Kvalitetsudvalget svigter akademi- og professionsuddannelser

I sit ønske om at udvikle universitetsuddannelserne overser Kvalitetsudvalget desværre igen potentialet i de professions- og erhvervsrettede uddannelser. Ærgerligt at udvalget ikke interesserer sig for de uddannelser, der er en af grundpillerne i velfærdssamfundet, mener FTF.

EU ønsker øget samarbejde med fagbevægelsen

EU-Kommissionens vicepræsident Frans Timmermans var i dag på besøg hos den danske fagbevægelse for at tale om bl.a. social dumping og afbureaukratisering. Bente Sorgenfrey, formand for FTF, udtrykte på mødet glæde over Timmermans’ ønske om tættere samarbejde med den europæiske fagbevægelse, men understregede også, at afbureaukratisering ikke må føre til dårligere beskyttelse af arbejdstagerne.

Tillid kræver masser af ledelse og mod

Overgangen til tillidsbaseret ledelse kræver mod og udholdenhed, men det betaler sig at uddelegere mere ansvar til medarbejderne. Hvis det gøres rigtigt, fører processen til øget faglig stolthed og arbejdsglæde – og derigennem til bedre velfærd. Sådan lød budskabet fra en kommunaldirektør, en HR-chef, en forsker og to medarbejderrepræsentanter, da FTF holdt temasession på Velfærdens...

Stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i kommunerne

Kommunalt ansatte har i stigende grad en videregående uddannelse, mens antallet af kortuddannede og ufaglærte falder. KL forudser stigende efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft til stadigt mere komplekse velfærdsopgaver. Det bør få regeringens kvalitetsudvalg til at fokusere mere på professionsuddannelserne, mener FTF.

Arbejdsgivere får ansvar for at håndtere netchikane mod medarbejdere

Folketinget vedtager i morgen en lov, der skærper arbejdsgiveres ansvar for at beskytte ansatte mod arbejdsrelateret vold, trusler og chikane uden for normal arbejdstid. FTF glæder sig især over, at beskæftigelsesministeren netop har præciseret, at den nye lov også omfatter chikane på nettet.


FTF Vidensbank

Kvalitetsudvalget overser også i den tredje rapport erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne

FTF slår til lyd for, at der i den efterfølgende politiske proces også er fokus på, at udfordringerne i de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser inddrages.

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger


Lederinfo

Virksomhedsledere: Tillid er vigtigt

Tillid på arbejdspladsen er afgørende for produktivitet, arbejdsglæde og fastholdelse af talentfulde medarbejdere. Det viser en undersøgelse fra DI blandt danske virksomhedsledere.

Emneord