FTF: Gode tiltag i ny aftale om forebyggelse

FTF roser ny aftale, der sikrer i alt 135 millioner kroner de næste fire år til at forbedre arbejdsmiljøet med særligt fokus på forebyggelse af vold, arbejdsulykker og nedslidning på jobbet.

Danske mænd får for lidt i arbejdsskadeerstatning

Danske mænd har i årevis fået for lidt i erstatning ved arbejdsskadesager. FTF har rejst sagen overfor beskæftigelsesministeren, og derfor ændrer Arbejdsskadestyrelsen nu reglerne. FTF forventer, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager de erstatningssager, hvor mænd har fået for lidt i erstatning. Forskelsbehandling på baggrund af køn i arbejdsskadesager er ifølge EU-domstolen ulovligt.

Alvorlig kritik af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet kritiseres af Rigsrevisionen for ikke at have fulgt op på, om tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø er baseret på et relevant og tidssvarende grundlag. FTF opfordrer til en styrket indsats og et serviceeftersyn af tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø.

Stærkt samarbejde om modernisering af den offentlige sektor

Økonomi- og Indenrigsministeren mødtes i dag med parterne på det offentlige arbejdsmarked for at drøfte tillidsreform. Parterne gav hinanden håndslag på at fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde på alle niveauer. FTF glæder sig over politikernes forsatte opbakning til en tillidsreform.

OK15: Regionalt ansatte i mål med ny aftale

De ansatte i regionerne har udsigt til generelle lønstigninger på 5,39 procent over de næste tre år. Overenskomstforliget svarer i hovedtræk til det kommunale forlig.

Sammen styrker vi den nordiske model

Opbakningen til den nordiske aftalemodel på arbejdsmarkedet var stor blandt politikere og deltagere på konference. Bente Sorgenfrey er ny ambassadør for nordisk samarbejde på vegne af det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.


FTF Vidensbank

Den stille reform med store konsekvenser

Indførelsen af et refusionssystem med gradvis nedtrapning af refusionssatserne kan tilskynde kommunerne til en tidlig og bedre indsats. Men der er også risiko for, at reformen vil betyde en stigning i antallet af borgere, som står uden forsørgelse eller nedvisiteres til lavere ydelse. FTF er også bekymret for om kommunerne vil nedprioritere de langvarige indsatser for de mest udsatte borgere.

FTF-ledigheden – december 2014

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger


Lederinfo

Svendborg giver lederne ansvar for økonomi og prioriteringer

Svendborg Kommune viser tillid ved at lade lokale ledere overtage en stor del af fordelingen af ressourcerne på daginstitutionsområdet. Resultatet er mindre kassetænkning, mere fleksibilitet og bedre beslutninger til gavn for børnene.

Emneord