Viden skal bruges i praksis

Viden skal bruges i praksis – mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling, tak! Der mangler især ny forskning og viden på lærer- og pædagoguddannelserne samt skoler og institutioner.

MED-repræsentanter klar til samarbejde

MED-systemet er fuldt af tillidsvalgte, der spejder efter mere strategisk indflydelse og som er klar til samarbejde med ledelsen. 400 af dem mødtes på FTF’s, OAO’s og FOA’s MED-konference i sidste uge. De vendte hjem med konkrete værktøjer til at bruge i hverdagen.

Lavt privat forbrug svækker EU-vækstpakke

Højst usikkert, om EU’s store investeringsplan vil lokke private investorer til i det forventede omfang. Derudover betyder arbejdsløshed og krise, at virksomheder reelt mangler et marked. EU-landene har brug for offentlige investeringer, men har også brug for at borgerne har tillid til økonomien gennem ordentlige lønninger og sikre job, mener FTF.

FTF: Skab kvalitet ved at styrke de jobrettede uddannelser

Kvalitetsudvalget vil have bedre kvalitet og mere job-relevans i de videregående uddannelser. FTF er enig, men det kræver mere forskning på professionshøjskoler og erhvervsakademier og tæt dialog med arbejdsgivere og faglige organisationer.

Whistleblowing fører ikke til stikkerkultur

Frygten for at whistleblowerordninger fører til chikane og stikkeri synes stærkt overdrevet. Københavns Kommune har gjort status på sin ordning efter de første to år: De ansatte bakker op og bruger ordningen seriøst til henvendelser med hold i. Lang flere offentlige arbejdspladser kan have gavn af at indføre lignende ordninger, mener FTF.

Tillid er det nye sort i Vejle Kommune

I kølvandet på krisen er der opstået en øget kontroliver af offentligt ansatte, som tilmed har fået et dårligt omdømme, lyder det fra Vejle Kommune. Her har man skabt stor efterspørgsel blandt institutioner på kommunens tilbud om vejledning i tillidsprocesser.

Mange offentligt ansatte bliver iværksættere

Lærere, socialrådgivere, ergoterapeuter og andre med en professionsuddannelse primært rettet mod den offentlige sektor starter langt oftere egen virksomhed end andre beskæftigede i den private sektor. Det viser ny undersøgelse fra FTF. Regeringen bør få øjnene op for, at de professionsuddannede med viden og erfaring fra den offentlige sektor har gode muligheder for at skabe nye job i den private...


FTF Vidensbank

EU-fond skal skabe vækst

EU vil sætte gang i den skrantende økonomi med en fond til strategiske investeringer, hvoraf langt størstedelen af midlerne skal komme fra private investorer. Det er imidlertid tvivlsomt, om de private investorer vil medvirke tilstrækkeligt med midler, og om virksomhederne vil investere mere, hvis ikke der er efterspørgsel efter deres varer.

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger


Lederinfo

Ledere kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tvivl om lederrollen, bunker af administration og en konstant strøm af nye opgaver fra forvaltningen og politikerne. Sådan lyder nogle af de største udfordringer for ledere i børnehaver, SFO’er og klubber. Det viser ny kortlægning fra BUPL af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

Emneord