Højere fradrag får unge til at melde sig i fagforening

Flere unge vil melde sig ind i en fagforening, hvis fradraget for fagforeningskontingent bliver hævet, viser en undersøgelse. Økonomien må ikke afholde de unge fra at være med, og derfor er det vigtigt, at forslaget bliver gennemført, mener FTF.

Kort dagpengeperiode skubber flere arbejdsløse væk fra job

Færre arbejdsløse får job i løbet af den nye forkortede dagpengeperiode - flere lander i stedet på anden offentlig forsørgelse eller selvforsørgelse uden indtægt, viser SFI-rapport. Politikerne bør handle på det åbenbare lovsjusk bag reformen og forlænge den midlertidige arbejdsydelse og sænke genoptjeningskravet, lyder det fra tidligere overvismand. FTF opfordrer til det samme.

Brug for fælles kamp for løn- og arbejdsforhold i EU

Der er brug for mere sammenhold mellem europæiske fagforeninger, hvis lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU. Vi skal stå sammen i kampen mod løndumping og kæmpe for flere investeringer i job. Det var hovedbudskabet fra topmøde for europæiske fagforeninger.

Dansk barometer for offentlig innovation bliver verdens første

Måling af innovation er nu også på vej til den offentlige sektor – ligesom det længe har været kendt for den private sektor. Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation gået i gang med at udvikle et helt nyt landsdækkende innovationsbarometer, som ventes klar inden sommeren 2015.

Flere i arbejde i EU

Beskæftigelsen stiger både i eurozonen og hele EU, og også industrien har fået mere gang i hjulene, men betydelig tilbagegang i industriens produktion i Danmark

Bentes Blog: Penge til forskning favoriserer universiteterne

Universiteterne favoriseres når der uddeles forskningsmidler. Det rammer samfundets behov for mere anvendt forskning om fx pædagogik og læring. Det skriver jeg i Information i dag.

Danmark rigere - på papiret

Konkurrenceevnen er forbedret viser seneste konkurrenceevneredegørelse. Det skyldes primært forbedring af lønkonkurrenceevnen. I internationale sammenligninger er Danmark i bund når det gælder produktivitetsudvikling, men i top når det gælder målinger i BNP og især BNI. Hvad der indgår i begreberne har stor betydning. Det ses også af revisionen af Nationalregnskabet, hvor BNP stiger og...


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Lederinfo

Til dig, der er leder i første række

Antologien ”Praksisnær ledelse i det offentlige” kommer med et nyt blik på lederudvikling og lederuddannelse. Bogen skitserer bl.a. de udfordringer og dilemmaer, som førstelinjeledere i den offentlige sektor står over for.

Emneord