Dansk barometer for offentlig innovation bliver verdens første

Måling af innovation er nu også på vej til den offentlige sektor – ligesom det længe har været kendt for den private sektor. Som en del af tillidsreformen er Center for Offentlig Innovation gået i gang med at udvikle et helt nyt landsdækkende innovationsbarometer, som ventes klar inden sommeren 2015.

Midlertidig hjælp til arbejdsløse bør forlænges indtil ny reform

Ny rapport fra SFI slår fast, at kortere dagpengeperiode ikke får flere i arbejde. Det understreger behovet for, at arbejdsløse kan genoptjene ret til dagpenge hurtigere, og at arbejdsmarkedsydelsen forlænges indtil en ny reform, mener FTF.

Bentes Blog: Penge til forskning favoriserer universiteterne

Universiteterne favoriseres når der uddeles forskningsmidler. Det rammer samfundets behov for mere anvendt forskning om fx pædagogik og læring. Det skriver jeg i Information i dag.

Skandaløs forskel på erstatning for psykiske og fysiske mén

Den ringe erstatning til krigsveteraner med psykiske mén er kommet i mediernes søgelys. Debatten bør få politikerne til at ligestille psykiske skader med fysiske – ikke bare for soldater men også for de tusinder af ansatte, der hvert år får psykiske skader på jobbet, mener FTF’s formand.

Topmøde: Europæisk fagbevægelse viser vej ud af krisen

Vækst og beskæftigelse, en social dimension i EU, social dumping og ret til velfærdsydelser er nogle af de centrale emner, der skal diskuteres, når toppen af europæisk fagbevægelse mødes i København i næste uge. FTF vil som en af de to nordiske repræsentanter bl.a. kæmpe for retten til kollektive forhandlinger om løn og overenskomster og en fælles indsats mod løndumping.

FTF og LO går sammen om partipolitisk uafhængige valgkrav

Et helt nyt skridt hen imod et tættere samarbejde mellem FTF og LO er blevet aftalt her til morgen: De to organisationer har aftalt en fælles partipolitisk uafhængig kampagne op til det kommende folketingsvalg


FTF dokumentation
tal, analyser og skarpe politiske udmeldinger

Hvad er den nye lederrolle?

Lederinfo

Til dig, der er leder i første række

Antologien ”Praksisnær ledelse i det offentlige” kommer med et nyt blik på lederudvikling og lederuddannelse. Bogen skitserer bl.a. de udfordringer og dilemmaer, som førstelinjeledere i den offentlige sektor står over for.

Emneord