Penge til forskning fordeles ekstremt skævt

I regeringens finanslovforslag står universiteterne til at få 26 gange så mange støttekroner til forskning og videnudvikling som de korte og mellemlange videregående uddannelser tilsammen – selv om de to sidstnævnte uddanner flere. Den ekstremt skæve fordeling må rettes op, mener FTF.

FTF: Regeringen har råd til at hjælpe arbejdsløse

Positivt at regeringen i sit finanslovsudspil afsætter godt 1,5 mia. kr. til forbedring af velfærden. Dermed har regeringen også råd til at hjælpe arbejdsløse bedre, mener FTF.

Udvalg overser de jobrettede videregående uddannelser

Der er behov for, at få flere unge til at vælge en jobrettet videregående uddannelse målrettet den private sektor frem for en akademisk universitetsuddannelse. Regeringens Kvalitetsudvalg fokuserer alt for ensidigt på universiteterne. Lad os i stedet skabe nye, attraktive uddannelser målrettet det private på erhvervsakademier og professionshøjskolerne, der allerede i dag har succes, mener FTF.

Ledige, der er faldet ud, skal have bedre muligheder

Ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet, skal kunne arbejde mere uden at få reduceret ydelsen, og arbejdsmarkedsydelsen skal forlænges til efter dagpengekommissionen, mener FTF.

Ansatte skal beskyttes bedre mod vold efter arbejdstid

Arbejdsgiveres ansvar for ansatte, der udsættes for vold på jobbet, skal udvides til også at omfatte vold uden for arbejdstiden, foreslår regeringen. Meget positivt, mener FTF, der længe har arbejdet for bedre beskyttelse af ansatte mod arbejdsrelateret vold.

Nyt stort forskningsprojekt skal lære ledere at motivere

Et forskerhold fra KORA og fem af landets universiteter skal via et storstilet videnskabeligt eksperiment måle effekterne af tre af de mest anerkendte ledelsesstrategier. 700 ledere fra grundskoler, banker, dagsinstitutioner, gymnasier og SKAT deltager i eksperimentet, der for alvor begynder på mandag.


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Emneord