En uddannelse holder ikke til et helt arbejdsliv

Man kan ikke klare et helt arbejdsliv uden efteruddannelse. Det mener ca. 70 procent af lønmodtagerne ifølge nye tal fra Epinion. Men kun 30 procent er selv blevet opkvalificeret inden for det seneste år. FTF foreslår, at der investeres i fremtidens arbejdskraft.

Danskerne vil styrke SKAT's kontrol

SKAT skal næste år spare igen og står til at miste 392 ansatte i 2017. Politikerne skal styrke SKAT, så der er penge til velfærd, sundhed, børn og ældre, mener stort flertal. Politikerne bør vågne op nu, stoppe nedskæringerne i SKAT og ansætte flere, mener FTF.

FTF indspil til nyt censorsystem på de videregående uddannelser

Censorsystemet skal have en stærkere rolle i kvalitetssikringen af uddannelserne, men det forudsætter en opprioritering af institutionen. FTF foreslår bl.a., at der etableres et ”intro-kursus” for nye censorer og at anvendelsen af censorrapporten bliver et...

Når chefen leder på distancen

Den virtuelle arbejdsplads, hvor lederen og medarbejder sidder hvert sit sted, bliver fremtidens vilkår på godt og ondt for flere og flere typer medarbejdere. Lederen kan være hundredevis af kilometer borte og må i stigende omfang betjene sig at virtuelle værktøjer som...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger