FTF: Det venter os efter sommerferien

Finanslov, OK15, tillidsreform, dagpengekommission, videregående uddannelser, jobindsats og måske et folketingsvalg. Det er nogle af de store politiske temaer, som FTF her sætter fokus på.

Din ferie er ikke kommet gratis

Vi, der er medlemmer af en OK-fagforening, har i fællesskab kæmpet os til at få ret til ferie med løn. En ret alle danskere første gang fik i 1938. Det er nu 76 år siden, og vi kæmper stadig. Det skriver jeg i dag i Frederiksborg Amts Avis.

Har din arbejdsplads fortjent ArbejdsmiljøPrisen 2014?

I efteråret uddeler Arbejdsmiljørådet fire priser til arbejdspladser, der har gjort en særlig indsats for arbejdsmiljøet. Hvis det er din arbejdsplads, kan du indstille den fra nu og frem til 19. september.

FTF: Godt med bred kommission om dagpenge

Positivt at regeringen nedsætter en dagpengekommission, som skal foreslå et nyt og bedre dagpengesystem, mener FTF. Specielt positivt er det, at kommissionen er bredt sammensat og blandt andet kommer til at omfatte arbejdsmarkedets parter, mener hovedorganisationen.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den forebyggende indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser højere og justér kravene for anerkendelse, mener FTF. Offentligt ansatte er ekstra hårdt ramt,...

Fyret gravid får 425.000 kr.

FTF har på vegne af Dansk Tandplejerforening hentet et helt års løn hjem i godtgørelse til en tandplejer, som blev fyret under graviditet.

FTF: Brug for hurtige og store forandringer i Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen får i en rapport fra Kammeradvokaten stor kritik af deres behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten. FTF er dybt utilfreds med omfanget af fejl, men er glad for, at beskæftigelsesministeren har handlet hurtigt og nu retter op på arbejdsgangene.

Nyt samarbejde om it-overenskomst sikrer medarbejderes vilkår

750 ansatte i it-firmaet CGI har i dag har fået en overenskomst. Det er ellers mere undtagelsen end reglen, at it-arbejdspladser har en overenskomst. Fem organisationer har sammen lavet aftalen med CGI. Aftalen er et gennembrud for at lave overenskomster på tværs af de tre hovedorganisationer, mener FTF.


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Emneord