FTF og LO: Styrk offentlig-privat samarbejde med viden og rådgivning

Danmark kan udvikle den offentlige sektor og skabe flere private job ved at oprette en national enhed med viden og rådgivning om offentlig-privat samarbejde, som FTF og LO nu foreslår. Der er bred opbakning til forslaget fra bl.a Dansk Erhverv, OECD og private...

LO og FTF: Store virksomheder bør screenes for praktikpladser

Danmark kan afhjælpe en stor del af erhvervsuddannelsernes mangel på praktikpladser, hvis vi screener store virksomheder for deres potentiale. Sådan lyder meldingen fra LO og FTF. De to organisationer foreslår derfor en forsøgsordning med screening af store danske...

Jobrettet uddannelse kan hjælpe flere i arbejde

Arbejdsløse med en kort og mellemlang videregående uddannelse har samme risiko som faglærte og ufaglærte for at blive ramt af langtidsarbejdsløshed. Derfor foreslår LO og FTF, at ordningen med jobrettet uddannelse udbredes til en større gruppe af arbejdsløse.

Se hvem der rammes af nulvækst i din kommune

Nulvækst vil koste 32.000 job i det offentlige frem mod 2020. Nyt Danmarkskort viser, hvor mange f.eks. pædagoger, HK’ere, SOSU’ere, 3F’ere, lærere og sygeplejersker der bliver færre af i din kommune og region, hvis der indføres nulvækst. Velfærdsforringelser vil ramme...

Nulvækst rammer 32.000 sosu'er, pædagoger og lærere

32.000 færre offentligt ansatte, fx sygeplejersker, sosu'er, pædagoger og lærere. Det er konsekvensen af Venstres forslag om nulvækst. Er vi villige til at ofre vores velfærd, spørger formand for FTF Bente Sorgenfrey. Det skriver jeg i Frederiksborg Amts Avis.

Vælgerne vil belønne arbejdsmiljø-dukse

Arbejdsgivere, der sikrer et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, skal belønnes økonomisk og med officielt logo, mener LO og FTF, der ønsker at fremhæve en række mønsterarbejdspladser. Arbejdsgiverne bakker op om forslaget, og det samme gør to ud af tre vælgere, viser...

Befolkningen: Politikernes tillid til offentligt ansatte halter

Vi har stor tiltro til, at medarbejdere i den offentlige sektor kan gøre sektoren mere effektiv. Men det halter med politikernes tillid til medarbejderne, mener en stor del af befolkningen. LO og FTF foreslår et mere forpligtende samarbejde mellem regering og...

Lønmodtagerne: Stop forskelsbehandling af arbejdsløse

Langt flere arbejdsløse bør have ret til jobrettet uddannelse for at få de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger. Det foreslår FTF og LO, og danskerne bakker forslaget op. Det giver ikke mening, at store grupper af arbejdsløse i dag ikke har den ret.

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Præstationsledelse i en krisetid

FTF Vidensbank

Kvinder langt foran mænd i ræs om uddannelser i EU

Kun i Tyskland er der i EU flere mænd end kvinder, der tager en videregående uddannelse. Kun i Bulgarien er der flere piger end drenge, der dropper tidligt ud af skoler – stadig strukturelle problemer i Italien og Tyskland