. Forslagene sænker skattesatserne på både grundskyld og ejendomsværdiskatten og giver skatterabat for nuværende boligejere. Der indføres en type skattestop, der omfatter beskatningen af bolig og arbejdsindkomst,...

Temamøde: Integration i praksis

Forårets trepartsaftale skal få flere flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. De faglige organisationer har et medansvar for, at det lykkes, men hvordan kan medarbejderne bedst bidrage til integration i praksis? Hør bl.a. om de svenske erfaringer og de bedste danske...

Unge udvikler den danske model version 2.0

Fagbevægelsen skal møde de unge dér, hvor de er. 40 unge gav deres bud på fagbevægelsens fremtid til Finansforbundets innovationsweekend. De vil have udvikling i arbejdet – ikke stilstand.

Dyrt for samfundet at afskaffe revalidering

Regeringen vil fjerne revalidering for folk med nedsat arbejdsevne. Men ordningen får næsten 60 procent af revalidenderne ud af langvarig offentlig forsørgelse, viser helt nye tal fra FTF. Ordningen er dermed langt mere effektiv end de ressourceforløb, som regeringen...

A-kasser formidler medlemmer i arbejde

De fire a-kasser på FTF-området giver økonomisk forsikring til medlemmerne og har gennem deres særlige kendskab til medlemmernes fag og brancher også succes med at formidle jobs. Ny folder fra FTF giver et overblik over a-kassernes jobformidling.


Det vil Kommissionen (ikke) lave næste år

I går præsenterede næstformand Frans Timmermans Kommissionens arbejdsprogram for næste år. Blandt de centrale punkter af faglige interesse er søjlen for sociale rettigheder, nye initiativer i forhold til opkvalificering, tiltag på ligestillingsområdet, en mulig...

Ph.d.-studerende bør beholde dagpengeret

FTF tilslutter sig forenkling vedr. satsskifte for unge, der fylder 25 år men afviser, at ph.d.-studerende skal miste ret til dagpenge ifm. færdiggørelse af afhandling. I stedet må der lægges en plan for, hvordan Ph.d.-studerende kan færdiggøre afhandlingen i...

TTIP: fremdrift i forhandlingerne men ingen tiltro til aftale i år

Den 15. forhandlingsrunde om TTIP, den mulige handelsaftale mellem EU og USA, er netop afsluttet. Den bød på fremdrift på en række punkter inden for især de afsnit af handelsaftalen, som skal gøre handelsreguleringen på en række områder mellem USA og EU mere smidig....

2025-plan: Reform af boligbeskatning

Regeringen har fremlagt forslag til en ny boligbeskatning. Forslagene sænker skattesatserne på både grundskyld og ejendomsværdiskatten og giver skatterabat for nuværende boligejere. Der indføres en type skattestop, der omfatter beskatningen af bolig og arbejdsindkomst,...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger