Har du penge til gode hos din arbejdsgiver?

Kun halvdelen af lønmodtagerne tjekker hver gang deres lønseddel, for at se om de har fået, hvad de skulle. Særligt slemt ser det ud blandt unge. Kun hver tredje 15-29 årige tjekker hver gang, om tallene er rigtige, viser en ny Gallupundersøgelse.

Kameraer på offentligt ansatte er udtryk for mistillid

Kameraer på politifolk og andre offentligt ansatte er udtryk for mistillid, mener FTF, der advarer mod forslag om at sætte overvågningskameraer på politifolk, så mødet med borgerne optages.

VIDEO: Tillidsreformen kan bane vejen for faglighed og kvalitet

Arbejdet med at oversætte tillidsreformen og bruge den til at fjerne bureaukrati og skabe kvalitet kan virke uoverskueligt. Men det er arbejdet værd, lød det fra flere af deltagerne på FTF’s temadag om tillidsreformen. Se video med input og gode råd fra oplægsholder og deltagere.

Mindsteløn i Europa

Spørgsmålet om mindsteløn i EU-landene er rykket op på den politiske dagsorden, bl.a. fordi den nye EU-kommissionsformand, Jean Claude Juncker, i en tale til EU Parlamentet har henvist til sine tidligere tanker om at sikre, at der er en mindsteløn i alle EU-lande.

Retssikkerheden for udsatte arbejdsløse halter

Kommunernes indsats for de svageste ledige fungerer langt fra efter loven, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Meget bekymrende - netop en forbedring af selve indsatsen for de udsatte ledige udgør et kernepunkt i sidste års reform af førtidspension og fleksjob. Det mener FTF, som foreslår en række konkrete forbedringer.


FTF Vidensbank

Lettere at være frivillig

Regeringen har i oktober fremlagt 10 initiativer, som skal gøre det lettere at være frivillig i Danmark. De er blevet til på baggrund af indspil fra den frivillige verden. I notatet giver FTF sin vurdering af de 10 initiativer.


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Lederinfo

Ledere kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tvivl om lederrollen, bunker af administration og en konstant strøm af nye opgaver fra forvaltningen og politikerne. Sådan lyder nogle af de største udfordringer for ledere i børnehaver, SFO’er og klubber. Det viser ny kortlægning fra BUPL af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

Emneord