FTF-formand: Styrk arbejdsmiljø og uddannelse i trepart

Regeringen vil spare på arbejdsmiljø, uddannelse og forskning. Det er den helt forkerte vej at gå, sagde FTF-formand Bente Sorgenfrey i sin beretningstale på FTF’s kongres, hvor hun opfordrede statsministeren til at bruge de kommende trepartsforhandlinger til at styrke...

Flere fordele end ulemper ved et ja

Folkeafstemningen 3. december har stor betydning for danske lønmodtagere og virksomheders mulighed for at sikre vækst og velstand og dermed velfærd. Et klart dansk ja er derfor både i lønmodtagernes og erhvervslivets interesse. Det skriver jeg sammen med...

Bente Sorgenfrey genvalgt

FTF's kongres har valgt nyt forretningsudvalg og genvalgt Bente Sorgenfrey som formand for FTF.

Finanslov rammer velfærden og svækker væksten

Regeringen og forligspartierne har aftalt en finanslov, der ikke skuer fremad, men byder på besparelser på velfærdsområderne, arbejdsmiljøindsatsen, uddannelse og forskning. Dermed svækkes vækstgrundlaget. Samtidig øges de i forvejen meget omfattende besparelser på...

TTIP må ikke forringe arbejdsmiljø samt løn-og arbejdsforhold

EU's chefforhandler på TTIP, frihandelsaftalen med USA, besøgte København sidste uge. Fredag mødtes han med LO, FTF og Akademikerne, der bl.a. spurgte ind til ratchet-klausul, ISDS og ILO-konventioner i TTIP. Fagbevægelsen kræver, at TTIP ikke forringer arbejdsmiljø...

Transporttid mellem bopæl og kunde udgjorde arbejdstid

EU-Domstolen afgjorde i en sag fra september 2015, at den tid en arbejdstager brugte på transport mellem sin bopæl og de første kunder og til de sidste kunder, som arbejdsgiver havde anvist, udgjorde arbejdstid. EU-Domstolens sag C-266/14

FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger