72 pct. af vælgerne: Ansæt flere i SKAT

Flere ansatte i SKAT vil tilføre statskassen milliarder af kroner ved bl.a. at inddrive nogle af de ca. 87 mia. kr., som virksomheder og borgere skylder det offentlige. Det siger både repræsentanter for de ansatte i SKAT og en af Danmarks førende skatteeksperter. De...

FTF og LO ønsker god valgkamp

Valget er udskrevet. Med en lille video minder FTF og LO på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere politikerne om 22 konkrete forslag til en kommende regering.

Venstre vil mindske det kommunale underforbrug

Underforbruget i kommunerne skal reduceres, mener Venstres næstformand Kristian Jensen, der vil i dialog med kommunerne om hvordan. Han afviser ikke at en mere fleksibel model, hvor midler kan overføres fra et budgetår til det næste, kan være løsningen.

DØR: Kommuner skal kunne bruge deres penge året efter

Det Økonomiske Råd anbefaler, at kommunerne får mulighed for at overføre rest-midler til året efter – for at stoppe det underforbrug på 18 mia. over fire år, der har skåret i borgernes velfærd og bidraget til et fald på 30.000 offentlige job. Det er en god ide, mener...

Kan de høre dig i Bruxelles, når du skriger?

Det var med bekymring, vi hørte rygter om, at Kommissionen ville fremlægge en bestemmelse om, at aftaler indgået mellem parterne skal underlægges en offentlig høringsprocedure. Det ville anfægte arbejdsmarkedets parters autonomi, og både vi i fagbevægelsen og...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Præstationsledelse i en krisetid

FTF Vidensbank

Uddannelse og a-kasser i front

LO og FTF’s bemærkninger til udkast til bekendtgørelser og vejledninger som udmønter beskæftigelsesreformen