FN-organisation: Dansk regering skal respektere frie forhandlinger

Ny afgørelse fra FN-organisationen ILO fastslår, at regeringen burde have inddraget Danmarks Lærerforening i forberedelsen af det lovindgreb, som afbrød lockouten af skolelærerne i foråret 2013. Kun arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen blev hørt, og det er beklageligt, fastslår ILO, der forventer at regering og arbejdsgivere ændrer praksis ved fremtidige overenskomstforhandlinger. En meget...

<span class="sectioncolor">Bentes Blog:</span> Viden skal bruges i praksis

Bentes Blog: Viden skal bruges i praksis

Viden skal bruges i praksis – mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling, tak! Der mangler især ny forskning og viden på lærer- og pædagoguddannelserne samt skoler og institutioner.

Fagligt aktive til politikere: Samfundets DNA er truet

Politikere, fagligt aktive tillidsfolk, fagforeningsledere og en enkelt arbejdsgiver tørnede sammen i en livlig debat, om konkurrencestaten truer velfærdssamfundet og skaber stress, dårlig kvalitet og forringer arbejdsmiljøet. Samfundets DNA er truet, hvis I ikke ændrer kurs, lyder advarslen til politikkerne fra fagligt aktive pædagoger, bankfolk og sygeplejersker.

Lavt privat forbrug svækker EU-vækstpakke

Højst usikkert, om EU’s store investeringsplan vil lokke private investorer til i det forventede omfang. Derudover betyder arbejdsløshed og krise, at virksomheder reelt mangler et marked. EU-landene har brug for offentlige investeringer, men har også brug for at borgerne har tillid til økonomien gennem ordentlige lønninger og sikre job, mener FTF.

Nye tal: Stigende løn i den private sektor

Danmarks Statistiks nye tal for den private sektor viser en lille stigning i lønstigningstakten i 3. kvartal 2014. For den offentlige sektor nåede DST frem til et fald i lønudviklingen. Mest bemærkelsesværdig er en halvering af stigningstakten indenfor statens område.

FTF: Skab kvalitet ved at styrke de jobrettede uddannelser

Kvalitetsudvalget vil have bedre kvalitet og mere job-relevans i de videregående uddannelser. FTF er enig, men det kræver mere forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier og tæt dialog med arbejdsgivere og faglige organisationer.

MED-repræsentanter klar til samarbejde

MED-systemet er fuldt af tillidsvalgte, der spejder efter mere strategisk indflydelse og som er klar til samarbejde med ledelsen. 400 af dem mødtes på FTF’s, OAO’s og FOA’s MED-konference i sidste uge. De vendte hjem med konkrete værktøjer til at bruge i hverdagen.

FTF Vidensbank

Modsatrettet lønudvikling

Danmarks Statistik har nu offentliggjort tal for den private sektor og nået frem til en lille stigning i lønstigningstakten, nu 1,4 procent mod 1,3 i 2. kvartal 2014. For den offentlige sektor nåede DST frem til et fald i lønudviklingen. Mest bemærkelsesværdig er en halvering af stigningstakten indenfor statens område.

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger


Lederinfo

Ledere kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tvivl om lederrollen, bunker af administration og en konstant strøm af nye opgaver fra forvaltningen og politikerne. Sådan lyder nogle af de største udfordringer for ledere i børnehaver, SFO’er og klubber. Det viser ny kortlægning fra BUPL af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

Emneord