Bentes Blog: Nedskæringer på uddannelser rammer skævt

Det er selvmodsigende og uklogt, at regeringen vil skære to pct. årligt på uddannelsesstederne samtidig med, at man i regeringsgrundlaget taler om at styrke fagligheden generelt og sikre høj kvalitet på de videregående uddannelser. Regeringen gør det nu vanskeligere,...

Første klare fald i arbejdsløsheden

77.000 færre unge var arbejdsløse i juli end i juni i eurozonen og på et år var faldet på 336.000 unge. Generelt var der på et år hele 1.116.000 færre arbejdsløse i eurozonen og 1.648.000 færre i hele EU

Kasseeftersyn er dårlig undskyldning for at skære i velfærden

Når regeringen bruger nyt kasseeftersyn til at fastslå, at det er nødvendigt at skære i det offentlige forbrug, hvis der skal være råd til nye initiativer, er det en dårlig undskyldning. Finansministeriet beregner konsekvent de forventede underskud alt for negativt og...

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2015

Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og for den private sektor, mens lønudviklingen er opgjort til at være uændret indenfor statens område for 2. kvartal 2015 i flg. Danmarks Statistik. Reallønnen har det bortset fra statens område forholdsvis godt, idet...

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Præstationsledelse i en krisetid

FTF Vidensbank

Første klare fald i arbejdsløsheden

77.000 færre unge var arbejdsløse i juli end i juni i eurozonen og på et år var faldet på 336.000 unge. Generelt var der på et år hele 1.116.000 færre arbejdsløse i eurozonen og 1.648.000 færre i hele EU