Bentes Blog: Gymnasiet skal favne bredt

Hf skal ikke kun være et springbræt til korte og mellemlange videregående uddannelser. Det vil skade unge fra uddannelsesfremmede hjem og deres muligheder for at tage en videregående uddannelse. Gymnasiet skal bedre forberede unge på virkeligheden. Det skriver jeg i Altinget i dag.

Regionale debatmøder om arbejdsliv og politik i et lønmodtagerperspektiv

LO og FTF inviterer politisk valgte, ansatte i sekretariater og afdelinger og interesserede TR'er til debatmøder for at drøfte resultaterne af APL-undersøgelsen: Hvad mener medlemmerne? Hvilke opgaver forventer medlemmerne, at vi løfter fremover på arbejdspladsen? Hvad skal fagbevægelsen prioritere af politiske temaer?

Østergaard: Tillidsreformen er vigtig

Tillidsreformen er grundlæggende vigtig for at få udviklet den offentlige sektor; den udgør et afsæt for andre reformer og hele den måde, man går til arbejdet på. Det fastslår økonomi- og indenrigsministeren overfor FTF, som har stillet ham fire spørgsmål om reformen. Ministeren fastslår også, at de faglige organisationer med Tillidsreformen IKKE har forpligtet sig på regeringens mål om at finde...

Ingen automatisk gevinst ved udlicitering

FTF er tilhænger af mere offentligt-privat samarbejde, men er bekymrede for, at man bruger en masse offentlige ressourcer på at konkurrenceudsætte offentlige opgaver - i bedste fald til ingen verdens nytte, i værste fald til dyrere og dårligere løsninger for borgere og ansatte. Offentlig-privat-innovation og samarbejde om konkrete velfærdsløsninger er en bedre vej at gå. Det skriver jeg i...

Offentlig og privat sektor er hinandens forudsætninger

To nye rapporter kårer Danmark til at være blandt Europas bedste lande at drive virksomhed i. Årsagen er bl.a., den offentlige sektor skaber de nødvendige rammer for virksomhederne og arbejdsstyrken i form af dagtilbud til børnene, skoler, uddannelsesinstitutioner og sundhedsvæsen. Det skriver jeg i Jyllands-Posten i dag.

Mange offentligt ansatte bliver iværksættere

Lærere, socialrådgivere, ergoterapeuter og andre med en professionsuddannelse primært rettet mod den offentlige sektor starter langt oftere egen virksomhed end andre beskæftigede i den private sektor. Det viser ny undersøgelse fra FTF. Regeringen bør få øjnene op for, at de professionsuddannede med viden og erfaring fra den offentlige sektor har gode muligheder for at skabe nye job i den private...

Ansatte positive overfor whistleblowing

En ordning for anonyme henvendelser på jobbet vil give bedre muligheder for at orientere om økonomisk kriminalitet. Det mener næsten hver anden ansatte, iflg. en undersøgelse fra FTF. Langt flere offentlige arbejdspladser burde have whistleblowerordninger, mener FTF.


FTF Vidensbank

Faldende lønudvikling i den offentlige sektor

Faldende lønudvikling i den offentlige sektor

Danmarks Statistik er nået frem til faldende lønudvikling i den offentlige sektor. Mest bemærkelsesværdig er en halvering af stigningstakten indenfor statens område. Tallene for den private sektor må vi vente på indtil den 28. november.


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Lederinfo

Ledere kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tvivl om lederrollen, bunker af administration og en konstant strøm af nye opgaver fra forvaltningen og politikerne. Sådan lyder nogle af de største udfordringer for ledere i børnehaver, SFO’er og klubber. Det viser ny kortlægning fra BUPL af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

Emneord