FTF: Kommuner bør byde på egne opgaver

Hver anden opgave i udbud kan kommuner selv løse bedst og billigst. Derfor bør kommuner og offentlige myndigheder oftere byde selv, når de sender opgaver i udbud, mener FTF. Trods gode erfaringer, er det kun få kommuner, der giver et såkaldt kontrolbud, viser en ny analyse.

Ligebehandling i erstatningsudbetalinger

Arbejdsskadestyrelsen bør snarest ændre deres brug af forskellige kapitaliserings-faktorer for mænd og kvinder. Uanset, at EU-domstolen allerede i 2011 fastslog, at mænd og kvinder skal behandles ens ved erstatningsudbetalinger, har Arbejdsskadestyrelsen fortsat en praksis, hvor mænd får udbetalt mindre, når en erstatning kapitaliseres.

Retssikkerheden for udsatte arbejdsløse halter

Kommunernes indsats for de svageste ledige fungerer langt fra efter loven, viser en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen. Meget bekymrende - netop en forbedring af selve indsatsen for de udsatte ledige udgør et kernepunkt i sidste års reform af førtidspension og fleksjob. Det mener FTF, som foreslår en række konkrete forbedringer.

Finansforbundet: Brug for ny uafhængig hovedorganisation

Finansforbundets landsmøde har vedtaget, at forbundet er klar til at diskutere en ny hovedorganisation på et partipolitisk uafhængigt grundlag. En eventuel ny hovedorganisation skal samle og styrke lønmodtagerne overfor arbejdsgivere, regering og ikke mindst EU, mener Finansforbundets formand Kent Petersen.

Ytringsfrihed vigtig for tillidsreform

Hvis vi for alvor skal høste gevinster af tillidsreformen i den offentlige sektor, skal offentligt ansatte kunne tale åbent om de vilkår, der skaber mistillid. Det mener Rasmus Willig, mangeårig forsker i ansattes ytringsfrihed. Vi har stillet ham fem spørgsmål om tillidsreform og ytringsfrihed.

Nyt kandidatloft risikerer at udelukke professionsbachelorer fra universiteterne

Regeringens plan om at skære tusindvis af kandidatpladser risikerer at holde professionsbachelorer ude fra universiteterne. Universiteternes egne bachelorer har nemlig et retskrav på at komme ind på kandidatdelen. Helt afgørende at universiteterne fremover afsætter pladser til andre end deres egne, mener FTF.FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Lederinfo

Ledere kæmper med dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tvivl om lederrollen, bunker af administration og en konstant strøm af nye opgaver fra forvaltningen og politikerne. Sådan lyder nogle af de største udfordringer for ledere i børnehaver, SFO’er og klubber. Det viser ny kortlægning fra BUPL af ledernes psykiske arbejdsmiljø.

Emneord